Enige opmerkingen aangaande corona en het corona beleid. Plus een video van Wybren van Haga.

Misplaatste solidariteit

Kinderen zijn de toekomst. De 1,4 mln kinderen in Nederland lopen geen enkel risico vanwege corona. Een geestelijk gezonde samenleving stelt de toekomst van haar kinderen centraal. Dat is immers de toekomst van de samenleving. Dat gebeurt hier niet. Kinderen worden in een onnatuurlijke positie gedwongen. En een deel van de kinderen raakt daarnaast ook nog eens daadwerkelijk beschadigd. Vind u dit een juiste keuze?

Werken mond en neuskapjes nu wel of niet?

Waterdamp bevriest. Corona zou via waterdamp verspreid worden. Zet een mondmasker op in de vrieskou. Werkt je mondmasker, dan zie je geen bevriezende waterdamp. Simpel toch? Deze video toont aan dat de uitgeademde lucht grotendeels aan het masker ontsnapt. Langs de randen. Mensen die achter je lopen krijgen de volle laag in plaats van iemand die voor je neus staat.

Vaping produceert aerosolen. De corona besmetting verloopt via aerosolen. Als aanvullende maatregel op afstand houden zou een mondmasker kunnen helpen. Die moeten dan wel de aerosolen tegen houden. In de volgende video zien we dat aerosolen ook hier weer vooral langs het mondmasker ontsnappen. En omdat deze man wellicht iets harder uitademt zien we dat de aerosolen ook dwars door het masker heen gaan. Het is absoluut noodzakelijk een zeer nauw aansluitend masker te dragen. Om te voorkomen dat de aerosolen langs het gelaat ontsnappen. En dan komt het aan op het filter. Het filter dat in dit geval is gebruikt, bij het nauw aansluitende masker, dat voldoet niet. Het is zeer aannemelijk dat al die katoenen en papieren maskers in eerste plaats niet voldoen door gebrek aan aansluiting op het gelaat. En daarnaast door onvoldoende filterend vermogen. Slechts een soort van nauwsluitend rubber gasmasker met een uiterst fijnmazig filter zou effect kunnen hebben.

Als je mij niet gelooft. En je eigen ogen niet gelooft na bovenstaande video’s. Wellicht wens je dan wel te luisteren naar Dr Fauci?

En als proof of the pudding. Amerikaanse bedrijven die onterechte gezondheidsclaims maken kunnen door de rechter worden gedwongen om enorme schade vergoedingen te betalen. Vandaar dat de kleine lettertjes achter op de verpakking van dit “beschermende gezichtsmasker” een bepaalde boodschap bevatten. U begrijpt al wat deze is, voor de bevestiging van uw vermoeden, bekijk de video

Als mondkapjes niet werken, waarom moeten we ze dan opzetten? Of gelooft u nu nog steeds dat de mondkapjes die u opzet enig nut hebben?

Falend beleid in Nederland, overgang naar rituelen in plaats van wetenschap

Ik moet niet de fout maken om oplossingen te verzinnen voor een zeer beperkt probleem. Keer op keer blijkt het falen van de staat. Testcapaciteit, bel en contact onderzoek, het faalde allemaal. Voor de tweede golf waren maanden van voorbereidingstijd die niet zijn gebruikt. De ICT achter corona, dit zijn wellicht de belangrijkste ICT systemen van de overheid als je gelooft dat corona een enorme bedreiging is. Deze zijn geheel in de lijn van de verwachting zo slecht ontwikkeld als ieder ander overheids ICT systeem. En waarschijnlijk nog brakker. Opschaling van bedden, is niet of nauwelijks van de grond gekomen. We zijn ongeveer als laatste gaan vaccineren (ben ik overigens niet rouwig om). Er wordt keer op keer niet nagedacht. Alleen essentiële bedrijven mochten open blijven. Men kon maandenlang op het ministerie nadenken over wat essentieel is en wat niet. Is niet gedaan. Zo kan ik eindeloos doorgaan. Hier nog als toegift een bizarre discussie over de 4 uur tussen Click en Collect…..

misplaatste niet effectieve gestrengheid moet het falen van de overheid verbloemen

We zien dat afgedwongen rituelen en politieke opportuniteit wetenschap zijn gaan vervangen. Mensen willen deugen en dit wordt genadeloos misbruikt. Mondkapjes. U hebt uw mening kunnen vormen door voorgaande filmpjes. En via dit artikel. Opeens verplicht op straffe van 95 euro boete. Een avondklok die naar verwachting om meerdere redenen niet effectief is. De rituelen moeten het falen van de overheid verbloemen. De irrationaliteit regeert. De regering treedt grondrechten met de voeten om een schijn van effectiviteit op te houden. Ik had nooit kunnen dromen dat de Nederlandse bevolking hierin mee zou gaan. Falende heersers die rituele onderwerping eisen. Dat is pas ziek en gevaarlijk!

Haga weet het weer eens mooi te verwoorden:

De niet geraadpleegde deskundige

Dit is een lange droge paragraaf. Leven is niet gelijk aan in leven blijven. Ik betoog hieronder dat de teruggang in kwaliteit van het leven van 14 miljoen Nederlanders onder de 65 die bijna geen risico lopen om te sterven aan Corona veel groter is dan het aantal en de kwaliteit van de door corona beleid gewonnen levensjaren. Kortom. Het corona beleid neemt veel meer levenskwaliteit af dan dat het toevoegt.

Om de afweging van het beleid te maken is slechts 1 persoon nodig. Een actuaris. Die gevoed met de cijfers van OMT een calculatie maakt. Hoeveel levensjaren worden gered door de corona maatregelen? En wat is de kwaliteit van de geredde levensjaren? Dit gezet tegenover de teruggang in levenskwaliteit van de 14 miljoen mensen voor wie Corona nauwelijks een bedreiging is? En daarbovenop. Het is een bekend gegeven dat mensen met minder financiële middelen tot 7 jaar korter leven dan mensen in goede doen. De honderdduizenden mensen die hun spaargeld zijn kwijtgeraakt, of hun huis, of hun bedrijf, die betalen straks een prijs in gemiste levensjaren.

sterfte 0-65 jarigen 2010-2020 per week, rode lijn is 2020, blauwe piek is MH17
MH 17 lijkt dodelijker geweest te zijn voor 65 minners dan covid-19
65 minners betalen wel een hoge prijs door mindere kwaliteit van leven

Ik speel voor actuaris. Het zijn vooral 80 plussers met onderliggend lijden. Die sterven. De levensverwachting voor 80 plussers is beperkt. Een 85 jarige man leeft gemiddeld nog 6 jaar. Als er door de corona maatregelen nu eens vijftigduizend mensenlevens gered zijn. Die door de onderliggende gezondheidsproblemen gemiddeld nog maar drie jaar te leven hadden. Dan is de levenswinst honderdvijftigduizend jaar. De kosten. Als er door de corona maatregelen honderdduizend mensen extra toetreden tot laagste sociale klasse, en die elk anderhalf jaar korter leven (geen zeven, ik zet het op anderhalf), dan zijn dat ook honderdvijftigduizend verloren levensjaren. Op deze manier bekeken lijkt het erop dat het beleid neutraal uitpakt, geen winst en geen verlies.

Kijken we echter naar de kwaliteit van de gewonnen levensjaren en geven we hier een wegingsfactor aan. Dan gaat het de andere kant op. Drie jaar in een rolstoel met niet tijdig verschoond inco materiaal en doorligwondjes waar de urine nog een extra pijnbeleving aan toevoegt. In een bejaarden of verpleeghuis. Met onderliggend lijden, jeuk, angst, verveling, verkrampingen, is wellicht maar gelijk aan 20 procent van de levenskwaliteit van gezonde mensen. Die honderdvijftigduizend geredde levensjaren zijn als je de kwaliteit van het leven meeweegt mogelijk maar gelijk aan dertigduizend gezonde levensjaren. De netto balans (levenskwaliteit meewegende) van het corona beleid is nu honderdentwintig duizend levensjaren negatief. De baten van het beleid zijn dertigduizend levensjaren (50k * 3 * 0,2). De kosten zijn honderdvijftig duizend levenslaren (100 * 1,5 * 1) = minus honderdtwintig duizend kwaliteit gecorrigeerde levensjaren.

Het wordt nog erger want eigenlijk moeten we de teruggang in levenskwaliteit van de veertien miljoen inwoners onder de 65 jaar ook meewegen. Door de corona maatregelen. We hebben een avondklok, we moeten soms in quarantaine, er komt een vaccinatie drang (wat in de praktijk kan neerkomen op dwang). Een groot deel van de afgelopen maanden hebben we niet kunnen dansen, uit eten gaan, sportwedstrijden bezoeken, naar concerten gaan, team sport bedrijven, naar het buitenland met vakantie gaan, op kantoor kunnen werken, mondmaskers moeten opzetten, etcetera. Het grijpt zelfs zo diep in dat we geen handen mogen schudden. Maanden gaan voorbij zonder dat ik huid op huid contact met een ander mens heb. Laat staan knuffelen of sex. Veel van wat het leven waard maakt om te leven is van u en mij afgenomen. Drank en teveel eten zijn uitlaatkleppen, de samenleving is zo verzuurd dat zelfs vuurwerk verboden werd. Laat ik heel voorzichtig stellen dat de levenskwaliteit van de veertien miljoen Nederlanders onder de 65 nog negentig procent bedraagt van wat het was. Dan betekent dit een offer van 1,4 miljoen levensjaar kwaliteit. Dit alles om de dertigduizend jaar levenskwaliteit te redden van degenen die gevaar lopen. Het effect in levensjaren als je de kwaliteit meerekent: dertigduizend winst (50 k * 3 * 0,2) minus honderdvijftigduizend (100 k * 1,5 * 1) is honderdtwintigduizend negatief. En dan komt daar nog eens deze 1,4 miljoen overheen. Als je van maart 2020 tot en met eind februari 2021 rekent dan zal het corona beleid voor die periode op rond de 1,5 miljoen netto negatieve levensjaren terecht komen. Dit is ronduit misdadig. Afgepakte levenskwaliteit door de overheid die in geen enkele relatie staat tot de levenswinst van het corona beleid. Als iemand gemiddeld 80 jaar leeft. Is dit equivalent aan meer dan achttienduizend mensenlevens met een 100 % factor levenskwaliteit. Geofferd op een altaar van misplaatste politieke correctheid, en misbruik makende van het goede in de mens.

En stel nu dat het best case scenario vanuit het beleid honderdduizend geredde levens bedraagt. En er honderdduizend levens drie jaar verlengd worden tegen een kwaliteitsfactor van 0,2. Dan zijn dat zestigduizend levensjaren aangepast voor de kwaliteit van leven. Iedere actuaris in opleiding moet deze berekening zo kunnen maken. En toont daarmee de massahysterie aan waar we in vertoeven. Je gaat in gewogen levensjaren voor kwaliteit van leven niet anderhalf miljoen jaren opofferen om zestigduizend jaren te redden. Dit is de waanzin ten top. Een teken van massahysterie en een bewijs dat de maatregelen niet op wetenschappelijke grondslag zijn gebaseerd. Of denkt u hier anders over?

Genadeloze handhaving

Als libertariër voldoet het falen van de overheid in het corona dossier aan mijn verwachtingen. Het falen overtreft zelfs mijn verwachtingen. Bijna alles mislukt. Capaciteit, BCO, vaccinaties. Vervolgens geeft men de burger de schuld, ze houden teveel illegale feestjes. Of reisjes. Terwijl juist de elite, waaronder Grapperhaus en onze koning, zich niet veel laten liggen aan hun eigen adviezen. Het zijn juist de roergangers die falen, de GGD’s, het ministerie VWS en de regering. Het is alsof het orkest van de Titanic de schuld krijgt voor de aanvaring met de ijsberg.

De roergangers, onze roergangers, die falen. En vervolgens komen ze met de rituelen, de mondkapjes, de avondklok. Die keihard gehandhaafd worden. De eerste zes avonden elfduizendvijfhonderd avondklok boetes. Demonstratie recht wordt uitgehold. Er wordt met twee maten gemeten. Waterkanonnen werden bij de beruchte dam manifestatie voor BLM niet ingezet. Ook niet als extinction rebellion een kruispunt blokkeert. Het Museumplein heeft plotseling een maximale capaciteit van duizend demonstranten. Hier worden wel waterkanonnen ingezet. Hier wordt wel gehandhaafd. Zie hier hoe de Amsterdamse politie omgaat met koffiedrinkende vrouwen. De weinige middenstanders die verzet durven te plegen worden keihard afgestraft, zoals deze kruidenier die moest sluiten en vijftigduizend euro boete kreeg.

Hoe groter het falen van de overheid hoe strikter de handhaving. Dit is niet langer het Nederland waar we in geboren zijn.

Administratieve opsluiting voor onbepaalde tijd.

Mensen die zich onttrekken aan de quarantaine plicht kunnen worden opgesloten voor onbepaalde tijd. Niet door een rechter en strafrecht. Neen, door bestuursrecht. Ze zijn geen gevaar voor 90 of misschien wel 95 procent van de bevolking. Maar kunnen buiten de rechter om wel worden opgesloten. Voor onbepaalde tijd.

Corona humor

Om toch te proberen met een grimlach af te sluiten enige plaatjes:

 

12 REACTIES

 1. test

  Leuk! Reageerders met enig verstand van HTML, naast de tags voor vet, cursief en dergelijke kunt u blijkbaar ook de -img- tag gebruiken. Dus Bert had de link als volgt kunnen invoegen – img src=”https://ejbron.files.wordpress.com/2021/02/screenshot_97.png” –
  Op de plaats van de hyphens “-” staan de opening en closing tekens, dus kleiner dan, en slash en groter dan.

  Oftewel. kleiner dan teken img src= ” je link naar een plaatje tussen deze aanhalingstekens “/ en groter dan teken

  Let wel op dat alleen deze plaatjes mogen: jpg, jpeg, png, gif, ico, svg

  • Ik heb alleen de afbeelding locatie gekopieerd en hier geplakt.
   Daarna alles verwijderd wat er nog achter .png staat. Zo doe ik het altijd, overal.
   Anders staat hier alleen de link, en geen plaatje.
   Maar het hangt van de site af of dat je alleen de link krijgt te zien of het hele plaatje.
   Voor vandaag werkte het hier ook niet. Nu wel blijkbaar.

   • Alles er achter verwijderen geldt ook voor jpg, jpeg, png, gif, ico, svg

   • Hi Bert

    Om het op deze site werkende te krijgen moet je nog wat meer doen:
    kleiner dan teken img src= ” je link naar een plaatje tussen deze aanhalingstekens “/ en groter dan teken
    Je eindigt dus met /> en je begint met

   • Waarom zo moeilijk Ratio?
    Kan het hier echt niet anders, zo als het ik het overal gewend ben.
    Wat jij opschrijft moet ik eerst even oefenen, ik kende het zo niet.

 2. Werkt dus niet, je moet het dan blijkbaar toch eerst ergens tussen zetten hier, jammer.

 3. Ben benieuwd of het werkt.
  Ik snap er werkelijks niks van, en ik ben toch niet echt onhandig met een pc.

 4. Is dat plaatje van louder with crowder echt?
  Hij is altijd leuk.

  Vind dat wel eng. Opgesloten voor onbepaalde tijd.
  Ja als ze tegen mij zeggen je hebt geen vaccin en er is nu een uitbraak. Je moet binnen blijven voor 3 maanden. Dan ga ik natuurlijk me daar ook niet aan houden. Want zo zal dat wel gaan. En ik ga ook niet zo’n stok in mn neus laten steken. En ergens anders ook niet.

  Ratio we worden keihard bedonderd waar we bij staan. En inderdaad overtreft de overheid ook mijn verwachtingen.
  Pure Evil to the core.

  Ook dat stukje van click en collect. Zo overduidelijk he dat Rutte tegen de mensen is. En door begint te schieten in zijn machtsgevoel. Overmoedig ook. Want er is steeds minder onderbouwing. Laat hem straks maar eens uitleggen wat Build Back Better is. Go Krol.

  Vandaag ook een man die gewoon Tulpen uit Amsterdam speelde. Afgevoerd.
  https://youtu.be/P6kwIT3uYK4
  World gone mad.
  En nu weet je ook. Dat mensen om je heen je niet helpen. Alleen schreeuwen. Terwijl als iedereen in actie kwam hadden ze die man nooit mee kunnen nemen.

  Dan nog eens iets. Ik hoor telkens dat kindjes en tieners een eind aan hun leven maken. Dus ja anderhalf miljoen levens opofferen om 60000 te redden is sowiso
  absurd.
  Maar hoe zit dat nou met de jongsten?
  En zelfmoord in het geheel. Want laatst las ik ook van een oude man die gek werd van eenzaamheid en van de flat sprong.

  Wat een nare tijden zijn het he. Dan maar gewoon even lachen. 🙂
  https://youtu.be/Z7-cQJj6mws

Comments are closed.