Naam: Paul van Leeuwen
Website: http://vrijspreker.nl
De laatste artikelen van Paul van Leeuwen

Schaf de cultuursubsidies af

Door op 05 augustus 2012 om 15:29 | 7 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens NU roert de cultuursector zich. Althans, dat stelt het Fonds Podiumkunsten. 70 Culturele instellingen raken de komende vier jaar hun subsidie kwijt. Dit nieuws klinkt een libertarier natuurlijk als muziek in de oren. De praktijk dat mensen verplicht zijn cultuur te ondersteunen en zelfs geld afgeperst wordt is in elk geval weer iets verminderd. Jammer genoeg zullen we dat geld vast niet terugkrijgen en zal het elders over de balk gegooid worden, maar er is zowaar een kans dat het zinvoller besteed wordt dan aan cultuur. Lees verder »

Klaver spreekt

Door op 29 juli 2012 om 06:00 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een opmerkelijk standpunt van Groen Links is te vinden op POWNED. Dat GroenLinks niet wil dat publieke bestuurders de bankier gaan uithangen met het geld dat hen is toevertrouwd kan ik nog wel begrijpen. Dat kan tenslotte goed misgaan. Jesse Klaver roept echter ook het volgende: Lees verder »

D66 wil 500 miljoen voor onderwijs. Dat kan eenvoudiger…

Door op 22 juli 2012 om 06:00 | 5 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens FOK! komt D66 – ontbreekt er geen 6 in die naam? – met een mooi plan. Er moet 500 miljoen euro worden geïnvesteerd in leraren, zowel huidige als toekomstige. Een uitstekend idee toch? Er zullen meer en betere leraren van komen en dat is goed voor de opgroeiende jeugd en onze kenniseconomie. Er zit wel een eigenaardigheid in de redenering van D66. Blijkbaar mag alleen de overheid geld besteden aan leraren, voor eenvoudige stervelingen zoals ouders van schoolgaande jeugd is dit niet toegestaan. Er wordt moord en brand geschreeuwd als bijvoorbeeld de (semi)vrijwillige ouderbijdrage aan onderwijs wordt besteed. Dit verbieden gaat natuurlijk ten koste van het onderwijs, maar het bevordert wel de gelijkheid en dat mag best ten koste gaan van onderwijs. Eerst verbied de overheid brave burgers om geld te investeren in lager of middelbaar onderwijs en vervolgens chanteert ze ons. ‘Stem op ons, of jullie centen komen niet bij de scholen!’ Lees verder »

Uw lichaam behoort de VVD toe

Door op 01 juli 2012 om 06:00 | 21 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De VVD tracht één van de geneugten des levens te verbieden: handmatige hoogtepunten in massagesalons. De gewone prostitutie wordt al steeds lastiger gemaakt met alle hinder voor de arme dames van dien. Door ramen te sluiten betalen de dames een vermogen aan huur voor een raam en door registratieplichten gaan tallozen ondergronds. Bovendien worden zo nu en dan handenvol klanten opgepakt en gemangeld en worden cijfers over mensenhandel schromelijk overdreven. De massagesalons trachten natuurlijk dit gat in de markt (of liever: het verwijderen van gaten in de markt) op te vullen. Lees verder »

Bevrijd onze scholen

Door op 24 juni 2012 om 06:00 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Volgens FOK! heeft het Ministerie van Onderwijs weer een goed plan. Er komen geen gescheiden klassen voor jongens en meisjes op de middelbare school. Wel komt er een platform waar scholen hun ervaringen moeten kunnen delen over het verschil in leerstijl tussen jongens en meisjes. Het is maar goed dat we een Ministerie van Onderwijs hebben dat de scheiding der sexen tegengaat. Stel je voor dat je dat aan de scholen zelf zou laten? Die kunnen daar natuurlijk niet over beslissen want dat zijn maar scholen. Nee, de almachtige Minister van Onderwijs heeft de beste oplossing paraat. Het enige dat nog rest is het opleggen van haar wil aan de scholen. Dat zal wel niet zo’n probleem zijn… Lees verder »

Marktwerking in onderwijs

Door op 17 juni 2012 om 06:00 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Veel overheidsminners zijn sterk tegen marktwerking in onderwijs. Onderstaand stuk is een stuk uit een discussie die ik onlangs op Facebook voerde en die nog gaande is. Ik ben het met je eens dat Salafistisch onderwijs slecht, achterlijk en stom is. Enerzijds zou ik het graag verboden zien, anderzijds krijg je dan het probleem dat een club mensen boven anderen komt te staan om dat te verbieden en de onderwijzers op te sluiten. Normaal vinden mensen dat een democratisch gekozen overheid bepaalde denkbeelden moet verbieden. Enige tijd geleden zijn posters op stormfront veroordeeld wegens geïllegaliseerde meningen. Daarmee ben ik het niet eens, hoe abject de mening van die achterlijke stumperds ook is, zolang het bij uitingen blijft mag je ze niet opsluiten. Je mag ze pas opsluiten als ze geweldadig worden, maar het overgrote deel is een typische ‘keyboard warrior’. Een andere mogelijkheid die veel mensen aanhangen is ‘laat mij het maar doen, zus en zo is het beste en zo moeten we het doen’. Democratie is dan vooral om daar legitimiteit aan te geven. Lees verder »

Laat de scholen vrij

Door op 10 juni 2012 om 06:00 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een artikel met een typisch plan van Groen Links is hier te vinden. Alle basisscholen zouden in staat moeten zijn kinderen tussen 07.00 en 19.00 op te vangen. Hier zal op lang niet alle scholen behoefte aan zijn. Scholen in wijken met veel allochtonen zullen niet in een behoefte voorzien, net zo min als scholen in bijvoorbeeld Staphorst waar de vrouw doorgaans thuis op de kinderen past. Zonde dus om die scholen te dwingen tot 19.00 hun deuren voor niets open te houden. Lees verder »

Laat politici een eed afleggen

Door op 03 juni 2012 om 13:57 | 23 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit artikel op FOK! trok mijn aandacht. Het CDA doet weer zijn gebruikelijke beloften, zoals meer economische groei en extra geld voor gezinnen (waarvan dat geld eerst is afgenomen). Eén plan trok mijn aandacht: Ook moeten bankiers een eed afleggen waarin ze beloven integer te zullen handelen. Lees verder »

Postbezorging terug naar de staat?

Door op 27 mei 2012 om 06:00 | 9 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een prachtig staaltje – uiteraard volledig achterhaalde – SP-retoriek is hier te vinden. Zo wordt falen in de postmarkt en op de spoorwegen geweten aan particuliere initiatieven. De staat moet het heft in handen nemen en zo zorgen voor fatsoenlijke postbezorging en uitstekend spoorvervoer. Allereerst wil ik opmerken dat ik toch goede ervaringen heb met particuliere pakketdiensten als UPS. Ik hoor de SP gelukkig niet roepen dat niet alleen de postbezorging maar ook de pakketbezorging genationaliseerd moeten worden. Het enige verschil tussen een pakket en een brief is dat een pakket wat groter is zodat die niet door een brievenbus past. Ik zou er niet zo’n probleem mee zien als UPS ook brieven ging bezorgen en als ‘de post in de struiken belandt’ of ‘onregelmatig bezorgd wordt’ dan neem ik stomweg een andere. Iets wat met genationaliseerde industrieën uiteraard niet mogelijk is. Lees verder »