Ingezonden artikel, een ingezonden artikel kan samen vallen met, maar ook afwijken van, de mening van de redactie Dit artikel is een experiment. Ik ga proberen om je te overtuigen van Anthropogenic Global Warming (AGW). Ik zal enkel een fundamenteel natuurkundig principe gebruiken dat de meeste van ons waarschijnlijk nog kennen van de natuurkunde lessen. Om het een en ander op te frissen: het gaat om de straling van een zogenoemd zwart object (black body radiation).

Een zwart object straalt warmte uit volgens een bepaalde verdeling over de golflengtes. Hier de grafiek van Wikipedia:

Behalve de verdeling over de golflengtes zien we ook dat de hoogte van de grafiek afhankelijk is van de temperatuur van het zwarte object. Dit is belangrijk voor het navolgende. In feite is de vorm van de grafiek onbelangrijk en ga ik deze vervangen door een benadering omdat dit het punt dat ik wil maken duidelijker illustreert. Laten we een uitgaan van de volgende versimpelde verdeling (voor de temperatuur T):

Voor ik hiermee doorga, nog het volgende: De zon heeft een oppervlakte temperatuur van ongeveer 6000K en deze straalt warmte uit naar de achtergrond die een temperatuur heeft van ongeveer 4K. Hiertussen zit de aarde. (Het leven op aarde is mogelijk omdat er een energie transport is van de zon naar de achtergrond en de aarde schept hiervan een deel op en gebruikt dit voor de creatie van al het leven. Maar dat terzijde…)

De temperatuur van de zon en de achtergrond zijn constant voor zover het de menselijke tijdschaal betreft. De aarde bevind zich dan ook in een thermisch equilibrium waarbij het net zo veel energie ontvangt als uitstraalt. Wanneer de bovenstaande grafiek de straling voorstelt die de aarde ontvangt en verlaat, dan is de energie die op aarde komt (en deze ook weer verlaat) gelijk aan de oppervlakte van de grafiek (de integraal).

Opmerking: De vorm van de grafiek is niet gelijk voor de invallende en de uitgaande straling, maar de oppervlaktes zijn dat wel!

Nu naar CO2: CO2 blokkeert een deel van de straling die de aarde verlaat. Als we dit in de grafiek tekenen dat muteert deze als volgt:

Het blauwe gedeelte kan niet langer uitgestraald worden.

Dit verstoort het thermisch equilibrium van de aarde tijdelijk. Uiteindelijk zal deze echter opnieuw tot stand komen.

Tijdens de verstoring is het eerste zichtbare effect dat de aarde vanuit de ruimte gezien kouder wordt. Er wordt minder energie uitgestraald, en dat geeft het effect dat de aarde kouder lijkt te zijn.

Maar de energie die niet wordt uitgestraald blijft op aarde achter. En deze energie warmt de aarde op onder de deken van CO2. De bovenkant van de CO2 deken wordt kouder, de onderkant wordt warmer.

Wanneer de aarde warmer wordt dan gaat de temperatuur T in de grafiek omhoog. En deze blijft stijgen tot het oppervlak van het gebied onder de grafiek weer gelijk is aan de oorspronkelijke oppervlakte. Dan is er een nieuw equilibrium. En de aarde heeft vanuit de ruimte gezien weer dezelfde temperatuur als voorheen.

Maar de aarde zelf, onder de CO2 deken is warmer dan daarvoor!

Wel, dat is het. Heb ik je kunnen overtuigen of niet?

Over een week of zo zal ik -wanneer er daartoe aanleiding is- nog een tweede artikel schrijven als reactie op jullie commentaren. Ik wil de discussie niet verstoren en zal dus niet deelnemen, maar ben wel benieuwd naar jullie reacties.

Ingezonden door Rien

12 REACTIES

 1. Ja nou en, je zou kunnen geloven in een créateur van dit alles, het is enorm fragile, er hoeft maar dit te gebeuren en de aarde is een ijsbal.
  Wij verwarmen ons huis in voor en na seizoen met INFRAROOD kachels, veel prettiger je voelt de zon, en gebruikt aanzienlijk minder stroom.
  Ben benieuwd naar het gevolg, worden de zon aanbidders de oude Aryans er nog bijgehaald, groet !

 2. Rien, allereerst dank voor deze inzending. Mijn stelling met betrekking tot AGW is deze: het lange termijn klimaat is een vraagstuk dat te complex is om op te lossen. Er zijn teveel variabelen die ook nog eens op elkaar inwerken. Wetenschappers die stellen dat er AGW is, zijn volgens mij net zoals de wetenschappers die stellen dat er geen AGW is, leugenaars. Op dit moment is het enige juiste wetenschappelijke standpunt dat we niet genoeg kennis hebben. Wil je het klimaat voorspellen dan moet je alle factoren kennen, de wegingsfactor van die factoren, en de onderlinge interacties tussen die factoren. En vervolgens moet je alle factoren voldoende nauwkeurig kunnen meten en voorspellen.

  De mensheid produceert meer dan CO2. Er zijn ook stoffen die werken aan global dimming. https://nl.wikipedia.org/wiki/Global_dimming Dit zijn onder meer de condensatie sporen van vliegtuigen, de fijnstof in de atmosfeer, de aerosole stoffen die de mens schept (deze hebben een tweeledig effect en kunnen ook de global warming versterken, verwarrend dus en lastig te vatten in een computer model). Net zo lastig is de extra verdamping die door een eventuele global warming ontstaat, de vrijkomende waterdamp reflecteert inkomend zonlicht en zodoende draagt global warming bij aan global dimming. Probeer deze relatie maar eens te kwantificeren en te meten! Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt niet alleen CO2 vrij maar vaak ook waterdamp. Die de global warming tegen gaat. Dus vermindering van fossiele brandstof gebruik vermindert zowel de hoeveelheid CO2 die als broeikas gas geldt, als de hoeveelheid waterdamp die als global dimming gas geldt en de opwarming tegen gaat. Nog een leuke relatie die je moet kwantificeren voor je een goed computermodel hebt dat bepaalt of er AGW is of niet.

  Volgens mij zijn deze factoren niet goed te meten, laat staan dat we de interacties snappen en in modellen kunnen vatten. Daarnaast is er nog bijvoorbeeld de CO2 opname door planten die de afgelopen decennia flink gestegen is. En de menselijke bomenkap in sommige gebieden die haar invloed heeft. Je moet dus ook CO2 opname capaciteit in ogenschouw nemen en dit meenemen in je model. Daarnaast zijn er tal van grotere factoren op het klimaat die niets met de mens te maken hebben zoals de intensiteit van de zon, vulkaanuitbarstingen, etcetera.

 3. Ik vind het altijd hoogst irriterend als mensen hun visie geven op iets wat te complex is voor de gewone stervelingen, sommige aspecten moet je gewoon aanvaarden, en blij mee zijn, wat een verlies aan tijd en energie, nu komt men er achter dat gewone atoom fusie de beste goedkoopste en betrouwbaarste wijze is om energie te maken, en dan mijn ouwe liedje de echte grote intellectuele geesten, komen en kwamen altijd tot het slotsom, dat het leven te complex en te goed geregeld is – was om een toevalligheid te kunnen zijn, waardoor zij gingen geloven aan een créateur, van al dit mooi’s !

 4. Robert Oppenheimer wist, bij het eerste exspiriment wat hij gecreéerd had, het einde van de wereld, hij was iemand die het Hindoeisme door en door kende, had de Rig Veda gelezen, en begon spontaan stukken hier van de declareren, het moment na de explosie, het één sluit het andere niet uit, dat het kerje in Hiroshima de atoom explosie overleefde en de vier priesters aanwezig ook, en nooit problemen van de straling hebben ondervonden, terwijl er op slag 80 000 mensen verdampten, deze satanise daad is nooit bestraft op aarde, maar geloof mij, ze branden nog in de hel, dat is de rede dat er iets behoord te gebeuren, dit tijdstip van moorden moet stoppen, dit kan alleen door terug te keren naar een humanistische wereld filosofie !

 5. De hoeveelheid inkomende energie is niet gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek, maar wel proportioneel. Dit aangezien verschillende golflengtes verschillende hoeveelheid energie bevatten (E=h*f).
  waar de tweede grafiek vandaan komt, begrijp ik niet. Het kan geen versimpelde versie zijn van de grafiek erboven, want op de verticale as staat nu opeens temperatuur en op de horizontale as staat niets.
  Wat ook altijd interessant is in dit verhaal: Waarom houd CO2 een gedeelte van het spectrum tegen dat uitgestraald wordt, maar niet het gedeelte van het spectrum dat binnenkomt? Voor het evenwicht zou dat niets uit mogen maken. Daarvoor moet je conversie behandelen. Het effect dat de golflengte lager is van uitgestraalde EM. Die berekeningen vereisen kwantificering.
  Het zou interessant zijn om te kijken hoe het zonder atmosfeer zou verlopen. Ook dan treedt conversie op naar langere golflengtes. Toch moet er evenwicht optreden. Er wordt waarschijnlijk meer aan lagere golflengtes uitgezonden.
  Die zouden worden tegengehouden door CO2, maar:
  Carbon dioxide absorbs infrared radiation (IR) in three narrow bands of wavelengths, which are 2.7, 4.3 and 15 micrometers (µM). This means that most of the heat producing radiation escapes it. About 8% of the available black body radiation is picked up by these “fingerprint” frequencies of CO2.
  Ik denk dat om evenwicht te bereiken er gewoon meer straling ontsnapt in de gebieden die niet geblokkeerd worden. Conversie kan echter nogmaals gebeuren.
  Afgezien daarvan is de concentratie van CO2 maar 400 ppm.
  Er zijn natuurlijk ook talloze terugkoppel lussen: meer CO2 zorgt voor meer plantengroei. De consumenten van CO2. Dus naast dat mensen meer toevoegen, nemen planten meer weg. Vraag en aanbod spelen ook hier een rol.
  Het is ook duidelijk dat er vele andere factoren een rol moeten spelen aangezien er ijstijden en een middeleeuwse warme periode was, die niet door CO2 verklaard kunnen worden. Vandaar ook dat klimaatwetenschappers hebben geprobeerd de middeleeuwse warme periode geprobeerd hebben weg te werken. Het is de data martelen totdat deze bekent.
  https://realclimatescience.com/2018/12/erasing-the-medieval-warm-period/
  Daarnaast is statistisch gezien de grootste kans dat je een voortijdige dood eindigt nog steeds de idiote ideeën van politici. Massa hysterie is de oorzaak van grote humanitaire dramas. Zoals bijvoorbeeld 93 biljoen dollar uit de vrije economie overhalen naar de waanzinnige gewelds georiënteerde planners.
  Er is gewoon geen enkel empirisch bewijs voor dat deze theorie het hele verhaal is. Tijdens het Cambrium, bekend als de big bang of life, was het CO2 percentage 7000 ppm, bij 180 ppm en lager gaan planten dood. Nu wordt gezegd dat biodiversiteit gevaar loopt door teveel CO2. Kennelijk zijn planten geoptimaliseerd voor een hoger CO2 percentage. Vandaar ook dat tuinders CO2 van de gasketels de kas in sturen zodat de planten beter groeien. Waarom zijn planten geoptimaliseerd voor meer CO2? Is dat waar ze evolutionair aan gewend zijn? Waarom denk je dat dat zo is?
  https://wryheat.wordpress.com/2016/06/28/carbon-dioxide-is-necessary-for-life-on-earth/
  Het idee dat alleen CO2 de temperatuur bepaalt is net zo belachelijk als denken dat alleen de rentestand de economie stuurt. De natte droom van elke centrale planner. Het idee dat het grootste gevaar voor je leven van natuurrampen komt is ook niet overeenkomstig met empirisch bewijs. Menselijke rampen voortkomende uit waanideeën zijn veel erger.

 6. Interessant verhaal. Ik zou eerder denken in termen van vermogens; absorptievermogen, reflectievermogen, signaleringsvermogen, opslagvermogen, weerstandsvermogen etc. Die vermogens werken allerlei kanten op. Misschien dat er ‘bakens’ verzet moeten worden zodat bepaalde vermogens wat minder belast hoeven te worden. Minder verspilling onderweg, minder frustratie á la ‘waarom werkt dit zo moeilijk of niet?’

  Terzijde maar wel gerelateerd:
  Ik ben eraan gewend om als het ware met twee benen in twee (belevings)werelden te staan, een in feite simpele wereld en een complexe(re). Voor het simpele blijkt dan dat je allerlei technologieën kunt inzetten. Sommige technologie blijkt dan praktischer uit te werken dan andere. Maar wát er ook gebeurt, technologie mag niet in de weg zitten omdat het eigenlijk een soort ‘overhead’ is, geen kernactiviteit. Maar wat te vaak toch het geval blijkt te zijn. Die situatie op zich is leerzaam. Praktisch gezien kun je dat oplossen door een technologie al dan niet deels af te danken en al dan niet deels te vervangen. Voor zover vervanging echt nodig is. En tijdens vervanging? Blijkt het soms handig te zijn dat afdankertjes er nog even zijn. Vraag dit soort dingen maar eens na bij iemand die ervaring heeft met het organiseren van migraties of transities. Kan verhelderend uitwerken. Ook v.w.b. de inhoud van het bovenstaande artikel.

 7. Ik geloof niet dat er voldoende interresse is om er een tweede artikel bij te schrijven, daarom zal ik hier de reactie plaatsen die deel zou uitmaken van dat tweede artikel.

  Het artikel was een experiment. Hetgeen ik heb geschreven is -voor zover ik kan nagaan- korrekt. Maar wel wat erg simpel weergegeven. Ik weet dat er hier veel lezers zitten die AGW verwerpen, en een wat hoger gemiddeld IQ hebben dan het gemiddelde van de bevolking. Het experiment had vooral het doel om te zien hoe de cognitive dissonatie die ik verwachte opgelost zou worden.

  Er zijn maar een paar methodes: ignoreren, details uitvergroten (haarsplitten) of domweg verwerpen. Plus natuurlijk een stap terzijde maken voor een flankerende manouvre. Mijn vermoeden is dat de meeste lezers voor ignoreren hebben gekozen, maar dat kan ik natuurlijk niet zekere weten.

  Nog even de hoofdreden waarom ik zelf niet deel wilde nemen aan een discussie: ik geloof zelf niet in AGW. Ook niet na het pennen van het artikel. Wel geloof ik dat het artikel correct is. Mijn oplossing voor mijn eigen cognitieve dissonantie is deels haarsplitten en deels de flankerende manouvre.

  • Hi Rien
   Dank voor je artikel en je reactie.
   Het is altijd lastig om de reacties op een artikel te voorspellen. Ik ben daar nog steeds niet uit. Ik meen zelf dat ik niet voor ignoreren, details uitvergroten (haarsplitten), domweg verwerpen of een flankerende manouvre heb gekozen.
   Ik ben van mening dat het lange termijn klimaat een vraagstuk is dat te complex is om op te lossen.
   Het door jou beschreven mechanisme is slechts een van de vele die er optreden.
   Ik ontken het niet. Maar vraag alleen maar om het in een breder kader te zien.
   Ik nodig je uit voor meer sociale experimenten!

   • Heel mooi Ratio, Ik ben van mening, dat het op lange termijn klimaat een vraagstuk is, dat te complex is om op te lossen, minder hautain dan vele, groet !

Comments are closed.