vrijdag, 8 maart 2019
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hub waarschuwt: EU Politiestaat?

De eurogendfor is een politiek instrument waarmee de EU wereldwijd politietaken verleent. De Verenigde Staten zijn dus niet langer de politieman van de wereld. Eurogendfor is actief geweest in Afghanistan, Bosnië, Centraal Afrika, Haïti en Mali. Hub voorzag deze ontwikkeling in 2007. En schreef het volgende artikel: De EU is al een “superstaat” die vanuit Brussel op ondemocratieche wijze wetten en verordeningen maakt. Gisteren en vandaag werken Nedelandse politici heel hard in Lissabon om de onderdanigheid van Nederland nog sterker te maken. Weer een stuk soevereiniteit opgeven. Deze superstaat krijgt nu ook een “European Gendarmerie Force”

De nieuwsbrief van de NL-regering van 18 oktober meldt:
“Minister Van Middelkoop (Defensie) heeft het verdrag op 18 oktober 2007 in Velsen ondertekend, samen met zijn collega’s uit Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Dit verdrag legt de basis voor de missies van de Europese politiemacht.
Tevens wordt een eerste missie gepland naar Bosnië.

De European Gendarmerie Force is een vooraf samengestelde eenheid die in staat is alle politietaken te vervullen. De eenheid bestaat uit maximaal achthonderd manschappen en is snel inzetbaar (binnen dertig dagen).
De politiemacht staat vooral ter beschikking van de Europese Unie, maar ook van de Verenigde Naties, NAVO, OVSE en andere internationale organisaties of coalities”

Het doel is de EU te voorzien van een goed operationeel instrument voor crisismanagement.

Oei, oei, wees in de toekomst dus maar voorzichtig. Gevallen als het deporteren van Robert Hörchner en dergelijke zullen nu veel gemakkelijker uit te voeren zijn. Het lijkt toch wel heel erg veel op een stap naar verdere ontwikkeling in de richting van een echte politiestaat. Alles met uw belastinggeld en voor uw eigen bestwil natuurlijk!

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Nico schreef op : 2

  Een interventieteam om een crisis grondig aan te pakken kan nuttig zijn en heilzaam uitwerken. Tenzij het middel een doel wordt en een ‘eigen leven gaat leiden’. Want zo gaat dat te vaak.

  Een oude denkfout is vechtenden uit elkaar halen en ze dan preventief onder controle houden. Militair. Uit angst. Om die controle te financieren wordt voor ‘tax farming’ gekozen, voor stand by staande militairen. Vervolgens wordt aangesteld civiel bestuur ook weer een middel wat tot doel verwordt. Elites kunnen zuigen en na zich volgezogen te hebben last krijgen van overgewicht. Wat in stand gehouden wordt door te bezuinigen op militairen. Als je dat bandje terug spoelt naar het begin, waar kom je dan op uit? Oude kennis die uit de circulatie is gehaald.
  Censuur kan uitgelijnd met filosofische dwaalsporen nogal pervers uitwerken. Het is als met wortels; het bovengrondse is zichtbaar, maar het ondergrondse blijft uit beeld. Terwijl het juist zelf-herstellend kan uitwerken. Ik loop al tientallen jaren rond met de akelige gedachte dat die censuur bewust in stand gehouden wordt om verdienmodellen te beschermen. Waarmee eigenlijk in de eigen voet wordt geschoten.

  Floris van den Berg [3] reageerde op deze reactie.

 2. Floris van den Berg schreef op : 3

  @Nico [2]:

  “Ik loop al tientallen jaren rond met de akelige gedachte dat die censuur bewust in stand gehouden wordt om verdienmodellen te beschermen.”

  Reken maar dat dat zo is. In Nederland verloopt censuur overigens een stuk verfijnder dan in bepaalde andere landen. Neem bijvoorbeeld klimaatverandering. Dit is overduidelijk een verdienmodel waar overheden de belastingen verhogen en bepaalde bedrijven keihard cashen over de ruggen van die diezelfde belastingbetalers. De propaganda die erover verspreid wordt is leugenachtig.

  En dan nu de censuurtruc. Kinderen krijgen via verplicht staatsonderwijs de klimaatboodschap erin gedrild. Die kinderen geloven die nonsens vervolgens écht en zullen andere geluiden als vanzelfsprekend de kiem in smoren. En ongeïnformeerde journalisten doen daar vrolijk aan mee. Zie nu.nl. Dus: maatschappelijke censuur vanuit een misleide morele opvatting in plaats van staatscensuur. Briljant.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. Nico schreef op : 4

  @Floris van den Berg [3]: Je reacties van gisteren heb ik alle gelezen. Interessant. Het valt op dat er vaak om de hete brij heen gedraaid wordt. Het ‘springende punt’ wordt meestal over het hoofd gezien omdat iemand innerlijk zodanig stuitert dat een stilstaand punt niet helder waargenomen kan worden. Het lijkt rond te stuiteren. Maar nee, er wordt innerlijk gestuiterd. Dat veroorzaakt Babbylonische spraakverwarringen. Er wordt nogal wat afgebabbeld… en waar gaat het eigenlijk over? Over vermeende stuiterballen?

  Een verdienmodel is op zich een neutraal gegeven. Er komt in en gaat uit, of andersom. Het gaat niet zozeer om het model, maar om de uitwerking ervan. Als het een soort touwtrekkerij (Engels: Tug of war) wordt om wie de meeste poen of andere opbrengsten mag binnenslepen, is er eigenlijk sprake van een handelsoorlog waarin offers gebracht moeten worden, liefst door anderen.

  Helaas wordt ieder aangeleerd om van alles buiten zichzelf te zoeken en afgeleerd om in zichzelf te zoeken (of kweken). Hoe zit in die context met rendement? Je eigen budgetten van levensenergie en levensjaren kun je maar één keer gebruiken. Je bent zelf zowel de brandstof als de motor als het vervoermiddel van je eigen leven. Rendement hoort 100% te zijn, niet lager of hoger. Het gaat omlaag door bijv. wrijvingen, conflicten, vastlopers. Die je zelf in jezelf kunt produceren, of via interactie met anderen geproduceerd worden. Als ze het bijv. leuk vinden om botsauto te spelen.

  De problemen waarvan gesteld wordt dat adel die al eeuwenlang wil oplossen kunnen neergezet worden als onnodig rendementsverlies. Zou ieder dat individueel zelf kunnen voorkomen of oplossen… zou het individuele rendement hoog blijven, het rendementsverlies laag. Helaas koos adel kennelijk voor een strategie die (op bepaalde punten) op overcompensatie en hypercorrectie uitdraaide, een voorbeeld dat gevolgd werd door civiele bestuurlijke organisaties. En, volgens dit (lezenswaardige) artikel sloot een keizerrijk een ‘huwelijk’ met een gecreëerde kapitalistische klasse, waardoor gebreken werden uitgebuit in plaats van ze (proberen te) te herstellen. Je kunt denkbeelden bij anderen induceren (inspiratie), of waandenkbeelden bevestigen door van alles voor anderen te gaan doen (industrie).

  Censuur is een interessant gegeven. Waarop is het gericht? Op het handhaven, stimuleren en herstellen van individuele gezondheid, te herkennen aan vruchtbare verhoudingen met anderen? Voor een navolgbaar voorbeeld moet je bij de ‘oermens’ en het ‘oerdier’ zijn. Het origineel, niet misvormd, vergiftigd, vervuild en wat dies meer zij. Dan ontstaat een beeld van een individu die vruchten plukte van planten, en het onverteerdare terug doneerde in de vorm van uitwerpselen waar de eerdere donateurs van konden groeien en bloeien. Op die manier circuleerde vrije behulpzaamheid, vrije energie. Er was sprake van een energiebalans, die hoogstens verstoord werd door bacteriën, bloedzuigers en roofdieren.
  Waarschijnlijk was de originele mens vegetariër, want het dood maken van dieren lijkt me – in ieder geval in eerste instantie – aan te voelen als een soort kannibalisme. Wat ook geldt voor anderen tot dienaar maken. Behulpzaamheid zuigen door je tanden in een ander te zetten, zonder iets anders dan bijv. sprookjes terug te doneren, is een soort vampirisme.

  Hieruit kun je concluderen dat heden ten dage ‘jezelf liefhebben’ veelal wordt afgeleerd, evenals ‘liefde voor de onvervalste liefde’. Anderen gunnen wat je jezelf ten diepste gunt is daarvan een signaal. Religieuze ‘naastenliefde’ is weinig meer dan een onder dreiging van hel en verdoemenis geforceerde versie van liefde, een goedkope vervalsing die duur betaald wordt omdat originelen er onherkenbaar door veranderen. In een soort mutanten 😀 Het lijkt allemaal subliem en super te zijn, maar eigenlijk worden op die manier monsters gecreëerd door figuren die in angst leven voor denkbeeldige monsters en andere schijnbare mysteriën die als bedreigend worden ervaren.

  De EU lijkt meer op het bestrijden van vermeende monsters gericht dan op het aanpakken van oorzaken. Bij de wortel.

  Floris van den Berg [5] reageerde op deze reactie.

 4. Floris van den Berg schreef op : 5

  @Nico [4]: Het is altijd een feest om jouw bijdragen te lezen. Een korte reactie daarop.

  Verdienmodellen zijn inderdaad een neutraal gegeven. Mensen die al dan niet bedrijfsmatig iets aanbieden willen daar logischerwijs op vooruit gaan. De inspanning en (geldelijke) investering moet worden beloond. De afnemers overigens ook. In een vrije markt situatie gaat iedereen erop vooruit, want een transactie waar je op achteruit gaat komt niet tot stand. De verdienmodellen waar we het nu over hebben vallen daarbuiten, want ze zijn gedwongen. Niemand heeft iets te zeggen over klimaatbeleid. Dat wordt met geweld opgedrongen.

  Propaganda is een politiek instrument dat wordt gebruikt om een eenzijdig beeld van de werkelijkheid neer te zetten ten gunste van de machtshebbers. Klimaatverandering valt daar volledig binnen. Er wordt een eenzijdig verhaal opgeworpen – CO2 is de boosdoener en de mens is hoofdverantwoordelijk – en de politiek werpt zich op als redder in nood. Met ons geld. Het doel van censuur is vervolgens om de propaganda in stand te houden en dus voor machtsbehoud.

  In de vrije markt wordt er ook gebruik gemaakt van eenzijdige informatie om de publieke opinie te vormen. “Vier uur cup-a-soup”, “Als het aan de kat lag kocht ze Whiskas”, “Douwe Egberts koffiebonen, daar maak je samen tijd voor”. Kortom, reclame. Het verschil met de vrije markt en de politiek is dat je de vrijheid hebt om producten te kopen en niet de vrijheid hebt om al dan niet mee te gaan met klimaatveranderingsbeleid. Voor dat laatste komt – ik zei het al – geweld om de hoek kijken.

  Wat betreft de EU en de vermeende monsters. Het doel van de EU is meer EU. Net zoals het doel van politiek Den Haag meer politiek Den Haag is. Het gaat niet om oplossingen, maar om meer macht. De politiek roept wel altijd dat ze bezig zijn met probleemoplossingen, maar ze maken het altijd erger.

  De vraag die de politiek zich steeds weer stelt is: “wat voor dwingende maatregel kunnen we invoeren bovenop de 1001 dwingende maatregelen die we al hebben ingevoerd zodat alles wél goed gaat lopen?”. Dat is zoiets als dat het zadel van je fiets niet helemaal goed staat afgesteld. In plaats van het zadel zelf af te stellen verplicht je alle fietsenmakers om hun zadel lager te monteren. Als dat niet werkt, dan moet het wel aan de wielen liggen. Alle fietsen moeten grotere wielen hebben. Dat werkt ook niet en dus moet het stuur hoger. Vervolgens komt er een spaken quotum en een decibel begrenzer op de fietsbel. En voor je het weet is de fiets 5 keer zo duur en is er niet mee te rijden. Dát is wat de politiek doet.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 6

  @Floris van den Berg [5]: Het gaat om de boodschap hé, niet om de boodschapper. ik hoop dat dat duidelijk is.

  Gisteren las ik deze reactie, vanmorgen de andere. Ik probeer Me aan een soort tax te houden, niet meer dan zoveel reacties per dag, omdat schrijven en spreken over overlast toch wat belastend is. Hoewel ook noodzakelijk.

  Je schijnt een onderscheid te maken tussen ‘de maatschappij’ en ‘de staat’. Maar toch, aardje naar het vaartje lijkt Me.

  Ik heb er even rustig over nagedacht hoe ik ga reageren. Misschien is het volgende interessant. In de mythologie is er een netwerkje goden opgezet die ons inziens in feite zelf-bestuurlijke functies verbeelden. Een gevalletje van ‘wat je zegt (over jezelf, ook al plaats je het buiten jezelf) ben jezelf’. Of zou je in ieder geval moeten zijn, van nature.

  En zo komen we dan op individueel zelf-bestuur, maar dan wel met een bepaalde substantie en uitwerking. Iets dat al duidelijk was toen feodalisme ontstond. Al moet je dan wel weten hoe je het innerlijk en je omgeving zuiver kunt houden, of anders maken. Ik schreef eens een artikel “Beroepen en roeping” waarin ik vaststelde dat de oudste beroepen van de mensheid (zelf)opvoeder en schoonmaker zijn. Je moet jezelf immers telkens weer opvoeden en reinigen van onzin, wat ook geldt voor elkaar (man vrouw, ouders kinderen en dan niet in de betekenis van genderrollen).

  Mythologie is na vertaling best leerzaam. Als je goden als zelf-bestuurlijke functies ziet, hoe zit het dan met het planetarium? Ook dat zijn interessante praatplaatjes, want daarmee komt substantie in beeld. Stel jezelf voor dat ieder bij zichzelf de volgende substantie (karakter) kweekt, uitingen van levensfilosofie en ethiek:

  – Zon: Warm en indien nodig ook vlammend (zonnevlammen).

  – Maan: Pscychopatisch kil bepaalde inzichten reflecteren, mocht dat nodig zijn.

  – Venus: Beschermend en zorgzaam, voor zolang dat nodig is en geen verwennerij wordt.

  – Mars: Strijdbaar, hoewel niet vechtlustig. Je bent immers geen marsmannetje, zoiets als de eeuwige politiestaat.

  – Jupiter: Kiezen wie er als een satelliet om je heen mag zweven om af te kijken en vragen te stellen, hoewel een satelliet geen vazal mag worden. Voor satellieten is verzelfstandiging het doel, niet aan een touwtje blijven bungelen. Zoals een satellietstaat dat niet eeuwig moet blijven, zodat het in feite een vazalstaat is die altijd maar aan het lijntje wordt gehouden.

  Enz.

  Verder… schreef ik hier iets over woorden die beginnen met “pol”, zoals politici en politie. En pollenfilter. Gezien traditie en andere hedendaagse verschijnselen, lijken dat wel pollepels die in bevolkingen roeren. Niet om te vermengen, maar juist om afstand tussen ‘ingrediënten in de kookpot’ te creëren of in stand te houden. The ‘law’ werkt immers als een ‘wall’ die om compartiment-denken draait.
  Bij gebrek aan tastbare muren is er kennelijk voor functiegroepen in de rol van pollepels gekozen. Terwijl ieder individu de functie van ‘pollenfilter’ kan vervullen. Hoewel ook andere functies.

  Wat satire of sarcasme over overheid is best grappig en zet aan het denken. Maar laten we eerlijk zijn, zou dit het originele doel van adel zijn geweest? Welnee, die wilden gewoon van vechtende anderen af waar ze mee lastig gevallen werden. Maar ja, als het middel een doel wordt… dan ontstaat een soort darkride langs bloedstollende attracties zoals (handels)oorlogen en zo. Me denkt dat dat ook anders kan.

  Tenslotte, over de mythologische werkelijkheid in ons (man vrouw) leven: Voor ons is onze Me onze Maät. De manier waarmee we in ons leven ordo vanuit de door derden aangeleverde chaos hebben gecreëerd. Iets dat anderen ook kunnen.
  Bij ons vonden anderen het nodig die orde te slopen, met ‘overheid’ als instrument. We zouden als een Phoenix uit die as kennen herrijzen, alleen is het kennelijk de traditionele mode om dan een vervalsing van origineel leven produceren. Een vervalsing die anderen mooier zouden vinden (modebeelden) dan het origineel, mogelijk liefst als een soort toeristische attractie. Om de kassa te laten rinkelen of zo. Maar… I love Me. Datgene wat we ervan gemaakt hadden of in ieder geval datgene waar we op aan stuurden.
  Het moge duidelijk zijn dat wij bepaald niet zitten te wachten op anderen die als een politie agent ons leven in een ongezonde en schadelijke richting sturen. Het moge duidelijk zijn dat wij een heel andere levensfilosofie hanteren dan anderen. Wij zouden anderen onze Me en Maät aanbevelen, omdat dan na voldoende inspanning een gezondere situatie ontstaat waarin streven naar geluk een gezonde en haalbare doelstelling is geworden. Omdat individueel gezond voor en door ieder een project is dat beslist de moeite waard is. En de potentie heeft om een zuiver community project te worden, zonder dwingend gezeik over de een of andere verzonnen ideologie.

  Floris van den Berg [7] reageerde op deze reactie.

 6. Floris van den Berg schreef op : 7

  @Nico [6]: Ik neem “Het is *altijd* een feest om jouw bijdragen te lezen” terug. Ik heb geen idee waar je hebt over hebt.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 8

  @Floris van den Berg [7]: Dat komt omdat deze onderwerpen naar buiten de grenzen hedendaagse belevingswerelden zijn verdrongen. Maar toch… mediteren is een gezonde gewoonte. Gewoon naar beelden kijken, ze laten inzinken en eens kijken hoe ze anatomisch in elkaar zitten en welke uitwerking ze kunnen hebben. Op die manier krijg je al snel voor jezelf het verschil tussen gezonde denkbeelden en gebrekkige, schadelijke, verziekende denkbeelden in beeld. Om het maar zo uit te drukken.

  Mogelijk schrijven we zo ongeveer hetzelfde, maar dan in andere woorden. Op Vrijspreker is mijn taalgebruik gericht op intellectuelen en intellectuele vechtjassen. Misschien ‘zitten’ we op het verkeerde podium?

 8. jhon schreef op : 9

  Iedere anus heeft het fundamentele recht op zijn/haar/het/das mening 🙂