Nu.nl meldt: Zo’n 320.000 gezonde levensjaren zijn in de eerste twee coronajaren verloren gegaan doordat operaties werden uitgesteld. Dat berekende het RIVM op basis van data van ziekenhuizen. EN: Het RIVM acht de kans klein dat dit verlies van gezondheid nog teruggedraaid kan worden. Als tot 2026 alle ziekenhuizen 5 procent extra operaties uitvoeren, worden ‘slechts’ 19.000 van de 320.000 verloren gewaande levensjaren teruggewonnen EN: Volgens de onderzoekers is het totale gezondheidsverlies nog groter dan zij hebben berekend

We hebben hier een inschatting van gemiste levensjaren door de medische prioriteit die aan coronaslachtoffers is gegeven. Corona bleek al snel niet de grote dreiging te zijn die de Chinezen aan het begin van de crisis suggereerden. Helaas heeft men daarna gekozen om prioriteit te geven aan coronabestrijding en de planbare zorg af te schalen. De maatschappelijke kostenbaten analyse mbt corona was taboe. Ik heb toentertijd hier als 1 van de weinigen een poging gedaan. Ook Overnight deed in maart 2020 zijn bijdrage aan een discussie die nu heel voorzichtig op gang kan komen.

Dankzij dit onderzoek beschikken we over een indicatie van de medische kosten van de uitgestelde zorg, in levensjaren. Nu is het tijd de baten te berekenen van de levenswinst die mogelijk is gemaakt door de in te plannen zorg als uitstelbaar te beschouwen. Als we een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat door het geven van prioriteit aan corona in de zorg gered is – en de gemiddelde gezonde levensjarenwinst per gered persoon – hebben we het antwoord op de vraag of er goede keuzes zijn gemaakt.

Voorbeeld: als door de medische prioriteit te leggen op coronabestrijding zestigduizend mensen gered zijn en die gemiddeld daarmee een levenswinst behaalden van vijf gezonde levensjaren dan is er een break even punt. De kosten zijn driehonderduizend levensjaren, de baten ook.

Dit soort berekeningen maken is lastig. Ik ga uit van vijf gezonde levensjaren winst. De meeste coronaslachtoffers waren tachtigplussers met onderliggend lijden, en het is maar de vraag of ze die vijf gezonde levensjaren winst wel hebben behaald. Als je gaat corrigeren voor de levenskwaliteit zou het best wel kunnen zijn dat er slechts één gezond levensjaar equivalent is gered per bejaard covid slachtoffer. Er zijn echter ook vijftigjarigen gered, dat zijn er minder, maar die hebben wel een langere levensverwachting indien ze herstellen. Als we ons richten op de vijftigjarigen dan zouden er voor een break even analyse tienduizend vijftigjarigen gered moeten zijn die daarna dertig gezonde levensjaren hebben. Hoogst onwaarschijnlijke aantallen.

Dit soort berekeningen zijn lastig, ik beschik niet over alle cijfers. Nu.nl meldt dat het bij de uitgestelde zorg vooral om staar- heup- en knieoperaties ging. Er zijn tachtigplussers en anderen wekenlang in het ziekenhuis opgenomen met een beperkte mogelijke levenswinst. Terwijl volgens google een staaroperatie binnen een uurtje gedaan kan zijn. En een heupoperatie gemiddeld drie dagen ziekenhuisopname vergt.

Als je om 1 levensjaarwinst van een tachtigplusser gemiddeld dertig dagen beslag moet leggen op een ziekenhuis of IC bed, en de kosten zijn zestig personen die een jaar van hun leven op een wachtlijst staan voor een staaroperatie en niet goed kunnen functioneren, dan is de verhouding zestig gemiste levensjaren op één jaar winst. En wellicht is deze verhouding nog veel slechter omdat voor een staaroperatie een veel beperkter beslag om medische middelen wordt gelegd dan bij een ziekenhuis- of IC bed het geval is.

Dit zijn cynische berekeningen, maar het niet maken van deze afweging is nog cynischer. Normaal gesproken gaat degene wiens leven het meest in gevaar is voor. Echter. Zou de beperkte medische capaciteit niet zodanig ingezet dienen te worden dat er maximale levenswinst is? Die discussie heeft bij corona niet plaatsgevonden.

NB: de libertarische oplossing bestaat uit minder bureaucratie. Bureaucratie is een kenmerk van overheidsingrijpen. Een planmaatschappij. Bureaucratie is het alternatief voor marktwerking. Alhoewel velen juist van mening zijn dat bureaucratie in de zorgsector een gevolg is van marktwerking…. In een vrijere markt zullen organisaties met teveel bureaucratie het onderspit delven en failliet gaan. Kom je een sector met veel bureaucratie tegen dan werkt de markt niet goed en is deze vaak door regelgeving verpest. De regelgeving beperkt de inzetbaarheid van medici in crisissituaties als corona en heeft derhalve zijn prijs in gemiste levensjaren en mensenlevens.

8 REACTIES

 1. Ik noem het gewoon moord met voorbedachte rade.
  Ze wisten dat dit de gevolgen hiervan zouden zijn.
  Ze hebben mensen gewoon bewust laten afsterven thuis door ze op een lijst te zetten waarvan ze wisten dat die nooit meer opgelost kon worden.
  Hoeveel zijn er niet alleen al gestorven in een ambulance na doelloos door Nederland te rijden op zoek naar een plek terwijl de nood hoog was.
  Of thuis terwijl ze wisten dat elke seconde te laat zou kunnen zijn.
  En iedereen met een snotneus kreeg voorrang op werkelijk iedereen, wat ze ook mankeerde.
  En ze komen er allemaal mee weg, niemand zal er ooit voor veroordeeld worden.
  En om in de politiek te zitten kan je alleen maar last hebben van een werkend geweten.
  Dus die hebben ze dan ook niet.

 2. prikje hier, prikje daar en dan?
  terug naar de aantallen van voor 1940 is zo’n gek idee nog niet!
  geen idee of de afname van de wereldbevolking met 60% dan geen milieuprobleem gaat opleveren?

 3. Er zijn 1.150 IC’s, verdeeld over 71 ziekenhuizen. Als je in Noord, Midden en Zuid de ziekenhuizen met de grootste IC-capaciteit aanwijst, exclusief voor alle coronapatiënten, dan is de rest beschikbaar voor reguliere zorg. Ik snap niet dat er geen enkel helder licht in Nederland was die dit kon bedenken.

 4. We weten ondertussen dat in de twee jaar er nog geen 700 mensen onder de 60 zijn overleden die verder helemaal gezond waren. Alle anderen hadden twee of meer ondelriggende aandoeningen. Daarnaast weten we nog steeds niet of iedereen in het ziekenhuis daadwerkelijk is overleden aan covid, immers het is al duidelijk dat de wappies gelijk hadden en iedereen die positief getest werd als coronapatient de boeken inging. lag jij met hartproblemen in het ziekenhuis. maar positief getest zonder symptomen dan werd je spontaan een coronapatient, we weten echter niet of men vervolgens die persoon bij overleden aan die hartproblemen deze wel de boeken in liet gaan als hartpatient of dat de verhalen waar ijn dat ook hier corona op het overlijdens certificaat ging, immers hij stond in de oeken als coronapatient, dat de patient hier nooit voor behandeld diende te worden is een ander verhaal. Vervolgens zitten we met het punt van die gemiddelde leeftijd van overlijden aan Corona, die ligt op 81, exact de leeftijd van de gemiddelde levensverwachting. We zien verder dat men structureel nu de cijfers manipuleren door te sprkeen van MET corona en niet vanwege of door Corona, waardoor we elkker kunnen spelen met de cijfers en angst blijven aanpraten. bijvoorbeeld van alle coronaslachtoffers over MET corona was maar 11% jonger dan 69. Door het valselijk vermelden van slachtoffers met corona, word het al een stuk moeilijker om vast te stellen wat de werkelijke aantallen waren die DOOR Corona zijn overleden want dit vervuilt de data al. Want dat het aantal mensen dat daadwerkelijk zijn overleden DOOR Corona is overleden ene heel stuk lager ligt is overduidelijk. Zoals op dit moment ook word gesproeken van mensen in het ziekenhuis met Corona en niet vanwege Corona de boel besodemietert. Lig jij met je gebroken been in het ziekenhui smaar zonder symptomen wel positief getest word, dan nog steeds word je als Coronapatient opgevoerd, de reden dat dit is, omdat je apart moet worden gehouden van de rest is een non-argument, ze houden je op een aparte afdeling, maar je vergt geen andere zorg.

  We zien nu ook dat het aantal besmettingen heel hoog ligt, wat niet zegt dat je ziek bent, maar dat de opnames eigenlijk geheel achterblijven, wederom omdat wordt gemeten MET Corona en niet vanwege Corona. We zien tevens dat het aantal overlijdens per week og niet .4% van alle wekelijkse overlijdens zijn, de oversterfte ligt momenteel onbegrijpelijk hoog en mensen vallen in verhouding met bosjes om, wat is de pandemie die momenteel aan de gang is waar niemand het overheeft? Een vraag die we mogen stellen omdat momenteel, er meer mensen sterven dan tijdens de plandemie in de zelfde maanden en dat terwijl sinds vacinatie de oversterfte al veel hoger lag dan normaal, maar corna toen nog gemiddeld 1%/15% van de slachtoffers uitmaakten, maar ook in 201 lag die oversterfte al onbegrijpelijk hoog. Daar waar toen Corona ons overviel de oversterfte iets steeg maar niet gek veel, met de aanteking dat e griep in 2020 wereldwijd spontaan volledig was verdwenen samen met al de slachtoffers die jaarlijks door de griep vallen, in Nederland werden er naar ik meen nog geen 500 slachtoffers aan de griep geteld.

  Het echt narekenen zal heel moeilijk worden, maar het word steeds duidelijker dat het kwaadwillige beleid van de overheid heel veel mensen het leven heeft gekost, kost en gaat kosten. De slachtoffers die nu vallen zijn vooral jonger terwijl de slachtoffers aan Corona vooral heel oud zijn.

 5. Het is voor veel mensen moeilijk te bevatten maar de zorgsector zoals wij dat kenden, of beter gezegd: dat wat wij dachten dat het was, dat is voorbij. Das war einmal. Wat er nu naar buiten komt over de zorgsector; over wat men daar allemaal normaal vindt, over politici en de farmaceutische industrie, over artsen die worden opgeleid tot psychopaat, over het martelen van juridisch overleden mensen door het oogsten van hun organen, over handel in organen, over het in leven houden van geaborteerde baby’s vanwege hun celmateriaal voor crèmes en vaccins, over de manier waarop vaccins worden geproduceerd, over het RIVM, over het Lareb, over ‘onafhankelijke’ EMA gefinancierd door farmaceuten, over virussen bestrijden door een computerprogrammeur, over die lijer van de WHO. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Wat klopt er nog aan?

  Dus als er ergens iets staat over een berekening van het RIVM en verloren levensjaren, gezondheidsverlies e.d. dan vraag ik mij oprecht af of dat het RIVM wel interesseert. Daar geloof ik namelijk helemaal niets van. Ik vraag mij dan af met welk doel het RIVM deze informatie naar buiten brengt en wat er te halen valt door het naar buiten brengen van deze informatie.

 6. En dat allemaal door een test die zogezegd positief uitslaat, waarvan de uitvinder van deze test, zelf beweerde dat deze test daar nooit voor gemaakt is of ooit voor bedoeld is en ook nooit kan aantonen of iemand iets onder de leden heeft wat zou moeten wijzen op corona achtige verschijnselen.
  Kortom, het grootste bedrog allertijde door dan bewust een test te gebruiken om zo aan te tonen dat iemand besmet zou moeten zijn dan wel corona onder de leden zou moeten hebben.
  Nog erger is dat ze nooit enig bewijs hebben kunnen leveren of iets kunnen isoleren wat corona zou moeten zijn.

 7. Er komt steeds meer officiële data omtrent het niet werken van de genomen maatregelen, nog eens los van de aanzienlijke nevenschade. De uitkomst van deze data wordt waarschijnlijk de opmaak naar de verplichte injecties, die werken immers wel…..

Comments are closed.