Naam: Paul van Leeuwen
Website: http://vrijspreker.nl
De laatste artikelen van Paul van Leeuwen

Tandheelkundige zorg blijft betaalbaar

Door op 11 maart 2012 om 06:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Goed nieuws was te vinden op FOK!. Een aantal grote zorgverzekeraars heeft besloten om de vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen te verhogen. Immers, klagende klanten zijn slecht voor de zaken en dat kan je je als marktpartij niet permitteren. De rooien schreeuwden moord en brand toen de tandartstarieven werden vrijgegeven. Niet gehinderd door van staatswege opgelegde maximumprijzen konden zij de prijzen voor hun noodzakelijke behandelingen tot ongekende hoogten doen stijgen. En aangezien eenieder die minstens één tand heeft tandheelkundige zorg nodig heeft zouden patienten eenvoudig uitgeperst kunnen worden. De rooien laten dat voorrecht liever aan de staat, die zijn tarieven naar believen kan verhogen zonder daarvoor enige tegenprestatie te leveren. Lees verder »

Private beveiliging kan zeer effectief zijn

Door op 04 maart 2012 om 06:00 | 12 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De SP kwam zowaar met een bericht waar ik achter sta. De politieke neiging om alsmaar meer controle op de samenleving uit te oefenen leidt tot zoveel wetten dat er geen beginnen meer aan is om ze daadwerkelijk af te dwingen. De capaciteit van de wetshandhavers is bij lange niet genoeg om daadwerkelijk effectief te zijn hetgeen betekent dat schurken hun gang kunnen gaan. Het failliet van de overheid wordt hier eens temeer aangetoond. De overheid zou de brave burgers moeten beschermen en als ze daarvoor wetten uitvaardigen dan zou ik het nog kunnen begrijpen. In een democratische staat hoef je echter niet effectief te opereren, zolang je maar effectief op de waan van alledag kan inspelen. De waan van duizenden dagen is inmiddels in wetgeving vastgelegd en bezorgt de strafrechtketen handenvol werk. Voor het bestrijden van daadwerkelijke misdaden – schending van persoon en eigendommen – schiet weinig capaciteit over en dat was toch juist één van de belangrijkste redenen om zo’n moloch van een organisatie in stand te houden? Lees verder »

Politiecapaciteit ontoereikend of zijn teveel feiten strafbaar?

Door op 26 februari 2012 om 06:00 | 14 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

FOK! kwam met een artikel dat nadere aandacht behoeft. Blijkbaar heeft de hermandad het zo druk dat het personeel tot het uiterste opgezweept moet worden om het werk af te krijgen. Het SCP beweert hier dat het aantal delicten in Nederland in 2009 op niet minder dan 6,3 miljoen lag. Erg significant zal dat de afgelopen paar jaar niet zijn gedaald. Zelfs als de politie zich een slag in de rondte werkt slagen ze er in 6,3 miljoen gevallen niet in een delict te voorkomen en oplossingspercentages bij veel voorkomende criminaliteit als vandalisme en fietsendiefstal zijn bijzonder matig. De politietop roept natuurlijk om meer geld, al is het niet waarschijnlijk dat een financiele injectie het aantal delicten flink omlaag kan brengen. Lees verder »

Steun private initiatieven in het onderwijs

Door op 19 februari 2012 om 06:00 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is hommeles in onderwijsland. Het basisonderwijs moet stevig bezuinigen en beklaagt zich dat het aan kwaliteit moet inboeten. Het verlenen van primair onderwijs is een taak van onze vooruitstrevende overheid en wordt door overheidsminners doorgaans aangedragen als bestaansrecht van de staat. Zonder onderwijs kan iemand weinig anders dan fysieke arbeid verrichten, nietwaar? Door het staatsonderwijs kan de massa zich echter verheffen en worden we een heus kennisland! Lees verder »

Handen af van de zorg

Door op 12 februari 2012 om 06:00 | 34 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Onze socialistische vrienden van de SP roeren zich weer, heden met dit artikel. Ze keren zich duchtig tegen het plan van minister Schippers om ziekenhuizen winst uit te laten keren aan private geldschieters. Door de ziekenhuizen echter geen winst te laten uitkeren zullen private geldschieters niet in ziekenhuizen investeren, zodat deze hele sector in krachtige staatshanden blijft. Om maar weer eens een oud stokpaardje van stal te halen waarschuwt de SP voor ‘Amerikaanse toestanden’. Blijkbaar wil de SP niet dat er extra geld naar de zorg gaat. Lees verder »

Bevrijding of oorlog?

Door op 05 februari 2012 om 06:00 | 18 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Obama laat wederom van zich spreken. In felle bewoordingen veroordeelt hij het afslachten van 200 burgers in de Syrische stad Homs. Dit is zonder enige twijfel een weerzinwekkende daad van een kwaadaardig regime, dus ik ben het zowaar met Obama eens. Lees verder »

Obama is blij: rijkdom neemt af

Door op 29 januari 2012 om 06:00 | 23 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Op FOK! is een uitspraak van Obama te lezen die nadere aandacht behoeft. Ik citeer: “Wij kunnen genoegen nemen met een land waar een krimpend aantal mensen het zeer goed heeft, terwijl een groeiend aantal Amerikanen maar net kan rondkomen”, zegt Obama. “Of we kunnen een economie opbouwen waarin iedereen een eerlijke kans krijgt, iedereen zijn bijdrage levert en iedereen volgens dezelfde regels speelt.” Lees verder »

Masterstudenten worden massaal uitgeperst!

Door op 22 januari 2012 om 06:00 | 16 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een lezenswaardig artikel was te vinden op nu.nl. Vooral het volgende citaat trok de aandacht: We mogen best wat meer van studenten vragen, aldus Zijlstra. Zij plukken straks immers de vruchten van hun studie, die ook na invoering van het sociaal leenstelsel voor het overgrote deel wordt betaald door de overheid, de belastingbetaler dus. Lees verder »

Rijkdom is niet de oorzaak van armoede

Door op 15 januari 2012 om 06:00 | 33 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens nu.nl komt links Nederland met een nieuw plan. Wie enigszins bekend is met de denkwijze van links Nederland zal dit plan zeker niet als een verrassing zien: er moet een nieuw belastingtarief komen voor topinkomens. Deze plutocraten kunnen een enkel miljoentje uit hun fenomenale rijkdom gemakkelijk missen en de rest van de samenleving heeft dit geld hard nodig, toch? Vrijwillig zullen deze kapitalisten hun centen niet aan de overheid overmaken, maar een groot voordeel van belastingen is dat je mensen tot betaling kan dwingen. Lees verder »