Vrijspreker: U bent begonnen aan het boek ‘Rules for radicals’ van Saul D. Alinksy. Al wat van opgestoken?

Opperdienaar: Ik had daarvoor ‘Anarchy, State and Utopia’ gelezen van Robert Nozick en vond dat echt stomvervelend. De man raakt verstrikt in zijn eigen gedachten. Chaos van uitzonderingetjes en lifeboat scenarios. ‘Rules for Radicals’ lijkt veel interessanter. Hij kijkt meer naar de praktische kant van macht verwerven en onderdanen mobiliseren. Een van de dingen die mij trof is zijn strategie dat je je tegenstander jouw nooit moet laten geven wat je wilt hebben.  

Vrijspreker: Je hebt toch geen controle over wat je tegenstander je geeft? En waarom zou je de gift niet blij omarmen? Dan ben je toch een stap dichter bij je doel?

Opperdienaar: Dat lijkt misschien zo, maar in ‘Rules for Radicals’ wordt duidelijk dat het niet je doel is om een aantal programmapunten te verwezenlijken, het gaat er om macht te verwerven en daarvoor heb je aktie nodig. Als je tegenstander een verkiezing wint en jou wind uit de zeilen probeert te nemen door je een belangrijk punt uit je programma te geven, verlies je momentum in je eigen aanhang. Die denken dan misschien dat directe aktie en verzet niet meer nodig zijn, dat het gevaar geweken is. Dus volgens ‘Rules for Radicals’ moet je ze die kans ontnemen. Dit kun je doen door je doelstellingen continu te verleggen.

Vrijspreker: Kunt U daar een voorbeeld van geven?

Opperdienaar: Neem de liberals in de VS. Alle standpunten die ze hadden over abortus en homo huwelijk, verzorgingsstaat, overheidsschulden van zeg 10 jaar geleden, zijn bijna volledige omarmd en toegegeven door de conservatieven. Normaal zou dit alle strijdlust uit de liberal onderdanen hebben gezogen. Doel bereikt, strijdbijl begraven. Maar het doel is niet een aantal programmapunten verwezenlijken, maar macht verwerven. Wat de liberals dus terecht deden, was de eisen aanscherpen tot 63 verschillende geslachten en aparte toiletten voor transseksuelen. Je moet zorgen dat je doel nooit bereikt wordt en je altijd een strijdende underdog blijft die tegen een groot onrecht vecht.

Vandaar ook dat lobbies zoals de anti rook lobby, of de milieu lobby nooit hun doel bereiken en iedereen denkt dat de situatie alleen maar slechter wordt en de noodzaak voor strijd groter. Na verbieden van roken in restaurants, moeten ook chocolade sigaretten verboden worden en menthol sigaretten en roken op straat etc.. Ondanks dat wereldwijde armoede afneemt inclusief de verschillen tussen arm en rijk wereldwijd, ondanks dat het milieu er op vooruit gaat, blijven de doelstellingen verlegd worden, zodat de strijd door kan gaan. Want de doelstellingen zijn slechts noodzakelijk om de strijd gaande te houden. De strijd, het verzet, het geweld, de onderwerping, zijn de echte doelen. Als je iemand die A doet, tot B kan dwingen, is dat een positief resultaat, maar als je hem daarna als hij zich met B verzoend heeft, weer tot A kan dwingen, is dat opnieuw een positief resultaat. Als een strijd verliezen uiteindelijk tot meer macht leidt, moet je verliezen.

Zo zijn de democraten altijd voor tarieven en handelsmuren geweest, zodat de arbeier beschermd wordt tegen multinationals die hun productie verplaatsen. Nu geeft Trump ze alles wat ze willen hebben op handelsoorlog gebied. Het is nu zaak voor de democraten om niet ‘dankjewel Trump’ te zeggen, maar de doelstelling te verleggen. Eventueel zelfs richting meer vrijhandel. Zoals Orwell in 1984 schreef kan de vijand midden in een speech veranderen zonder dat de onderdanen zich achter de oren gaan krabben. ‘Oceania has always been at war with Eastasia’. Vroeger waren de Republikeinen de partij voor de afschaffing van de slavernij, nu beweren de Democraten dat de Republieinen de racisten zijn. Dat soort dingen kunnrn omdraaien, omdat de doelstellingen irrelevant zijn. Het gaat om de strijd zelf, daarom kun je ook midden in een oorlog van vijand veranderen.

Vrijspreker: Zijn daar meeer voorbeelden van te noemen?

Opperdienaar: Zowel bij de capitulatie van Japan als bij de eisen aan Servië bij de prelude tot WWI als bij de eisen die Nato in 1999 aan Servië stelde, maakte de eisenstellers altijd onmogelijke eisen op, zodat zeker zou zijn dat je een excuus had om die atoombom op Japan te gooien. Je kunt ook na het fascisme verslagen te hebben, botweg fascisme invoeren. Het gaat niet om een doel of een ideologie. Het doel is een middel. Het werkelijke doel is strijd en onderwerping. Ideologie en programmapunten zijn alleen een middel daartoe.

 

13 REACTIES

 1. Het doel is voor de leiding van de pressie groepen slechts een middel. Een middel tot het verkrijgen van macht en invloed. Men maakt vaak misbruik van de idealen die de bevolking heeft. En die aan de basis van de organisatie vaak nog worden uitgedragen.

  Een slimme heerser geeft niet direct toe aan de pressiegroepen maar haalt de pressiegroepen overigens binnen. Zoals in NL in tal van overlegorganen, waarbij men invloed belooft die men niet echt krijgt. Je geeft de organisatie niet wat ze wenst, maar geeft de leiding van de organisatie wel schijnbare macht en invloed. Dit speelt in op hun ego. Het beste middel is een subsidiestroom opzetten waar de belangenorganisaties van afhankelijk worden. Je zorgt dat de bestuurders van de pressiegroepen financieel veel te verliezen hebben als ze zich tegen je keren. Uiteindelijk kan je komen tot controlled opposition. Je kan als het niet anders kan de idealistische organisaties ook in de uitvoering betrekken, dat kost vaak wel veel geld, maar is een zeer effectieve manier om ze afhankelijk te maken. (denk aan subsidies naar leger des heils, of cordaid en consorten).

  Hang Bejaarde [3] reageerde op deze reactie.
  Robbie [4] reageerde op deze reactie.
  jhon [10] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben dus niet de enige die ‘Anarchy, State and Utopia’ onleesbaar saai vind. Mooi om te weten. Zoveel mensen lezen dat boek niet.
  ‘Rules for radicals’ staat op mijn verlanglijstje net als dat antifa handboek.

  Overigens lezen opponenten ook de ‘Rules for radicals’ en zullen niet vies zijn van een beetje manipulatie. De US democraten die veel in het nieuws zijn, zijn nou niet bepaald de besten en de slimsten van het land. Ze komen eerder over als trekpoppen. En wie trekt er aan de touwtjes?

 3. @ratio [1]: Dat van die “controlled opposition” omschrijf je goed. Amnesty International is ook een mooi voorbeeld, die hoor je nooit als de NL staat het weer eens slecht doet met mensenrechten.

  Net als ‘radicale’ kunststudenren die na hun studie bedelen om subsidies om vervolgens een braaf ding voor op een rotonde te maken.

  En als de tegenstander niet te koop is met geld dan kun je deze een medaille aanbieden of een eredoctoraat of een adellijke titel. Uiteindelijk heeft iedereen zijn prijs.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Robbie [4]: De eerste reactie van mijn heeft niet zo veel inhoud 😁. Klopt als een bus wat je kort en bondig heb beschreven. Door lastige omponenten hun honger in toom te houden worden zij op een gegeven moment afhankelijk van jou. Dit geld indirect ook voor de loonslaven die met een toren hoog hypotheek een stulpje hebben aangeschaft.
  Deze worden gecontroleerd via de bankiers..😉

 5. Als ik zo naar dit artikel kijk, dan zou er met een andere framing, een ander ‘narrative’ iets heel anders uitrollen. Maar goed…

  Invloed kan alleen uitgeoefend worden wanneer de mogelijkheid bestaat iemand iets af te nemen (dreiging) of juist te geven (voorgehouden ‘vette worst’). Iemand iets geven klinkt simpel, maar is dat niet altijd.
  Wat maakbaar is kan gegeven worden, maar wat moet groeien is onmogelijk te geven. Denk maar aan ontdekkingsdrang, nestdrang, overlevingsdrang, voortplantingsdrang. Die kunnen hoogstens gefaciliteerd en wat gestimuleerd worden. Zodra dat echter gedaan wordt, kan dat door een ‘handler’ als ‘handvat’ misbruikt worden om te sturen en remmen.

  Onderwerpen oftewel onder controle brengen en houden lijkt inderdaad het allerhoogste doel te zijn. De vraag is waarom dat draait, de framing en het ‘narrative’.

  Of wereldwijde armoede afneemt is nog maar zeer de vraag. Wij zien het in de loop der jaren stabiel blijven of misschien juist toenemen. Ook weer een kwestie van framing, want als armoede alleen maar om faciliteiten en spullen draait is er sprake van povere denkbeelden.
  Breder: Pover optreden veroorzaakt armoede.
  Armoede kan ook zijn: Eenzaamheid bij ouderen, bij jongeren gehinderd worden bij de ontdekkingsdrang, nestdrang, overlevingsdrang en voortplantingsdrang. Door kanalisering middels resp. scholing, regulering van woningbouw, verbod op afdoende zelf-bescherming, regulering van openlijke uitingen van bijv. affectie en juridische contracten genaamd ‘huwelijk’.

  Het woord radicaal komt van het Latijnse ‘radix’ voor ‘wortel’. Back to the roots, zoals via een grassroots beweging. Die kan ingezaaid worden. Denk bijv. aan het rode boekje van Mao (hoewel er in NL een alternatief ‘rode boekje’ bestaat, het ‘Nederland’s Adelsboek’) en een voorstel dat ik eerder deed, het groene boekje van de innerlijke natuur.

  Anders uitgedrukt is het maar net wat een radicaal zou willen inzaaien en/of uitdragen. Waaruit volgt dat er zuivere en vervuilde radicalen bestaan, afhankelijk van zuivere of vervuilde denkbeelden die in een geest terecht zijn gekomen of daar zijn geproduceerd.
  elaas betreft de meeste radicaliteit een soort geestvervuiling die sociale milieuverontreiniging produceert. Zoals dat bij karakterbederf gaat; rot werkt uitermate besmettelijk. Bepaalde denkbeelden verspreiden zich als een virus. Voor belangstellenden kan ik misschien een besmettelijk edoch zuiverend virusje produceren, iets als het Norovirus. Daarmee wordt allerlei vervuiling als verbale diarree afgevoerd. Je kunt er maar beter vanaf zijn, nietwaar? 😀

 6. @Nico [7]: Een variant op het verhaal van de American Dream is dat ieder individu gewoon in en om het eigen huishouden de absolute top van de piramide van Maslow kan bereiken en daar zelf het Alziend Oog over kan zijn. Om die droom in vervulling te kunnen laten gaan moet huidige milieuvervuiling vanuit de huidige wereldorde echter eerst geruimd worden.

 7. Een groot deel van ons leven bestaat uit manipulatie, het uitvoeren hier van, en het onder gaan hier van, geven en nemen, althans het proberen hier van !

 8. @ratio [1]:
  Bezin voor u begin !
  https://youtu.be/QzWh3z-wFcw

  Bij onze politieke beweging Wil Nu is bekend, dat sinds enige tijd spoorloos is verdwenen de heer Ad van Rooy, geboortedatum 13 maart 1953. Hij reageert nergens meer op: “Mail, Skype etc.”
  De heer van Rooy heeft voor het laatst gewoond aan de Nieuwe Hazedansweg 64, 3520 Zonhoven. Bij de Gemeente weet men niet waar hij nu verblijft.

  De heer van Rooy heeft veel meegemaakt in zijn leven als klokkenluider. Hij werd niet serieus genomen tot aan de Raad van State in Nederland toe. Hij lag bloot dat geïmpregneerd hout kankerverwekkend is. Zijn buurman had een houtzagerij, waar alles mee begonnen is.

  Uiteindelijk is het zo ver gegaan, dat hij naar België is gevlucht. Het laatste wat bekend is, is dat zijn vrouw botkanker had. Hij is alles kwijt geraakt inclusief zijn woning in St Oedenrode.in Noord Brabant.

  Velen maken zich zorgen over zijn gesteldheid. Leeft hij nog? Niets is uitgesloten. Aan alle kanten werd hij bedreigd.
  Hopelijk kan de politie uitsluitsel geven over zijn mogelijke verblijfplaats.
  Het kan ook zijn dat hij van alles afscheid heeft genomen en dat hij met rust wil worden gelaten. Maar een teken van leven zou al fantastisch zijn. Ik hoor graag nader van u.

 9. Overigens zijn de democraten ook helemaal meegegaan in de Republikeinse oorlogsagenda en hebben de republikeinen die ook alleen maar verder opgevoerd.
  Dus uiteindelijk zowel meer welfare als meer warfare.

 10. @Hang Bejaarde [3]: Een leerstoel is het wetenschappelijke equivalent van een preekstoel voor geestelijken.

  Als ik de structuur van de wereldorde juist in beeld heb, zijn het de werkelijke toppers die een meerjarenplan voor een koers uitzetten, richting een bepaald doel. Zo’n plan kan meerdere generaties omvatten. Zie het als een strategie voor een schaakspel, waarin niet alleen pionnen speelstukken zijn maar ook staatshoofden, aristocraten en elites. Die hebben binnen bepaalde kaders wat artistieke vrijheid om de koers te handhaven.

  Zo bezien is het vrij logisch dat koers-verstorende elementen van het speelbord worden geruimd, of in een vakje worden geplaatst waarbinnen ze mogen spelen met bijv. de schijn van inspraak. Zolang ze op vastgestelde momenten maar bepaalde zetten doen waardoor het spel op een bepaalde manier verloopt. Verder moet, zoals Pcrs, de spanning er wel in blijven.

  Mijn vraag is nog steeds welke koers en doel in deze context zijn gesteld. Of, zoals sommigen stellen, er dermate rommel is ontstaan dat de situatie onbeheersbaar is geworden met een wankelende wereldorde als gevolg. Maar ook wankelen kan bij het plan horen, wanneer een vervolg al gepland is.

  Gezien de betekenis van het woord radicaal, ‘wortel’, stel ik vast dat er (middels bijv. genetische manipulatie en de productie van giftige chemie) m.i. veel teveel van de pure innerlijke natuur van planten, dieren en mensen is afgeweken. De geneeskunst van sociale problematiek doet denken aan de volgende evolutie, waar ‘we’ inmiddels zo ongeveer bij de laatste stap zijn aangeland die interessant is voor radicalen die wel van in wortels zien:

  2000 BC: Here, eat this root.
  1000 AD: That root is heathen! Here, say this prayer.
  1865 AD: That prayer is superstition! Here, drink this potion.
  1935 AD: That potion is snake oil! Here, swallow this pill.
  1975 AD: That pill is ineffective! Here, take this antibiotic.
  2000 AD: That antibiotic is poison! Here, eat this root.

  Humor is de scherts van de ernst…

 11. Correctie: Verder moet, zoals Pcrs al stelde, de spanning er wel in blijven.

Comments are closed.