Gale Boetticher toonde met zijn artikel “Zweedse humor” de dubbele moraal aan die het gevolg is van cultureel marxisme. Ik heb dit altijd een lastig onderwerp gevonden en probeer dat vandaag nader uit te werken. Want cultureel marxisme kan veel verklaren. Het lijkt wel of de westerse mens wordt onthecht en vervreemd van zijn basis. Instituten waar hij zekerheid en steun kan krijgen worden afgebroken. Het is soms moeilijk om het precieze beleid te achterhalen. Maar al te vaak komt het huidige overheidsbeleid neer op het afbreken en ontkennen van westerse waarden. En het omarmen en verheerlijken van andere culturen.

Laten we beginnen bij de hoeksteen van de samenleving. We zien dat de overheid de familiestructuur door alternatieven te bieden voor ouderenzorg, voor de kosten van opleiding, door uitkeringen aan alleenstaande ouders en door tal van andere maatregelen aan het uithollen is. Het klassieke meer generatie gezin is uitzondering geworden. De overheid heeft zich zeer duidelijk bemoeid met de strijd tussen de seksen. Waarbij de traditionele man – vrouw verdeling die zich in honderden jaren heeft gevormd door propaganda werd ondermijnd.

We zien dat geloofsstructuur afbrokkelt, de religie heeft zichzelf in hoog tempo irrelevant gemaakt door de socialistische invalshoek te omarmen. De balans die er eeuwen lang was tussen heerser en geloof in west Europa is doorbroken. De heerser wordt niet langer in toom gehouden door geloof. Maar mag eindelijk alleen optreden zonder angst op banvloeken uit het Vaticaan. Doordat deze drempel geslecht is, kon de overheid het normen en waarden stelsel van de maatschappij veel sterker beïnvloeden. Oude zekerheden, zoals de eerder genoemde familiestructuur, konden worden ontkracht. De liefdadigheid is overgeheveld van kerk naar staat die daarmee grote invloed heeft op de bevolking. De bejaarden zijn nog steeds afhankelijk maar nu van een wispelturige overheid in plaats van hun eigen familie of geloofsgenoten.

We zien dat de menselijke schaal verdwijnt, de mens wordt meer en meer een radertje, de scholen, de universiteiten, de ziekenhuizen, de zorginstellingen, alles is zo groot geworden dat het individu daarin ten ondergaat. De menselijke maat is opgeheven in deze maatschappij.

Daarnaast wordt het eigene, hetgeen de cultuur maakt, ontkent. Dit blijkt duidelijk uit de voorliefde voor niet westerse migranten. Maar ook uit de muziek en kunsten die breken met duizend jaar ontwikkeling. Gesubsidieerde a-tonale muziek, en abstracte schilderijen bieden geen alternatief. Echter wordt hiermee de kunst sector, die bij uitstek de heersers kan ridiculariseren en terugfluiten, onder vergaande overheidsinvloed gebracht.

De democratie wordt uitgehold door de lokale democratie, de gemeentes, samen te voegen tot logge instituten met honderdduizend inwoners per gemeente, waardoor er niets meer te kiezen valt en het eigene, het lokale dorp, is opgegaan in een grote massa. En door de burgers te laten wennen aan organisaties als de EU. Die verre van democratisch zijn. De democratie wordt zo net zo betekenisloos als de democratie in de DDR.

De economie wordt steeds verder gevangen in regels en steeds meer sectoren moeten als semi staatsbedrijven worden gezien. Dit laatste is niet direct cultureel marxisme maar is onderdeel van het 10 punten programma in het communistische manifest van Marx om in democratische landen het marxisme langzaam in te voeren.

Het blijkt echter dat de westerse mens niet massaal valt voor de verlokkingen van gesubsidieerd niets doen. In de zeventiger en tachtiger jaren leek het erop dat dit model in met name Amsterdam succesvol was. Maar de weerzin van de bevolking tegen langharig sandalen dragende semi intellectuelen was te groot. De meeste mensen willen toch huisje boompje beestje.

Daarna heeft de politiek hier afstand van genomen en is men meer nadruk gaan leggen op de EU als middel tot centralisatie en vervreemding. De EU is een vorm van een planeconomie geworden. Waarbij het maakbaarheidsprincipe van de maatschappij is opgeschaald tot Europees niveau. Door de grote macht van politici en ambtenaren een prima overgangsinstrument naar een communistische maatschappij. Men beseft dat de communistische maatschappij in naam niet realiseerbaar is. Maar met de EU kan men deze wel steeds dichter benaderen. De vraag is overigens of het verschil tussen communisme en socialisme wel zo groot is.

Bij het communisme is in naam iedereen gelijk. Het is wrang te constateren dat we in onze maatschappij gelijkheid als hoogste goed zien. Dat is de bevestiging dat in ieder geval een deel van het indoctrinatie proces gewerkt heeft.

24 REACTIES

 1. Scherpe observaties. Een ontworteld volk dat ook nog eens regelmatig bestookt wordt met opgeklopte gevaren (Corona! Klimaat! Poetin!) is makkelijk te kneden. Gelukkig is met name het platteland een stuk conservatiever, zij het niet uit idealisme, maar uit traditie en soms desinteresse. Het marxisme is offensief en wint terrein, maar het bewustzijn van het volk groeit mee. Hier en daar bijt deze wokebeweging zichzelf in de staart. Waar we over twintig jaar staan durf ik niet te voorspellen.

  Mijn strategie is bottom up nieuwe sociale verbanden en dorpen aan te leggen, waar mensen onafhankelijk van deze machten kunnen leven, wonen en werken. Je lot zelf in de hand nemen, samen nieuwe sociale structuren opzetten en ondergesneeuwde tradities nieuw leven inblazen zijn het beste tegengif. Je kunt klein beginnen. Knip zoveel mogelijk lijntjes door en probeer stap voor stap zelfvoorzienend te leven. Het bezig zijn geeft mij iig veel voldoening.

  • Ik denk dat het al niet te voorspellen is waar wij over twintig maanden staan. Ooit las ik de uitspraak “het verschil tussen beschaving en barbarij is 3 maaltijden”. Dus ik ben benieuwd wat hier van waar is: https://www.zerohedge.com/commodities/rockefeller-foundation-president-starts-countdown-until-all-hell-breaks-loose

   Het ontwortelde volk wordt regelmatig bestookt wordt met opgeklopte gevaren, waarbij de politiek zichzelf telkens als oplossing presenteert. Of ‘verlosser’ als het meer religieus moet zijn. En het wordt met de dag steeds sektarischer.

  • Ik heb zelf niet eens iets tegen woke. Maar, woke heeft wel iets tegen mij, als ik niet woke ben. Dat is het punt ermee. Het is een beweging die je geest wilt kolonialiseren. Het legt je op wat je mag denken, zeggen, doen, hoe je moet leven etc, etc.

   Het vindt dat je geen reggae mag luisteren als je wit bent en het vindt dat je homoseksueel moet zijn en vindt broccoli racistisch.

   Woke is eigenlijk een soort nazisme. Het dwingt een bepaalde cultuur af, met geweld. Daarom ben ik tegen woke.

   Ik heb verder niets tegen pride boten en mannen in leren pakjes en transgenders en veganist zijn en al dat soort verschijnselen. Mensen die daarover zeuren, zijn wat mij betreft intolerant en hebben oogkleppen op

   Maar toch ben ik ook anti woke. En dat snappen mensen dan niet aan mij.

   Zowel FVD als Bij1, kan een hekel aan mij hebben. Maar beide mogen even hard doodvallen

   • Wat ook een overeenkomst is tussen woke en nazisme.

    Nazisme trok veel simplistische mensen aan, die via het nazisme een uitlaatklep vonden voor hun geweld. Domme mensen, die een stok hebben gevonden om mee te slaan. Iets om gelegitimeerd mee los te gaan, want het is voor ‘de goede zaak’

    Dat is woke ook. Je hebt een hekel aan iemand, bent jaloers op iemand. En dan zeg je gewoon dat hij/zij een : transfobische, cis heteronormatieve, kolonialistische fascist is. En als je woke bent, kom je daarmee weg, want je bent woke, dus je snapt het allemaal beter

  • Knip zoveel mogelijk lijntjes door en probeer stap voor stap zelfvoorzienend te leven

   Dat is sowieso altijd een goed idee, of je nou woke bent of niet

 2. Eens met het stuk.

  Wat ik echter in de politiek mis, zijn de argument die FvD, PVV Volt….etc
  Zouden kunnen inbrengen tegen D66,Groenlinks en PvdA dat hun Sponsoren ( Soros, Gates, WEF)
  allemaal vertegenwoordigers zijn van Oligarchen opgeleukt als NGO’s
  totaal geen Communisme dus maar onderdrukking van de wereldbevolking door een dun laagje ultra rijken.

  Dat lijken ze wel iets te doen met agenda’s en bla bla

  Maar ze moeten het doen mbv follow the money
  Zeker nu torenhoge inflatie gaande is.

  Anders gaan de NGO’s gestuurde machthebbers als D66 GL meer en meer de fascistenkaart trekken
  en kom je er niet meer uit

 3. Ik wil aanvullen, dat het geloof niet socialistisch is geworden, maar de overheid heeft een vorm aangenomen die overeenkomt met de waarden en normen van een geloof. De Nederlander heeft het geloof in God ingeruild voor het geloof in de Overheid.
  Zeg maar tegen een gemiddelde Nederlander dat de overheid veel kleiner moet worden, het wordt tijd dat mensen hun problemen zelf moeten oplossen, dan zij je hun gezichten veranderen. Plotseling beginnen mensen terug te bijten, of zelfs agressief te worden. Alles behalve de overheid wordt gewantrouwd. Ja, heel veel mensen zeuren op de overheid, maar, als het puntje bij het paaltje komt, zie je toch weer die slaafse houding, nee, overheid moet het regelen.
  De overheid neemt de vorm aan van pappa en mama, die alles weten, overall present, almachtig zijn. Als mensen volwassen zijn gaan zij het huis uit, maar, komen erachter dat het leven best moeilijk en vervelend kan zijn. Om te voorkomen dat mensen hier zelf tijd en geld aan moeten besteden, is dit uitbesteed aan de Overheid. De overheid heeft dus ook de taak, verantwoordelijk en doel overgenomen van de Kerk. De kerk heeft ook nooit begrepen dat de overheid hun concurrent is.
  Dit gebeurt overal, in Europa, Amerika, Oost-Europa, Afrika, Azië, Midden-Oosten. Overal waar de macht van de overheid groeit, zie je de andere machten kleiner worden.

  • Het is bij mij juist de overheid die ik wantrouw in vrijwel alles.
   Met geloof heb ik nog nooit iets gehad dus die kan ik dan ook niet voor iets anders vervangen.

   • Bert, ik begrijp wat je bedoelt. Laat ik het anders zeggen, voor de massa is de kerk niet meer interessant, de Kansel wordt nu bezet door de NPO1-2-3, waar elke dag een preek wordt gehouden door de vertegenwoordigers van de media, die graag uitleggen welke regels en verordeningen de Staat nu heeft gemaakt, die na kritiek, natuurlijk opgevolgd moeten worden.
    Aangezien de media nu wordt gesubsidieerd door de Staat, heeft de media zichzelf ondergeschikt gemaakt, om het beleid van de Staat uit te voeren.
    De mensen in de 2de Slaapkamer zijn de kardinalen, die de gelovigen altijd een verhaal uit leggen, in vorm van wetten en regels, een soort Staatsbijbel. Voor de godsgelovigen, is God de autoriteit en de Bijbel is de legitimatie en regels voor de gelovigen.
    De 2de Slaapkamer is nu de autoriteit geworden, die volgens kiezer, gelegitimeerd is om wetten en regels op te leggen. Die de kiezer natuurlijk opvolgt. De bijbel is het verhaal voor de godsgelovigen. De kardinalen in de 2de Slaapkamer hebben ook een verhaal, en als de kiezers dit niet begrijpen, dan zegt 2de Slaapkamer altijd, “wij hebben ons verhaal niet goed uitgelegd. De communicatie van ons verhaal was niet goed, wij zullen ons leven verbeteren”.
    De Overheid is een geloof geworden. Trouwens, het is een zeer gevaarlijk geloof. Het is in mijn ogen ook niet vreemd, dat de christenen, joden en moslims, heel graag de Staat willen overnemen. Geloof is één ding, maar wereldlijke macht is een ander zeer verleidelijk ding.

   • Mee eens

    De manier waarop Rutte en De Jonge dan hun ‘corona persconferenties’ hielden, leek erg op een kerkdienst. De manier van praten, de intonatie, de ernstige blikken, de stilte in de zaal.

    Het nemen van de prik, was ook een soort ritueel. Het nemen van de hostie, bij de katholieke kerk.

    Mensen voelde een soort ‘wij gevoel’ tijdens die covid periode. Wij samen. Wij met zijn allen. Wat religies ook doen. Wij doen hetzelfde, wij snappen elkaar, wij geloven hetzelfde, wij hebben ‘de persco’ gezien.

    https://www.youtube.com/watch?v=FG42gogWdCM&t=286s

    Vanaf 3:09

    De staat als een seculiere religie.

    Mensen zijn niet meer gewoon religieus. En het kapitalisme kan hun leegte niet opvullen. (Je kan zevenendertig nieuwe kledingstukken per week kopen, het brengt je niet verder, je voelt je alsnog ongelukkig)

    Sommige mensen vinden heil bij de new age, of het boeddhisme.

    Maar grote massa’s vallen voor de Rutte/D66 poppenkast. En dan lekker ‘Jinek’ kijken en zogenaamd heel diepzinnige debatten hebben, over wat er allemaal in de programma gezegd is, door quasi interessante mensen.

    Ook kan je de woke beweging zien, als een religie. Het biedt: een gemeenschappelijk doel, vaststaande waarheden, sociale rituelen, een gemeenschap, samenhorigheid, duidelijkheid, dogma’s etc, etc.

    Dus de staat en woke, zijn de nieuwe religies. En ik ben dan weer de antichrist.

  • Het humanisme, heeft het christendom vervangen, zegt Stirner. Het humanisme, is een intensiever christendom

   Het het humanisme vind haar uiting dan inderdaad in zowel de socialistische als liberale overheden. Een overheid is dan een seculiere religie. Niet het huis van God, maar het huis van ‘de mensheid’. ‘de mensheid’ als vervanger voor het begrip ‘God’. Maar het komt op hetzelfde neer

   Als je zegt, de mensen vinden het idee van geen overheid eng. Ja, maar ik denk dat ook komt, omdat ze niet zo goed weten, wat dan? Mensen die niet zoveel verdienen en afhankelijk zijn van toeslagen, die hebben zoiets van: wat dan? En dat is begrijpelijk.

   Het is niet zo dat de private sector een alternatief bied. Het is niet zo dat Alberthijn een alternatief bied, in de vorm van huisvesting, instituties etc. Dus, niet zo gek dat mensen de overheid dan niet willen laten vallen.

   Als de private sector wilt wedijveren met de overheid, moet zij concurrerende instituties opzetten, die voor de mensen waardevoller zijn dan de overheid. Maar, dat is dan ook weer een beetje moeilijk, want de overheid houd veel tegen. Dus ja, het is complex allemaal.

   • De overheid heeft kenmerken van een religie. Althans, als ik mensen hoor praten over de overheid. De overheid is ook een papa en mama, een extra familielid, die ook moet eten.
    Veel mensen vinden geen overheid, inderdaad heel eng. Dat is hun aangeleerd, via familie en onderwijs. En de toeslagen en subsidies, dat wordt betaald door de belastingbetalers, die ook de ontvangers zijn. Behalve als het geld geleend is, maar dan heb je ook aflossings- en rente verplichtingen.
    Waarom moet de private sector een alternatief beiden? Als er geld mee te verdienen valt, waarom niet. Maar, ik krijg eerder de indruk, als mensen vrijwillige belasting mogen betalen voor de landelijke sociale uitgaven, dat die belastingen helemaal niet betaald worden.
    Als de private sector wilt concurreren met de Overheid voor de sociale uitgaven, dan moet ik de overheid betalen en de private instituten. Erger nog, mocht blijken dat de private instituten beter zijn, is de kans heel groot dat deze door de overheid worden verboden. De overheid accepteert geen concurrentie, hun eigen banen staan dan op de tocht.
    En huizen, die worden gebouwd, althans dat wordt geprobeerd, maar ook hier loopt het spaak, vanwege overheidsregelgeving. De overheid is gewoon incompetent, maar het is de angst voor het onbekende wat het in stand houdt.

   • Inderdaad “de angst voor het onbekende”

    Ze praten in die kringen ook graag over “commercieel” als een ondernemer iets doet. En dat is niet als compliment bedoeld, eerder als afkeuring.

    Want zelf zijn ze helemaal niet “commercieel”. Zij zullen ook nooit naar een zo hoog mogelijk salaris streven, in ruil voor zo min mogelijk doen. Of er stiekem een bedrijfje op na houden als nevenactiviteit.

   • maar het is de angst voor het onbekende wat het in stand houdt.

    Ook niet geheel onbegrijpelijk. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt.

    Stel dat de Alberthijn een soort van private parallelle samenleving zou faciliteren (stel dat) dan zou dat inderdaad verboden worden.

    In de 19de eeuw, waren er zeer rijke ondernemers, die socialistisch utopische projecten opzette. Ze deden dit, omdat ze de arme wilde helpen en het volk wilde emanciperen en omdat ze zich schuldig voelde, om het feit dat de arbeidersklasse verpauperd was. Dit werd ook vaak verboden door de overheid, destijds. Terwijl ze niets illegaal deden, aanvankelijk. Robert Owen etc, die hoek.

   • Ik las vandaag het boek ‘volken zonder staat’ van Thom Holterman

    https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.42108605X.html/volken-zonder-staat/

    Hierin beschrijft hij ook, dat staat en rechtspraak, religieuze trekjes hebben. En dat het westerse denken uit gaat van een externe machtsbron. Een machtsbron eerst in de vorm van God en later in de vorm van ‘de natie’. Althans, als ik het goed begrepen heb

    Dit boekje is voor jullie allemaal een aanrader. Het is een dun boekje, zeer puntig/scherp geschreven, zonder veel opsmuk. Het gaat dus over Afrikaanse volken, die zonder staatsmacht en gecentraliseerd rechtsorgaan leven, maar anders om gaan met recht, straf, organisatie etc. Dit is dus een soort oer anarchisme, dat altijd bestaan heeft in de wereld. Dit is een anarchisme, geleefd door mensen die niet eens weten dat dat iets is.

    Maar, dit is dus geen liberaal anarchisme, waar de mensen op deze site meer mee zullen hebben.

 4. Goed artikel en helemaal waar. Het cultuur-marxisme is eigenlijk een heel eigenaardig iets: allerlei zaken die ‘links’ de afgelopen 40 jaar heeft omarmd vallen daaronder. Frappant is dat Lenin, die álles wat hij tegenkwam in zijn ‘strijd’ opschreef (zie de serie: Keuze uit zijn werken) daar een vernietigend oordeel over had, omdat al die ‘aardigheidjes’ voort zouden komen uit een (in zijn woorden) ontaard socialisme, waarvan de leiders – voortkomend úit het volk – heulden met de elites en hiermee het volk zo probeerden af te leiden van de echte strijd (tegen het Grootkapitaal en leiders die het volk knechtten).

  In de sociologie en psychologie kent men het belang van oude gebruiken, rituelen, culturele verworvenheden en waarden voor ieders identiteit, maatschappelijke samenhang, saamhorigheid ín échte diversiteit en geborgenheid. Het kunstmatig, versneld afbreken van allerlei ‘cultuur’ zal zo tot het tegenovergestelde leiden: het juist áfbreken van ieders identiteit ín een maatschappij zorgt voor het verlies van alle houvast, identiteit en samenhang en zet mensen tegen elkaar op: verdeel en heers. Behalve bij Lenin’s ontaarde communisme of socialisme wordt dit ook gebruikt bij de andere púúr materiële religie: het neo-kapitalisme.

  Als mensen geen enkele vorm van houvast, structuur, samenhang en gezámenlijke identiteit meer kunnen ontlenen aan de maatschappij om hen heen, vervallen ze steeds meer tot ongebreidelde consumptie, om het gapende legende zwarte gat in zichzelf op te vullen. Dat lukt natuurlijk niet, dus gaan ze steeds méér consumeren: van allerlei onnodige rotzooi en spulletjes (shoppen) tot verslavingen aan gokken, drank, pillen …. En laat dát nou precies het enige doel zijn van ons huidige systeem: het steeds meer consumeren en consumeren. Als dat niet meer gebeurd stort het hele gebouw namelijk in, het systeem bestaat bij de gratie van schulden; zowel door burgers áls overheden; om die af te kunnen betalen moet er steeds meer geld binnen komen, steeds meer groei zijn….

  En daarmee wordt meteen duidelijk dat al het geleuter over milieu / klimaat / Green en whatever één grote leugen is. Steeds méér mensen in Nederland én de wereld die ook nogeens steeds meer consumeren zullen de aarde totaal leegzuigen, al die milieupraat is het zoveelste groeimodel voor een pervers systeem en wát voor een groeimodel! De kleine loodgieter om de hoek gaat dat boven de pet, dus alleen de groten die de ingewikkelde en grootschalige technieken kunnen uitvoeren gaan daaraan verdienen, en wie zal hen betalen….? Tell me Lies, tell me more little lies……

  • (in zijn woorden) ontaard socialisme, waarvan de leiders – voortkomend úit het volk – heulden met de elites en hiermee het volk zo probeerden af te leiden van de echte strijd (tegen het Grootkapitaal en leiders die het volk knechtten).

   Ja, precies. Echt klassiek marxisme ging gewoon uit van onder/bovenbouw. Was je een arbeider, of niet? Dat was de enige vraag. Het ging niet echt over je gender geaardheid.

   Maar links bereikt arbeiders niet meer, dus gooien ze het over de woke boeg. Massale volks revolutie krijgen ze niet meer, maar ze kunnen wel toiletten veranderen, als een soort troostprijs.

   Als mensen geen enkele vorm van houvast, structuur, samenhang en gezámenlijke identiteit meer kunnen ontlenen aan de maatschappij om hen heen, vervallen ze steeds meer tot ongebreidelde consumptie, om het gapende legende zwarte gat in zichzelf op te vullen. Dat lukt natuurlijk niet, dus gaan ze steeds méér consumeren: van allerlei onnodige rotzooi en spulletjes (shoppen) tot verslavingen aan gokken, drank, pillen …. En laat dát nou precies het enige doel zijn van ons huidige systeem: het steeds meer consumeren en consumeren. Als dat niet meer gebeurd stort het hele gebouw namelijk in, het systeem bestaat bij de gratie van schulden; zowel door burgers áls overheden; om die af te kunnen betalen moet er steeds meer geld binnen komen, steeds meer groei zijn….

   Mooi gezegd. Ik ben het hiermee eens

   Mijn vriendin voelde zich dan ongelukkig en als reflex ging ze kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen. Het hele kleine geluksmomentje, daar gaat het dan om. Die fractie van een seconde, wanneer je weer iets gekocht hebt, dat je weer weg gaat gooien. Je kan geluk niet kopen, blijkbaar.

   Kapitalisme kan op dit soort vragen ook niet echt een antwoord geven. Maar goed, dat heeft het systeem ook nooit beweert.

   om die af te kunnen betalen moet er steeds meer geld binnen komen, steeds meer groei zijn….

   Ja, precies. Dan is de vraag, brengt die groei je wat? Men had gemeten dat boeddhistische monniken meer gelukshormonen in zich hebben. Dit komt, doordat ze zeer veel aan meditatie doen en dat verhoogd gelukshormonen. Toch zullen ze niet vaak ‘shoppen’ met zogenaamde ‘vrienden’ (die je net zo goed een mes in je rug steken, als het even wat minder gaat)

   • dat boeddhistische monniken meer gelukshormonen in zich hebben, dan de gemiddelde mens.

  • Damn, ik ben trouwens wel blij dat ik geen schulden heb.

   Ik ben niet echt de rijkste man van Nederland, maar ik heb gelukkig ook geen schulden etc.

 5. Als je het over cultureel/raciaal/identitair/ georiënteerd marxisme hebt, dan is deze site een aanrader.

  https://newdiscourses.com/

  James Lindsay heeft mooi werk verricht, in het uitleggen wat modern marxisme is, waar het vandaan komt, hoe het de scholen beïnvloed, de laatste jaren. De academische wortelen van de woke beweging, etc, etc.

  Voor jullie allemaal de moeite waard, die site. Voor iedereen eigenlijk.

 6. Instituten waar hij zekerheid en steun kan krijgen worden afgebroken.

  Ja, ik heb nooit zoveel waarde aan die instituten gehecht. Dat vind men ‘links’ van mij, maar ik weet niet of ‘links’ de juiste term is.

  Religie? Ik heb niets met het christendom, ik ga niet naar de kerk. Waarmee ik niet zeg dat het ‘weggevaagd’ moet worden en dat atheïsme moet zegevieren, zoals sommige linkse groepen zeggen. Mij persoonlijk, spreekt christendom gewoon niet zo aan. Ik vind het niet ‘life affirming’. Katholicisme spreekt me dan nog meer aan dan protestantisme. Voor mij is protestantisme écht doffe ellende.

  We zien dat de menselijke schaal verdwijnt, de mens wordt meer en meer een radertje, de scholen, de universiteiten, de ziekenhuizen, de zorginstellingen, alles is zo groot geworden dat het individu daarin ten ondergaat. De menselijke maat is opgeheven in deze maatschappij.

  Wie zegt dat dat met marxisme te maken heeft? Een pro kapitalistisch systeem, kan dat ook doen.

  Een neo conservatief systeem

  Daarnaast wordt het eigene, hetgeen de cultuur maakt, ontkent. Dit blijkt duidelijk uit de voorliefde voor niet westerse migranten. Maar ook uit de muziek en kunsten die breken met duizend jaar ontwikkeling. Gesubsidieerde a-tonale muziek, en abstracte schilderijen bieden geen alternatief. Echter wordt hiermee de kunst sector, die bij uitstek de heersers kan ridiculariseren en terugfluiten, onder vergaande overheidsinvloed gebracht.

  Ik denk dat NL gewoon niet westerse immigranten opneemt, omdat zij bij de EU zit en dus dat moet doen, want het moet van de EU. NL heeft geen specifieke ‘liefde’ voor niet westerse immigranten. NL heeft slechts liefde voor regels. En de regels zeggen: laat ze binnen

  Als we het hebben over abstracte kunst en moeilijke muziek. Dat is wat mij betreft niet per se anti libertarisme, of pro libertarisme. Als we uit gaan van vrije markten, is daar ook plek voor abstracte kunst en moeilijke muziek. Ik zie hier niet zo het probleem van in. Ik ben pro realistische/conservatieve kunst en ik ben pro abstracte kunst. Smaken verschillen daarin. Want individuen verschillen

  De meeste mensen willen toch huisje boompje beestje.

  Dan ben ik een uitzondering. Maar ik ben ook best wel een raar persoon, weetje. Ik vind dat zoiets mij enorm beknelt, inkadert, mijn vrijheid wegneemt.

  Verder laat je merken dat je een hekel hebt aan hippies en jaren 70 en lange haren etc, etc. Ik heb dat alles niet zo meegemaakt, dus ik kan daarover niet oordelen. Ik ben niet van de hippie tijd. Ik ben van de Ayan Rand tijd. Ik groeide op met die dogma’s

Comments are closed.