AMSTERDAM-SCHREEUW-THEO VAN GOGHDeze week geen lang artikel maar een verwijzing naar een niet te missen drieluik over linksigheid van HVV collega Theiresias.
Ga er even rustig voor zitten: Theiresias legt haarfijn bloot wat er mis is gegaan met Nederland en wat er nodig is om het tij te keren.

Nu valt mij op dat ook van de mensen die links stemmen de meesten feitelijk geloven in de rechten en plichten die een volwassen individu hoort te hebben. Als ik verstokte socialisten vraag of het niet beter zou zijn als mensen helemaal zelf voor hun oude dag zorg zouden dragen zeggen ze bijna allemaal ja. Als ik ze vraag of het niet beter zou zijn dat werknemers zelf voor hun vakantiegeld, hun arbeidsongeschiktheid en hun ziektekosten zouden zorgen zegt een grote meerderheid ja.
Het voorbeeld dat ik dan gebruik is dat de overheid stopt met het inbeslagnemen van bijna de helft van de werkgeverskosten (de totale kosten die een werkgever kwijt is voor iedere werknemer) en die gewoon terecht laat komen waar ze horen, namelijk in de zakken van de werknemer.

Linksigheid – deel 1

Linksigheid – deel 2

Linksigheid – deel 3

Grote vraag blijft: hoe realiseren we dit?

Who is John Galt?

63 REACTIES

 1. Zolang ik mijn anarchistische meningen een beetje voor me hou, zijn de meeste mensen het eens met het idee dat de overheid te groot is. Ze lijken te snappen dat overheid een onefficient systeem is dat meer welvaart vernietigdt dan het in het beste geval zou kunnen creeren.

  Maar O wee als er ergens een probleem is zoals arme mensen of legbatterij kippen, dan kan alleen de overheid het oplossen (ook al wijs ik ze erop dat die problemen nooit opgelost lijken te worden door die overheid)…

  Daarnaast vinden mensen het niet leuk als je ze duidelijk maakt dat overheid in principe alleen een groep met wapens is, die zichzelf een gewelds en taxatie monopolie gegeven hebben. Dwang, bedreigingen en physiek geweld verbreken waarschijnlijk de illusie van “de overheid die voor iedereen zorgt”…

 2. Mensen vinden dat ze zelf best van alles kunnen regelen. En ze zijn ook heel sociaal, en helpen dus iedereen die dat nodig heeft. Alleen, de rest is heel slecht, helpt niemand, en dus moet er een overheid zijn om de rest te dwingen het goede te doen.
  Socialisten zijn het ergste in deze: zij (de elite) weten precies wat het beste is voor het gepeupel (de rest), dus een totalitaire staat is prima. Mist ZIJ natuurlijk aan het hoofd staan. Hoe vaak hoor je niet dat een “goede dictator” helemaal niet slecht zou zijn?
  Het draait allemaal op wantrouwen naar de rest, en de staat als dwangmiddel.

  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Frenkelfrank [2]:
  Is dus puur een overblijfsel van al die “geweldige” christelijke waarden.
  Valse morele waarden.
  Je mag niet stelen/ doden, tenzij de staat (god) dat doet.
  gods wegen zijn namelijk ondoorgrondelijk.

 4. Een uitstekende trilogie, die eindigt met:
  “het zou ook niet correct zijn hele bevolkingsgroepen te laten betalen voor zowel hun eigen generatie als die daarvoor. Er is geen revolutie nodig maar een evolutie, die van het bewustzijn van de eigen rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Dit moet beginnen bij kleine kinderen, in het basis onderwijs en zelfs daarvoor, thuis.”

  Dit sluit volledig aan bij de missie van de Vrijspreker:”De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

  Uiteraard beginnen met de kinderen in de opvoeding.
  Daarvoor is het nodig dat er veel meer mensen van overtuigd raken dat de vrije, libertarische, samenleving gebaseerd is op MORALITEIT.
  Terwijl de huidige collectivistische samenleving gebaseerd is op geweld tegen de medemens, op IMMORALITEIT.

  Aan het laten doordringen van dit besef kan iedereen meewerken. Wij doen ons best om daar gegevens voor aan te dragen.

  P.S. toevallig zie ik hiernaast in de rechterkolom een quote van 2000 jaar geleden:

  “He is free who lives as he wishes to live; who is neither subject to compulsion nor to hindrance, nor to force; whose movements to action are not impeded, whose desires attain their purpose, and who does not fall into that which he would avoid.”
  ~ Epictetus (ca 55-135 A.D.), Discourses, ca 100 A.D. ~

 5. Het voorbeeld dat ik dan gebruik is dat de overheid stopt met het inbeslagnemen van bijna de helft van de werkgeverskosten (de totale kosten die een werkgever kwijt is voor iedere werknemer) en die gewoon terecht laat komen waar ze horen, namelijk in de zakken van de werknemer.
  ….
  en die gewoon terecht laat komen waar ze horen, namelijk in de zakken van de werknemer.

  HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHA, tuurlijk. De trann rollen over m’n wangen. Wat een waanzin is dit zeg.

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.

 6. Vooral de pvda en de linkse partijen blijven maar doorgaan met versleten,ziekmakende volzinnen,met goed praten,met onderzoeken(wat ze al jaren weten)over samen op weg naar de toekomstige vooruitgang.En blijven maar geloven,(Wouter Bos vandaag in AD)zonder de realiteit onder ogen te zien.Wij willen geen liefdadigheid maar RECHTVAARDIGHEID.

 7. @Liberty 5-3000 [7]:
  “Je produceert en krijgt hiervoor betaald.”

  Jawel, maar in een vrije markt zou je loon niet zo hoog kunnen zijn. Die extra werkgeverskosten zijn immers door de overheid opgelegd en niet een gevolg van onderhandeling tussen jou en je werkgever. Je hebt er dus geen recht op.

  En in een vrije markt moet je wel alles zelf betalen wat nu de overheid betaalt. Denk bijv. aan controles op het gebied van voedselveiligheid, verzekeringen voor ziekte, invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen, etc.

  Je gaat echt niet meer geld overhouden dan nu. Het enige verschil is dat je zelf kan beslissen waar je je geld aan uitgeeft en hoeveel. Dat is natuurlijk wel prettig. 😉

  Liberty 5-3000 [9] reageerde op deze reactie.
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [8]:
  “Jawel, maar in een vrije markt zou je loon niet zo hoog kunnen zijn. Die extra werkgeverskosten zijn immers door de overheid opgelegd en niet een gevolg van onderhandeling tussen jou en je werkgever. Je hebt er dus geen recht op.”

  Hoe hoog de lonen zullen zijn is puur speculatie.
  Indien de 3e partij weg valt (de overheid) is het bedrag nog steeds marktconform.
  Het is dan alleen netto.
  Stel dat het lager zou zijn, dan maakt het nog niets uit aangezien alle prijzen omlaag gaan zonder overheid.
  Overheid = georganiseerde Maffia

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Liberty 5-3000 [9]:

  Was jij niet degene die tegen een voodoo-economie was ? 😉

  Als de overheid wegvalt is het bedrag NIET meer marktconform, want je hebt dan te maken met (wereldwijde) vrije concurrentie. We leven hier nog altijd in een met beschermende regels dichtgetimmerde economie. Grote kans dus dat je salaris zal moeten inleveren.

  Je suggestie dat bij lagere lonen ook lagere prijzen horen gaat niet op als de inkomensverschillen groeien. En die gaan gegarandeerd groter worden bij gebrek aan de gedwongen inkomensherverdeling die we nu kennen.

  Zodra er meer hele rijke mensen én meer hele arme mensen zijn, stijgt het gemiddelde prijsniveau (die hele armen vallen immers af).

  Je hebt dan dus lager loon en hogere kosten. Tel uit je winst ! 😉

  ===
  “If you can count your money you don’t have a billion dollars”
  – Paul Getty

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [13] reageerde op deze reactie.
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [10]:

  Ah, juist ja. In een wereld waarin organisaties zich een monopolie op de initiatie van geweld aanmatigen zijn er nauwelijks monopolisten en in een wereld waarin ondernemingen geen beroep kunnen doen op organisaties die zich een monopolie op de initiatie van geweld aangematigd hebben ontstaan er inééns allemaal monopolisten à la the Borg van Star Track, die ook nog eens kiezen voor de winst op korte termijn en daarbij hun mogelijke winst op lange termijn opofferen(wat overigens mijn idee dat zulke organisaties het niet te bont kunnen maken naar de klanten toe ondersteunt). En dat terwijl alles er op wijst dat vrijheid tot meer decentralisatie zal leiden.

 11. @Liberty 5-3000 [13]:

  Precies! En datzelfde gaat op voor de uitbuiting van de inlandse bevolking van Nederlansch-Indië, die van de Nederlandse machthebbers niet zelf mochten bepalen wat te verbouwen en ook niet tegen welke prijs zij hun producten wensten te verkopen. Om morele redenen is er een einde gekomen aan dit soort praktijken, niet om economische.

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [11]:

  “Juist omdat jezelf zult kunnen beslissen waaraan je geld wenst uit te geven zul je meer geld overhouden. Een overheid die geld besteed is namelijk een ondoelmatige manier, die ook nog eens meer kost omdat er ambtenaren betaald moeten worden.”

  Ja, en die controlediensten voor voedselveiligheid of die verzekeraars voor je pensioen en je ziektekosten hebben geen mensen in dienst en kosten je überhaupt geen geld ? 😉

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.
  Michel [35] reageerde op deze reactie.

 13. @Liberty 5-3000 [13]:
  “Ik doe dan ook geen aannames en houd geen compleet betoog met zogenaamde waarheden die niet te staven zijn.”

  Leg dan maar uit waarom het gemiddelde prijsniveau NIET omhoog gaat als de inkomensverschillen toenemen.

  Overigens, slavernij is NIET afgeschaft om morele aspecten, maar zuiver op economische gronden. Slaven moest je goed voeden, huisvesten, opleiden, etc. voor je er iets aan had, laat staan dat ze iets opleverden. De Industriële revolutie had inmiddels gezorgd voor veel efficientere productietechnieken. De Amerikaanse burgeroorlog heeft dit proces nog versneld, want dat was de eerste high tech oorlog van de mensheid.

  Dat moraliteit-argument in een vrije markt is volslagen kul. Als het waar was zouden mensen nu ook geen walvisvlees meer eten of eieren uit een legbatterij. Die moreel verderfelijke activiteiten zouden dan ophouden te bestaan.

  Scharrelkippen worden nota bene gesubsidieerd, en Greenpeace ook !

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.
  Michel [35] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [16]:

  Die kosten wel geld, maar die zullen niet zo ondoelmatig opereren als de ambtenarij. En wat belangrijker is: ik mag zelf bepalen voor welke diensten ik kies en voor welke niet. Ik zou zelf mogen bepalen of ik mee wil betalen aan een campagne als ‘we hebben in ons landje wel eens een kort lontje’ en casinoreclames of niet.

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter de Jong [17]:

  Als moraal volgens u geen reden is, wat is volgens u dán de reden waarom de praktijk van het bepalen wat de inlandse bevolking van Nederlandsch-Indië verbouwt en bepalen tegen welke prijs de bevolking van Nederlandsch-Indië deze producten verkoopt, een praktijk die enorm lucratief was voor zowel de Nederlandse overheid als de inlandse elite en een praktijk die men nog prima tientallen jaren – honderden jaren – zou hebben kunnen volhouden zonder onoverkomelijke ongeregelheden, is afgeschaft?

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [19]:

  De ambtenarij opereert juist uiterst doelmatig, omdat ze vanuit een hierarchische organisatie mensen kunnen dwingen. Zo werkt het leger ook, bek houden en orders uitvoeren.

  Als je een helder doel snel wil realiseren moet je zo werken. Het is niet voor niets dat traditionele Amerikaanse bedrijven een hierarchische structuur hebben en de werknemer niets te vertellen heeft. De baas beslist en daarmee uit! Dat Hollandse gepolder in de bedrijven hier is juist kenmerk van een oeverloze inefficiency.

  De meest efficiente maatschappijvorm is de fascistische. Kijk maar naar een mierenkolonie. Geen ander insect is in staat dergelijke grootse bouwwerken tot stand te brengen. Mieren komen ook in enorme aantallen op aarde voor, hun biomassa is veel groter dan die van mensen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_(ecology)

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.
  Michel [35] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [22]:

  Die consumenten kunnen mokken en morren, Oscar, maar ze hebben geen andere keus. Die aanbieder is niet voor niets monopolist. De mensen hebben hem groot gemaakt, en zijn geld (vroeger hun geld) zal hem vervolgens beschermen tegen klein grut dat zijn positie bedreigd. Waarom dit zo is, staat in de gelinkte draad. Als je daar over wil discussieren kan je beter die draad kiezen, want hier is het onderwerp off topic.

  Liberty 5-3000 [27] reageerde op deze reactie.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [24]:

  In de huidige samenleving bestaan er geweldsmonopolisten en heb je geen keuze. In een vrije samenleving zou ik, als een monopolist van de aardappelen het te bont maakt qua hoge prijzen en slechte kwaliteit, in een bloembak op het balkon mijn eigen piepers kunnen verbouwen.

  Legt u ons eens uit waarom in een samenleving waarin bedrijven juist niet een beroep kunnen doen op een geweldmonopolist de kans groter zal zijn op het ontstaan van de door u veronderstelde ‘wurgmonopolisten’ dan in een samenleving met agressiemonopolisten.

 19. @Liberty 5-3000 [27]:
  @Oscar [29]:

  Individuele vrijheid is het allerbelangrijkste.

  Van meer vrijheid wordt je altijd gelukkiger, van meer geld meestal niet. Het is jammer, dat libertarische discussies altijd over economie gaan. En dan ook nog met de opzet om een vrije samenleving als nog welvarender af te schilderen. Dat deden missionarissen ook met de hemel om klanten te trekken. 😉

  Het ligt helemaal niet voor de hand dat een vrije samenleving welvarender zal zijn. Het is immers veel goedkoper om iedereen hetzelfde mobieltje (met alleen basisfuncties) te geven in plaats van iedereen een ander model met eigenschappen die geheel op de wensen van die persoon zijn afgestemd.

  Om diezelfde reden ligt het wel voor de hand, dat mensen in een vrije samenleving gelukkiger zullen zijn. Aan hun individuele wensen kan immers beter tegemoet worden gekomen. Daarom lijkt mij de keuze niet zo moeilijk.

  En ook al heb je niets te kiezen als je arm bent, dan wordt je hopelijk wel met rust gelaten door andere mensen. Nu is dat nooit het geval, of je nu rijk bent of arm.

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.
  Michel [35] reageerde op deze reactie.
  Armin [40] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.