We leven in een land waar de minister van Justitie de hoop uitsprak dat bij de avondklok rechtszaak er een rechter is die zijn of haar blinddoek een stukje oplicht. Een rechter die wel welwillend staat tegenover de overheid maar niet zo welwillend is tegenover de bezorgde burgers van viruswaarheid. We kennen de uitslag. De eerste rechter hield de blinddoek op. De rechters die daarna kwamen werkten extreem goed samen. De uitspraak voorzieningen rechter, hoger beroep, wrakingsprocedure, uitspraak wrakingsprocedure en uitspraak hof bleken allemaal in één dag te kunnen plaatsvinden.

Gluren de rechters in de rechtszaak die Ademvrij heeft aangespannen tegen de mondkapjesplicht onder hun blinddoekje door? Mogelijk. Ze kunnen ook gewoon lui zijn, of vergeetachtig. Oordeel zelf (artikel eerder geplaatst op ademvrij.nu):

Een mondkapjes-boetezaak in Amsterdam gesteund door Ademvrij is voor de tweede keer uitgesteld omdat de rechtbank zich opnieuw onvoldoende had voorbereid.

Donderdag 8 juli stond de “herkansing” gepland voor de behandeling van een mondkapjes-strafzaak in Amsterdam. Bij de eerste behandeling, op 4 maart, bleken noch de officier van justitie, noch de kantonrechter het verzetschrift te hebben gelezen. Hierop werd de zitting aangehouden tot 8 juli. Opmerkelijk genoeg had de rechtbank echter opnieuw het dossier niet op orde. De zaak is nu aangehouden tot 23 augustus.

De zaak betreft de behandeling van het verzet tegen een strafbeschikking voor het niet dragen van een mondkapje in de metro in Amsterdam op 9 juni 2020. Ademvrij.NU staat de verdachte bij in deze zaak, waarover wij in maart al berichtten. Bij de zitting op 4 maart bleek de rechtbank, hoewel zij had getekend voor ontvangst van de stukken van onze advocaat, onvoldoende voorbereid te zijn om de zaak te behandelen.

Helaas bleken de officier en de rechter ook tijdens de tweede poging op 8 juli wederom onvoldoende voorbereid. Het door de advocaat ingezonden stuk was door beiden niet gelezen.

De rechter gaf aan het vervelend te vinden voor de gedaagde dat er waarschijnlijk nog weer lange tijd overheen zal gaan voor er een uitspraak is. De advocaat trok het breder en benadrukte het maatschappelijk belang van deze zaak. Veel meer mensen hebben eenzelfde strafbeschikking ontvangen in de periode voor 1 december 2020, terwijl daar naar de mening van onze advocaat geen wettelijke basis voor was. Per 1 december 2020 is de Ministeriële Regeling voor de mondkapplicht ingegaan.

Als de boete in deze zaak ongedaan wordt gemaakt, kan dat gevolgen hebben voor iedereen die in die periode een boete heeft gehad voor het niet dragen van een mondkapje in het OV.

Na een korte schorsing en excuses van de rechter is de zitting aangehouden tot 23 augustus.

Ademvrij.NU blijft deze zaak ondersteunen en volgen.


Bezwaar

Heeft u een boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Dan kunt u bezwaar maken middels een verzetschrift. Met hulp van een advocaat heeft Stichting Ademvrij een standaard verzetschrift opgesteld.

Er zijn twee varianten beschikbaar op de website. Eén voor boetes na 1 december 2020 en één voor boetes vóór 1 december 2020. Op 1 december 2020 ging de Ministeriële Regeling voor de mondkapjesplicht in.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u mogelijk bij staan. Wij kunnen geen garanties geven. Schrijf naar info@ademvrij.NU.

21 REACTIES

 1. Juridischfluisteraar als dat met paarden en/of honden kan, waarom niet, rechtsmagiër.

 2. De rechterlijke macht lijkt mij de eerste die in aanmerking komt om vervangen te worden door een algoritme. Even de situatie helder en feitelijk definieren en dat matchen met een bak big data wetgeving. Moet kunnen, lijkt me.

  • Het kan er alleen maar op vooruit gaan. Rechtspraak zonder D’66 inmenging of VVD pedo’s.

 3. Je zou denken dat de justitieambtenaren in het artikel een beetje vooringenomen zijn. Misschien zelfs heel erg. Kunnen er geen andere rechters op de zaak worden gezet? Of zijn die net zo vooringenomen?

 4. De rechterlijke macht moet onafhankelijk zijn, heet het dan. Maar onafhankelijk van wie eigenlijk? Gewoonlijk wordt hier bedoelt, onafhankelijk van de politiek; zodat deze een rechter niet kunnen bedreigen met bv ontslag. Daarom kunnen rechters niet ontslagen worden. Ze worden benoemd voor het leven. Kandidaten worden voorgesteld door andere rechters, wat uiteraard nogal wat ideologische inteelt met zich meebrengt. Na een tijdje is de rechterlijke macht zo onafhankelijk dat ze volledig losgezongen lijken te zijn van de maatschappij en de realiteit.

  De interessante vraag voor dit podium is: kan de rechterlijke macht ook gecorrumpeerd worden indien volledig geprivatiseerd? Ik denk van wel. Maar, je maakt het ze een stuk moeilijker.

  • Goede vraag. Ik denk dat in een situatie van meerdere met elkaar concurrerende rechtsspraakorganisaties een organisatie wel degelijk gecorrumpeerd kan worden. De vraag is dan echter hoe lang de gecorrumpeerde organisatie nog wordt verkozen om recht te spreken. Want er zijn concurrerende niet gecorrumpeerde alternatieven. Daar zullen dan de klanten voor gaan.

   • Maar wat als kwaadaardige mensen die gecorrumpeerde organisatie gaan gebruiken om jou aan te klagen (en zo hun gelijk te halen?)

   • @Een ander. Het gaat erom dat de rechter / arbitrage commissie onafhankelijk is, niet degene die aanklaagt. Het is verstandig dat je in contracten een wrakingsmogelijkheid hebt en een alternatieve rechter of arbitragecommissie kan kiezen. Partijdige rechters zullen niet lang gekozen worden, dus rechters zullen zo neutraal en objectief mogelijk proberen te zijn, anders worden ze niet langer ingehuurd.

   • @Een ander

    Als je slachtoffer bent van een misdaad of je wordt ergens van beschuldigd dan kan je in een vrije markt rechtssysteem in de eerste plaats terugvallen op je verzekeraar. Die heeft contracten met commerciële uitvoeringsorganisaties, zoals beveiligingsfirma’s, recherchebureaus, advocatenkantoren en mediation- of arbitragekantoren.

    Je kan uiteraard ook buiten je verzekeraar om gaan en zelf een contract afsluiten bij deze bedrijven. Voordat je dat doet, zal je eerst nagaan of ze wel waar voor hun geld leveren en of ze betrouwbaar zijn, net zoals je dat bij andere producten en diensten doet. Blijkt een partij achteraf zijn afspraken niet na te komen dan eis je daar een schadevergoeding voor, net zoals je dat in andere gevallen zou doen.

    Dus een arbitragekantoor met een corrupte rechter is wel vervelend, maar uiteindelijk geen ramp. En als de vrije markt goed functioneert, vallen op den duur de slechte organisaties weg, terwijl alleen de beste groeien. Een vrije markt is zelfreinigend.

    Een ander punt is of je zaak wel volgens de door jou gewenste wetten beoordeeld gaat worden. De wet komt in zo’n systeem immers ook via de vrije markt tot stand en is niet overal hetzelfde.

    Daarvoor moet je uiteraard wel het juiste arbitragekantoor kiezen.
    ___________

    “Until he is actually accused of a crime, everyone wants laws that protect him from crime and let him interact peacefully and productively with others. Even criminals. Not many murderers would wish to live under laws that permitted them to kill–and be killed.”

    http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

   • @Ratio
    Ik bedoelde eigenlijk het complete geprivatiseerde rechtssysteem. Dat één of een paar partijen hierin ten onder kunnen gaan als gevolg van wanbeleid, malversaties, of ouderwets met de kas er vandoor gaan, dat is normaal; in die zin dat het nooit anders geweest is. Wat we leren van the Great Reset, die zich nu voor onze ogen afspeelt, is dat bedrijven net zo goed samenzweren. Danwel met politici, monarchen of andere vooraanstaande families, danwel met andere bedrijven, ook in hun eigen sector. Zo hoor je weinig tegengeluiden uit de farmaceutische hoek. Terwijl ze toch allemaal weten hoe de vlag erbij hangt. Toegegeven, er zijn individuen die zich uitspreken, Mike Yeadon bv, voormalig hoogindeboom bij Pfizer. Vaak zijn critici gepensioneerd. Dat geeft al te denken. Bedrijfsbreed hoor je weinig tegengeluiden. Dat is verder goed te begrijpen omdat je de onderneming onmiddellijk in een moeilijke positie plaatst. Wat ik bedoel te zeggen is dat succesvolle dienstverleners elkaar gaan opzoeken, in hetzelfde restaurant eten, en afspraken met elkaar maken waar zij allebei beter van worden, maar jij als klant/consument niet. De theorie zegt dan dat je een nieuw bedrijf kunt oprichten met een betere service, maar zo makkelijk is dat nog niet. Kijk eens hoe nieuwe social media platforms gedwarsboomd worden door de dominante spelers. Maw, het is zeker mogelijk dat private eigendomsbeschermers gaan samenzweren en een kartel vormen om zo de markt te monopoliseren.

   • @Youp

    Dat is een misvatting. Kartels en monopolies kunnen in een vrije markt met volop concurrentie alleen in stand blijven als alle betrokken partijen (producenten, maar ook afnemers en toeleveranciers) daar voordeel bij hebben. Zo heeft de markt Microsoft een (quasi) monopolie gegeven, omdat de voordelen van het wereldwijde gebruik van dezelfde software in de hele keten ruimschoots opwegen tegen de nadelen van een hogere prijs en verminderde klantenservice.

    Bij een willekeurig kartel hebben alleen de samenspannende producenten het voordeel van een grote marge ten koste van de klanten en toeleveranciers. Die grote marge trekt nieuwe toetreders aan. Die hoeven maar iets onder de hoge kartelprijs te gaan zitten om de hele markt naar zich toe te trekken.

    Het kartel valt dan uiteen, want dat is de enige manier waarop de individuele deelnemers weer meer marktaandeel kunnen veroveren en hun ingezakte winstgevendheid weer kunnen opkrikken. De normale concurrentie in de markt herstelt zich dan weer op een prijsniveau dat gunstig is voor alle partijen.

   • @Peter de Jong
    Ik ben bekend met je verklaring. Ik gaf die uitleg zelf ook als mensen kartelvragen hadden. Maar het is een heel theoretisch verhaal. Het zou zo moeten zijn dat… Is het ook zo? Er lijkt nu oa een farmaceutisch kartel te zijn. Volgens jouw uitleg zou het elk moment uit elkaar moeten vallen en weggeconcureerd worden omdat het niet zelden ten koste gaat van consumenten. Toch zie ik dat nog niet zo gebeuren. Ook krijg ik het idee dat het kartel al heel lang bestaat. Dat zou eigenlijk niet mogelijk moeten zijn. Ergens klopt er dan iets niet aan je uitleg.

   • @Youp

    De huidige markt is geen vrije markt met volop concurrentie. Het is een corporatistische markt. Niet-marktconforme monopolies en kartels zijn daarin heel gebruikelijk. Alle markten waarin de overheid domineert, worden er door getypeerd. Denk aan de bouw en infrastructuur, de defensie-industrie, de agrarische sector, e.d. De pharmaceutische industrie hoort er ook bij.

    De vorming van kartels is zo winstgevend in deze markten, over de rug van de belastingbetaler, dat het voor vrije toetreders vrijwel onmogelijk is deze markten open te breken. Je mag dan ook verwachten, dat na de Great Reset er nog maar enkele globals overblijven die vrijwel alles in handen hebben.

    De corporate maatschappij na de Great Reset, waar we nu eigenlijk al voor een groot deel in leven, wordt aardig weergegeven in de film Rollerball uit 1975:
    https://youtu.be/QnMHvISlrHM

   • @Peter de Jong
    Ja, dat is natuurlijk zo. We hebben geen vrije markt maar een gereguleerde markt. Wat verder geen afbreuk doet aan het feit dat je verklaring strikt theoretisch is. Dat kan ook niet anders want we hebben het nooit kunnen testen, nooit in werking gezien, omdat er nooit een daadwerkelijk vrije markt is geweest. Resteert: als aan alle voorwaarden is voldaan. Dán, ja dán, en alleen dán, is er voor een geprivatiseerde rechtspraak geen risico voor corrumpering van de genoemde geprivatiseerde rechtspraak als geheel. Althans, dat verwachten we op basis van onze theoretische inzichten.

    Ik denk dat intelligente, succesvolle mensen, die belangen hebben om samen te spannen, tevens de middelen en de contacten hebben om gewicht te plaatsen achter hun agenda, daar wat op gaan vinden. Is het ooit anders geweest? Maar het is waar, hoe meer vrije keuze, hoe moeilijker het wordt om een samenzweringkje op te zetten. Echter, het paradijs bestaat niet.

   • @Youp

    Zo zwart/wit is het niet. De meeste economieën en markten zijn een combinatie van vrije markten en overheidsregulering. In de World Freedom Index van het Heritage instituut zie je dat het een glijdende schaal is. Sommige landen zijn sterk gereguleerd (met Noord-Korea als uitschieter), terwijl anderen veel vrijer zijn (met Singapore op nr 1 en NL op nr 16):
    https://www.heritage.org/index/

    Dat de antikartel theorie klopt blijkt uit nauwelijks gereguleerde markten uit heden en verleden. Die kennen niet of nauwelijks kartels, terwijl ze bij sterk gereguleerde markten heel makkelijk optreden. Zo kom je de geneesmiddelenmarkt in de VS niet op zonder toestemming van de FDA. Heb je als kartellobby eenmaal een voet tussen de deur in Washington dan is het heel makkelijk om concurrenten de FDA toestemming te onthouden.

    In de meeste landen bestaan overigens anti-trust wetten en is de vorming van kartels verboden. In de praktijk is het bestaan van kartels echter lastig aan te tonen. Je bent erg afhankelijk van klokkenluiders.
    ___________

    Not so wild, wild West
    https://www.libertarianism.org/publications/essays/market-protection-property-rights
    *** uit spambak gehaald ***

   • @Peter de Jong
    Je geeft geen antwoord op mijn vraag. Je blijft maar ancap dogma’s herhalen. Daarom krijg ik niet de indruk dat je klaar bent om ook de ancap dogma’s kritisch te bezien. Zo is er in de VS een kartel van een half dozijn grote mediabedrijven. Er is wereldwijd een kartel van multinationals die zich aan het WEF verbonden hebben. Volgens jouw logica had dat nooit kunnen gebeuren als er geen staat zou zijn geweest. Ik denk dat je daar niet zo zeker van kunt zijn.

   • ” Het gaat erom dat de rechter / arbitrage commissie onafhankelijk is, niet degene die aanklaagt.”

    Dat, en de antwoorden van P.de Jong, is niet echt wat ik bedoel.
    Stel er zijn 3 rechtsspraakorganisaties, waarvan er 1 kwaadaardig is. Het kwaad zal deze gebruiken om zijn wensen af te dwingen. Op de een of andere manier komt jouw zaak daar terecht. En dan ?

   • @Een ander

    Lees het hoofdstuk van David Friedman nog maar eens door. Best mogelijk, dat er een arbitragekantoor in de markt is voor zware misdadigers. Als je zelf geen zware misdadiger bent, zet je daar nooit een voet over de drempel.

    Gewone burgers die door dergelijke criminelen worden aangepakt, hebben alleen te maken met hun eigen beveiligings- en recherchekantoor. Die hebben een contract met normale arbitragekantoren. Omdat die het grootste deel van de markt bedienen, zijn hun prijzen lager dan van de niche kantoren voor criminelen (die ook nog een risico-opslag hanteren). Daar zal een beveiligingskantoor van een crimineel dus ook gebruik van willen maken. Omgekeerd zal jij er meer geld voor overhebben om de arbitrage bij een bonafide kantoor te laten plaatsvinden.

    De essentie is, dat arbitrage altijd goedkoper is dan oorlog. Vergeet niet, dat bij een goed functionerende rechtsorde misdaad niet loont. Anders dan nu het geval is, zullen misdadigers juist weinig geld hebben tov normale, hardwerkende burgers en hun mogelijkheden zullen beperkter zijn.
    _________

    ” I have strong feelings about gun control. If there is a gun around, I want to be controlling it.”
    ~ Clint Eastwood in Pink Cadillac (1989)

   • @Youp

    Waar zie je dan een tegenstrijdigheid? Het WEF kartel heeft in ieder land wel zetbazen, zoals Rutte. Dan hou je ook op wereldniveau de concurrentie buiten de deur, want je eindafnemers zijn wel de aan allerlei beperkende regulering onderworpen burgers.

    Het mediakartel in de VS bedient blijkbaar de markt voldoende. Als content gebruikers niet tevreden zijn, zeggen ze hun abo op en adverteerders trekken bij lage kijkcijfers/clicks hun reclamegelden terug. Slechte aanbieders kunnen dan de tent sluiten, of ze nu in een kartel zitten of niet.

    Verder geldt hier hetzelfde als bij Microsoft, grote aanbieders als Google, FB, Twitter, YouTube en TikTok zijn voor de individuele gebruiker meestal aantrekkelijker dan kleinere platforms. Toch zie je ook daar wel een verschuiving, m.n. uit privacy overwegingen.

Comments are closed.