Het is een populaire misvatting dat de aarde overbevolkt is. Dat er geen plaatsen
meer zijn om naartoe te gaan, geen onontgonnen gebieden om te vestigen. Dat
de enige plek voor libertariërs zich slechts kunnen vestigen op de volle zee is, een
territoriaal conflictgebied, of een ruimtestation. Maar wat als ik je vertel dat er
veel dichter bij huis mogelijkheden zijn om je te vestigen?

Europa ontvolkt, in sommige delen veel meer dan in andere. Terwijl de steden
groeien door immigratie, neemt de autochtone plattelandsbevolking af. De cultuur
en het overheidsbeleid om vrouwen te stimuleren om te werken in plaats van
kinderen te krijgen, werpt zijn vruchten af. De meer recente trend om tieners te
steriliseren zal dit nog erger maken.

Andere culturen zijn zich hiervan bewust: de Chinese regering heeft haar éénkind-beleid teruggedraaid en betaalt vrouwen nu om drie kinderen te krijgen. De
Russische regering heeft het orthodoxe christendom omarmd en bouwt meer
kerken dan ooit tevoren. Moslimpredikers vertellen hun volgelingen om Europa te
veroveren via de baarmoeder van hun vrouwen.

Ongeacht wat je vindt dat vrouwen moeten doen, wanneer vrouwen geen
kinderen krijgen, zullen naties uitsterven. En dat biedt kansen voor de
libertarische beweging.

Neem deze foto bijvoorbeeld, hele regio’s ontvolken in een snel tempo. Dit is een
speeltuin met EU geld gebouwd in een dorp met 40 bejaarden en geen kinderen.

 

Iets meer dan een jaar geleden, toen de corona paniek in volle gang was, ben ik
gaan kijken naar het Private City-concept zoals dat werd uitgevoerd op de Bay
Islands in Honduras. Hier constateerde ik een aantal problemen: de locatie is te
ver weg voor de meeste mensen, en de prijs is te hoog, waardoor het erg
exclusief wordt. Hetzelfde geldt voor Seasteading en vele andere initiatieven in
verre landen. Als je mensen wilt aantrekken, moet je iets haalbaars aanbieden,
dichter bij huis, in Europa.

Mijns inziens is er maar één voorbeeld van een succesvol Libertarisch project: het
New Hampshire Free State project. Zij trokken duizenden mensen aan en hebben
succes dat hun aantal ver te boven gaat. Een soort van omgekeerd woke
activisme.

Ondanks hun succes denk ik dat het te ambitieus is om de politiek van een hele
staat te veranderen. En om voor de hand liggende redenen lukt dat niet in een
multinationaal Europa. Daarom richt ik het vizier op één gemeente tegelijk.

Er zijn twee manieren om een mate van onafhankelijkheid te verwezelijken: één
manier is het veranderen van het wettelijk kader binnen een regio van een
bestaand land. Freezones en kunstmatige landen zoals België of Panama vallen in
die categorie. Het is echter erg moeilijk om heersers ervan te overtuigen af te
zien van het besturen van een deel van hun grondgebied.

Een andere manier is om eerst mensen naar een bepaalde plaats te lokken, en
daarna de soevereiniteit de facto of de jure te verwerven. Door de geschiedenis
heen is deze laatste aanpak de regel geweest. Van Mozes die de Israëli’s leidde
tot de autonome banlieus van Parijs, als je een groep mensen concentreert die
autoriteiten negeert, verliezen heersers snel hun macht.

Dus bekeek ik de dunstbevolkte delen van Europa en formuleerde vier eisen:

• Moet volledig verlaten dorpen hebben
• Moet een beter klimaat hebben dan Noord-Europa
• Maximaal twee dagen rijden van grootste stedelijke gebieden
• Initiële investering niet meer dan 15.000 euro

Met bonuspunten voor:

• Gemeenten met minder dan 1000 inwoners
• Gemakkelijke taal
• Eenvoudige migratieprocedures
• Gemakkelijk verkrijgen van onroerend goed en vergunningen
• Goed internet

Spanje kwam als winnaar naar voren. Dat lijkt als bureaucratische natie met hoge
belastingen niet de meest voor de hand liggende keuze om vrijheid te vinden.
Maar om wetten te handhaven, heb je ook een leger van bureaucraten nodig. Op
het dunbevolkte platteland zijn er eenvoudigweg geen mensen beschikbaar.

Noodzaak heeft de bevolking al gedwongen wetten te negeren die het leven
onmogelijk maken. Veel ouderen huren vrouwen uit Latijns-Amerika in als
verpleegsters, vaak zonder papieren of contracten. De weinige klusjesmannen in
het gebied werken met onopvallende busjes handje contantje. Roken is officieel
verboden, zelfs buiten bars, maar toch roken mensen tabak en wiet zonder
repercussies. Veel eigendommen, ook in ons dorp, zijn nooit geregistreerd. Er
wordt geen belasting betaald en de autoriteiten doen niet eens moeite om de
eigenaars op te sporen.

De autonome regio Galicië heeft een eigen regering en een gezond gevoel van
nationale trots. Als ze het hebben over “hun land”, bedoelen de inwoners vaak
Galicië, niet Spanje als geheel.

Volledig verlaten dorpjes

Om de weerstand van de lokale bevolking te minimaliseren is de Vrije Commune
gevestigd in een gebied waar geen lokale bevolking is – een verlaten dorp. Hoewel
de meeste mensen van goede wil zijn, kan één slechte buur onze plannen
verpesten. Dus hebben we ervoor gezorgd dat er geen buren zijn.

Op zijn beurt maakt dit dorp deel uit van een parochie, de kleinste politieke
eenheid in Galicië. Formeel hebben parochies nog een zekere mate van
autonomie, hoewel daar in de praktijk niet vaak gebruik van wordt gemaakt.
Onze parochie telt minder dan 100 inwoners, waarvan de meesten bejaard zijn.
Boven het niveau van de parochies komt de gemeente. In 1950 telde onze
gemeente 8000 inwoners. Tegenwoordig zijn er nog maar 1600 over, wederom
voornamelijk ouderen. Elke week zijn er één of twee begrafenissen. De
bevolkingsdichtheid is 10 per vierkante kilometer, iets meer dan in Rusland. Er is
een enorm schoolgebouw dat nu nog maar 37 leerlingen huisvest: kleuterschool,
lagere school en middelbare school! Twintig jaar geleden waren er tien tavernes
in de hoofdstraat, nu nog maar drie. Het gevreesde politiebureau van de Guardia
Civil is 20 jaar geleden gesloten. De kazerne kan worden gekocht voor 55.000
euro (vierde poging het te veilen).

Locatie:

• Moet een beter klimaat hebben dan Noord-Europa
• Maximaal twee dagen rijden van grootste stedelijke gebieden
• Gemakkelijke taal
• Eenvoudige migratieprocedures
• Gemakkelijk verkrijgen van onroerend goed en vergunningen

Ook in het noorden van Europa zijn geïsoleerde regio’s te vinden. De meeste
mensen geven echter de voorkeur aan een iets warmer klimaat en houden niet
van donkere winters die zes maanden duren. Bovendien helpt een langer
groeiseizoen om wat zelfvoorzienendheid te creëren. Daarom heb ik Scandinavië
nooit als een optie beschouwd.

Het is ook heel belangrijk om niet te ver van huis te zoeken. Veel mensen hebben
verplichtingen, familie, bedrijven of banen waardoor ze regelmatig tijd in hun land
van herkomst moeten doorbrengen. Bovendien is intercontinentaal vliegen een
dure aangelegenheid. Het kost tijd en het is meestal geen aangename ervaring.
De corona paniek heeft ook aangetoond hoe gemakkelijk het voor regeringen is
om mobiliteit te verbieden. Bedenk dan dat landgrenzen veel moeilijker zijn af te
sluiten dan luchthavens.

Er zijn zoveel projecten geprobeerd in uithoeken van de wereld, geen van allen
waren succesvol. Het werden hooguit vakantie- en pensioenoorden voor rijke
libertariërs. Nooit een levensvatbaar alternatief voor de status quo.

De laatste reden om het dichter bij huis te zoeken lijkt misschien tegenstrijdig
maar het helpt wanneer een land in de EU zit. De voordelen van de mogelijkheid
om je ergens te vestigen en er voor onbepaalde tijd te blijven, het recht om te
werken en eigendom te verwerven, wegen vooralsnog zwaarder dan de nadelen.
Ik weet uit ervaring hoe moeilijk en duur het kan zijn in landen buiten de EU.
Het helpt ook dat Spaans als taal voor de meeste Europeanen gemakkelijk te
leren is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hongaars, Servisch of Baskisch.

Initiële investering niet meer dan 15.000 euro

Vanzelfsprekend zal een lage initiële investering meer mensen aantrekken dan
iets wat duurder is. Het doel was minder dan vijftienduizend euro, we zijn er zelfs
in geslaagd dat te beperken tot slechts 5.000 euro. Daarvoor krijg je een ruïne
waarvan alleen de muren nog overeind staan, en hoe je het verbouwt is aan jou.
Extra grond kun je kopen voor 5.000 euro per hectare. Goedkoper kun je het niet
krijgen. In het ergste geval hou je er voor een zacht prijsje een mooie
vakantiewoning aan over.

Wat is een Vrije Commune?

Een echte samenleving biedt onderdak aan zowel arm als rijk, jong en oud. Een
plek om te wonen, werken en een familie te starten.

Het woord commune wordt vaak geassocieerd met hippie-communes, gedeelde
bezittingen, polygamie en drugsgebruik. Maar de exacte definitie van een
commune is gewoon een groep die samenwoont. Onze groep bestaat uitsluitend
uit mensen die de vrijheid van hun medemensen kunnen respecteren. Dus een
Vrije Commune

Maar tegelijkertijd komt met vrijheid ook verantwoordelijkheid, iets wat misschien
een beetje over het hoofd wordt gezien binnen de libertarische beweging. In een
collectivistische samenleving met grote, anonieme instellingen, hoef je nooit in
gesprek te gaan met jouw buren. In een vrije samenleving zullen we elkaar van
tijd tot tijd moeten helpen. Het dient ons eigenbelang om dat te doen, ook al is
het niet verplicht. Dat is wat het betekent om een gemeenschap te vormen.

Wij willen een beter alternatief bieden voor bestaande samenlevingen en moeten
dus het goede voorbeeld geven.

Vorderingen

We hebben een groep van 50 mensen bij elkaar gebracht. De kern van de groep
bestaat uit 8 man, voornamelijk Nederlanders. We hebben de eigenaren van de
meeste huizen geïdentificeerd, die op één na allemaal bereid zijn te verkopen.
Momenteel vinden er onderhandelingen plaats. Er is geen verschil van mening
over de waarde van de huizen, de moeilijkeheid is dat ze slecht geregistreerd
staan. Dat lijkt mij een kans om de bestaande structuren op voorhand te
negeren. We kunnen ons eigen kadaster maken, mogelijk met behulp van
blockchain technologie.

Ondertussen hebben we volledig overwoekerde paden schoongemaakt en veel
meer ruïnes ontdekt dan onze aanvankelijke schatting. Water, elektriciteit,
internet is er allemaal, maar de eerste twee moeten opnieuw worden
aangesloten. Er zijn waterputten en een bron voor back-up systemen.

Restauratie zal jaren duren, maar alles begint met de eerste stap.

Nawoord

Eerdere Colonistas artikelen: VIII, VIIVIVIVIIIIII. Nog een filmpje:

 

89 REACTIES

 1. Ik wil best wel geloven dat er nog genoeg plek is om ergens iets te beginnen en je te vestigen.
  Maar als Nederlanders al 20 jaar op een wachtlijst staan om een woning te kunnen krijgen dan kunnen ze ook geen gezin beginnen om de bevolkingsgroei in stand te houden.
  In Nederland is het wel inmiddels over vol en overbevolkt. 17.3 miljoen mensen zijn hier inmiddels.
  Maar dat heeft meer te maken met de gigantische hoeveelheid aan nutteloze uitvreters die ze hier binnen halen en overal voorrang op krijgen.
  Deze uitvreters worden dus wel in de gelegenheid gesteld op een gezin te kunnen beginnen.
  Maar of we daar nou op zitten wachten.
  De Nederlander sterft zo vanzelf wel uit omdat ze geen kansen meer krijgen.
  Of moeten we allemaal dan maar ons heil gaan zoeken ergens in de wereld waar nog een plekje is.

  • Kijk wat een mooie foto van nieuwe Nederlanders toch? https://www.telegraaf.nl/nieuws/1363347918/nederlandse-bevolking-groeit-veel-harder-dan-verwacht

   De “Nederlander” is als de dood dat iemand ergens hem (ook v/x) een “racist” noemt.
   Ondertussen zitten de uitvreters vol met rassenhaat. Kijk maar naar de kermisrellen in Osdorp vorige week. Als de kermisklanten Marokkanen waren geweest (soms ook “”Nederlanders”” genoemd) was er niets gebeurd.

   Ik heb vrienden in Osdorp die er al jaren wonen. Zij vertellen mooie verhalen. Bijvoorbeeld over Marokkanen, Polen, Bulgaren, Turken en andere schatjes van de regenboogfamilie. Het barst er ook van die allochtonenwinkeltjes waar de Fiod nooit op bezoek zal gaan (wel bij de Jumbo) want dan breekt de pleuris uit. Daar werken wel 10 mensen per winkel. Dat zijn er meer dan er klanten komen. Al vind ik de nieuwe MA en TR horeca langs Tussenmeer wel helemaal te gek hip. Ook de nieuwe meubelwinkel die 10-zits banken maakt is tof.
   Dat is ook een soort van “commune” dan wel “enclave”. Zo hoef je niet eens naar Spanje te verhuizen. Over een paar jaar is het een banlieue zoals in Parijs.

   • O jee, zeg ik “nieuwe Nederlanders”? Ik bedoelde natuurlijk “Oekrainers”…

  • Zo word je toch nog een “communist”…

   Zijn die zwijnen eetbaar? A la Asterix en Obelix? Of zitten die onder de parasieten e.d. Het lijken mij lastige buren om te hebben.
   Het lijkt mij interessant daar, ook al is Spanje mijn plek niet. Wie weet volgend jaar of zo. Ik ben bezig mijn werk lokatie onafhankelijk te maken maar ik moet het nog wat tijd geven.

   • Ik heb nooit iets tegen Marokkanen gehad. Ik heb nooit problemen met ze gehad.

   • Nayako: het is een variant op een slogan uit de jaren tachtig. Al denk ik dat de meeste mensen, als ze eerlijk zijn, het zwijn preferen boven de marokkaan.

  • Of moeten we allemaal dan maar ons heil gaan zoeken ergens in de wereld waar nog een plekje is.

   Lijkt me niet zo’n heel raar idee.

   Als het niet meer kan in Nederland, als het land te verrot is, moeten de mensen toch gaan denken aan immigratie. Het is van alle tijden

   De founding fathers, waren ook ‘gelukzoekers’ haha

   • Zo vinden uiteindelijk veel mensen geluk op plekken waar anderen dat niet vonden. Dat is best wel ironisch.

    Wel iets/niets tegen Marokkanen hebben of gehad? Dat is net als met Nederlanders of Polen of wat dan ook. Er zitten nette mensen tussen en tuig. Het is maar met wie je te maken hebt.

    Ik ken Marokkanen en Surinamers die met hun gezin naar blankevla blanke polderdorpen zijn verhuisd omdat zij niet willen dat hun koters tussen het tuig van de grote stad opgroeien.

 2. Wat ik mis in het verhaal is hoeveel eigen vermogen je wel niet moet hebben om zo iets te kunnen beginnen.
  Met 10.000 euro begin je al niet zoveel als een bouwval al 5000 euro kost waar alleen de muren nog overeind staan.
  Ik schat toch in dat je met minder dan 50.000 – 75.000 euro er niet eens over na hoeft te denken.
  Wat ook al niet zoveel voorstelt als je al het materiaal moet inkopen + een team met handige Harry’s.
  Dus hoeveel Nederlanders blijven er dan over om in te stappen met zo’n project.

  • Om die kant op te gaan met een flink pak geld heb je al minstens een behoorlijke camper nodig hebben om in te verblijven zolang je alleen maar een sloop pand heb gekocht.
   Deze zijn nou ook niet bepaald te koop voor een uitverkoop prijs.
   Met je Toyotatje en een tentje met wat pannetjes in de kofferbak kom je niet zo ver.

  • In NL kan je bijna geen huis meer kopen als je niet modaal plus hebt en tweeverdiener bent. In Galicie kan het veel goedkoper en als je dan remote kan werken dan ben je snel schuldenvrij. Handige Harry’s kosten daar ook veel minder dan hier.

  • Dit hangt een beetje af van welke eisen je stelt aan een woning, maar 50k is wel een redelijk richtbedrag. Een primitieve woning kan voor veel minder. Bovendien hoeft het niet in 1 dag gebouwd te worden.

  • Ratio heeft gelijk, dat het in ieder geval goedkoper is dan in NL

   In Nederland betaal je nu 4 ton, voor een klein appartementje in een flat. Als je dat al weet te vinden

 3. Het New Hampshire FSP is helaas verre van geslaagd. Van de beoogde 20.000 Free Staters zijn er na 13 jaar maar 2.000 komen wonen, ondanks uitstekende FSP marketing*

  Er zijn serieuze problemen met drugs- en alcoholverslaafden, pedofielen, neonazi’s, moorden en agressieve beren, die er vroeger niet waren en waar de Free Staters geen bruikbare oplossing voor hebben. Er is ook een serieus ideologisch meningsverschil tussen ancaps en left-wing libertarians. Daarnaast komen er steeds meer ‘authoritarians’ uit de rest van de VS wonen. Die worden aangetrokken door de lage belastingen, maar willen wel een krachtige overheid. Tenslotte blijkt het zeer lastig om in deze overgangsfase libertarisme te verenigen met de gevestigde structuren. Net als in een geleide markteconomie krijg je het slechtste van twee werelden.

  *)
  New Hampshire: the ‘live free or die’ state
  https://youtu.be/mAfn9lmtuKQ

  • Waar is de onderbouwing voor dit verhaal? Volgens de website van FSP zijn er meer dan zes duizend man neergestreken in New Hampshire. Daarvan zijn er 45 verozen tot parlementslid (in een parlement met 400 stoelen maar toch, buiten alle proporties)

   Neo-nazis, drugsverslaafden en agressieve beren? Wat is dit voor een flauwekul. Werk je voor de AIVD ofzo?

   • Nee, die 2000 kwamen van buiten NH. De rest woonde er al. NH heeft ruim 1,3 miljoen inwoners en 20.000 libertariërs werd bij de start van het project het minimum geacht om voldoende politieke invloed te kunnen hebben. Dat minimum is nooit gehaald en die doorslaggevende invloed dus ook niet

    De Free Staters hebben voor de Republican Party ca 10% van de zetels weten te halen, maar er zijn de afgelopen jaren weinig van hun voorstellen gerealiseerd. En over wat er is gerealiseerd, zijn de meningen verdeeld.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Free_State_Project

    Verder zijn de problemen die onder het bewind van de Free Staters in het kleine plaatsje Grafton en elders de kop op staken met verslaafden, pedofielen, white supremacists en beren die op het afval afkwamen (Napels was er niets bij) geen reclame. Er is ook fel verzet tegen het fors bezuinigen op de politie en op de onderwijsbegroting.

    https://www.fsp.org/common-libertarian-critiques/

    De richtingen strijd tussen ancaps en left-wing libertarians ettert nog altijd door. Het NH FSP is voor mij het bewijs, dat landlocked territories waar mensen onder elkaars politieke invloed moeten leven, hebben afgedaan. Je moet mobiel leven, zodat je makkelijk weg kan als je medemensen te dwingend worden.

   • white supremacists

    Jij was toch wel te spreken, over white supremacists als Anders Breifuck?

   • De links zijn geen onderbouwing voor de kritiek. Zelfs op een onbetrouwbare site als Wikipedia staat er eigenlijk niets behalve wat beschuldigingen.

 4. Ik zit er thuis over na te denken, om dit avontuur aan te gaan. Dit is planning, geld en uithoudingsvermogen. In het begin zie je het als een vakantie, een avontuur. Daarna wordt het serieus: behuizing, water, voedsel en een inkomen verdienen.
  Platteland, betekent een boerderij.
  Een klein pijnpunt is dat je nog steeds in een juridisch gebied zit. Als het gebied succesvol wordt, staan de bloedzuigers voor de deur, want Spanje zit ook vol met mee-eters.
  Hoe dan ook, het is wel degelijk een interessant alternatief.
  Vragen:
  – hoe zit het met gezondheidszorg? Contractregeling?
  – Organiseren van veiligheid? privé politie??
  Een camper is een verstandig idee. Heb je altijd een dak boven je hoofd.
  En vrouwen natuurlijk, anders geen kinderen, dat is einde oefening.

  • Dat juridische pijnpunt, is idd een risico. Er kunnen op die huizen nog diverse zakelijke rechten rusten. Is je huisje straks geld waard, melden de zakelijk gerechtigden zich.

  • Je hoeft geen boerderij te beginnen. Sowieso is het best heuvelachtig, dus kleine kavels die lastig economisch te exploiteren zijn. Remote als consultant werken zorgt voor dorpseconomie waar netto geld binnen kan komen. De remote consultant kan anderen zijn huisje laten opknappen waardoor die met veel minder kapitaal toch iets kunnen verkrijgen, ze krijgen geld voor het opknappen van het huis van de remote werkende, en kunnen daarvan leven en hun huis deels opknappen

  • De veiligheid, je hebt wat stelende zigeuners, of locals en dan krijgen de zigeuners de schuld. Maar die richten zich vooral op de leegstaande dorpjes. Dus zorg dat er altijd een huisje bewoond is.

   • Wat valt er nou te halen in leegstaande dorpjes?
    Daar gaat toch niemand inbreken.
    Of je bent dakloos en zoekt een plek.

  • Daarna wordt het serieus: behuizing, water, voedsel en een inkomen verdienen.
   Platteland, betekent een boerderij.
   Een klein pijnpunt is dat je nog steeds in een juridisch gebied zit. Als het gebied succesvol wordt, staan de bloedzuigers voor de deur, want Spanje zit ook vol met mee-eters.

   Ja, kan je daar dan zelf gaan boeren?

   Ik heb geen verstand van Spanje, ik kan niet zeggen in hoeverre ze de boel gaan controleren, handhaven. Ik ken wel wat Spanjaarden, ik zal eens met ze spreken erover. Spanje heeft natuurlijk wel een enorme anarchistische geschiedenis, de staat heeft er daar altijd mee moeten dealen, met gebieden die zich afzonderen.

   – Organiseren van veiligheid? privé politie??

   Als er niet zoveel te halen valt, zullen criminelen en/of boefjes wel wegblijven, denk ik, hoop ik. Hoe zit het in Spanje met wapenbezit, mag je daar een wapen dragen?

   En vrouwen natuurlijk, anders geen kinderen, dat is einde oefening.

   Je wilt het dorp uitbreiden? Met kinderen ?

   Vrouwen mag je niet zeggen meer, je moet zeggen : personen met een baarmoeder

   • En vrouwen natuurlijk, anders geen kinderen, dat is einde oefening.

    Een dorp met alleen maar kerels, lijkt me ook niet zo leuk trouwens

   • Alhoewel, het smurfendorp, daar woonde slechts een vrouw. Dat was wel een gezellig dorp.

    Smurfin

 5. In NL loopt de bevolkingsdichtheid uiteen van 6200 mensen per km2 (Den Haag) tot 24 mensen per km2 (Schiermonnikoog).

  https://www.top-10-lijstjes.nl/top-10-dunst-bevolkte-gemeentes-van-nederland/

  Typische krimpgemeenten met lage bevolkingsdichtheid zijn Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), Eemsmond (Eemsdelta) en De Marne (nu gemeente Het Hogeland in het Lauwersmeergebied).

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevolkingsdaling/krimpgebieden-en-anticipeergebieden

  Waarom zou je naar Galicië gaan?

   • Okay, maar diezelfde voorwaarden vind je ook in de dunbevolkte gemeenten in NL krimpgebieden.

    Een grotere gemeenschap opbouwen is al mogelijk als je gezamenlijk een stuk grond koopt en daar huizen op laat zetten.

    En als je toch niet van plan bent om boer te worden, maar gewoon met online business je brood verdient, dan kan je dat overal ter wereld doen en hoef je helemaal niet met gelijkgestemden in een dorp te wonen. Dat zoiets allerlei problemen geeft, heeft het FSP laten zien.

    Juridisch is het zelfs veel gunstiger als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Dan blijf je gewoon permanent wonen in de all terrain camper truck die je toch al moet kopen. Wel zo praktisch, toch? 🙂

   • Peter de Jong

    Maar het idee was dus, dat in Spanje de overheid minder dominant is dan in Nederland, voor zover ik het begrepen heb. Een krimpdorp, is nog steeds een krimpdorp vol boa’s, QR codes en ambtenaren die vragen of je foto’s van je interieur maakt voor ze, zodat ze het daarover kunnen hebben.

    Ik geloof wel dat dit waar is. Spanje is zo uitgebreid, dat de overheid zich niet overal mee bemoeit. De vraag is wel, voor hoe lang? Voor hoe lang laten de fuckers je met rust?

   • Nayako: gezien het feit dat de bevolking blijft afnemen, zal de macht van de overheid ook blijven afnemen.
    Spaanse vrouwen krijgen maar één kind, gemiddeld. Dus zal de bevolking halveren binnen binnen zeg 40 jaar. De enige vrouwen die wel nog kinderen krijgen, zijn de geïmporteerde Latina’s. Een betere keus dan een Spaanse feminist met paars haar en ongeschoren oksels, ook voor Spaanse mannen, al ben ik natuurlijk wat bevooroordeeld.

 6. ik denk toch dat je meer richting het oosten moet gaan. De economie in Europa gaat niet goed en ik zie het niet verbeteren totdat we de Amerikanen eruit flikkeren en ons bij Rusland, China en de rest van de multipolaire wereld aansluiten. Alleen, dat gaat nog wel even duren. In de Oekraïne zullen de huizen niet duur zijn. Irak en Iran ook niet.

  • Zou je werkelijk in die zandbak landen willen wonen?

   En de economie van Rusland drijft net als die van de Arabieren op maar 1 ding (fossiele energie). Dat is nooit goed. De Arabieren hebben ook zon en zee. Die kunnen goedkoop waterstof leveren als hun olie op is. Rusland heeft geen alternatief.

   China idem dito. Dat is alleen maar arbeid voor Europa en de VS. Zodra het WEF iedereen uit hun fabrieken hebben gewerkt en er robots voor in de plaats hebben gezet, verpaupert China met zo hard als wij hier.

   Waar kan ik heen?
   https://youtu.be/jwucIydijEo

   • Nee, meer op gevoel en algemeen inzicht. Een paar dagen geleden een leuk gesprek gevoerd met een Duitser die een tijd in Iran gewoond heeft. Het is niet duur in ieder geval. Verder moet je het eerst zelf ter plekke onderzoeken. Ik zie ook problemen met een clubje Nederlandstaligen die op elkaars lippen wonen zonder grote stad om het tijdelijk te ontvluchten.

   • Iran is wel een zwaar islamitisch land, met een totaal andere cultuur dan hier

    Ik zie ook problemen met een clubje Nederlandstaligen die op elkaars lippen wonen zonder grote stad om het tijdelijk te ontvluchten.

    En dat is in Iran anders?

    5000 euro is niet zoveel. Je kan het dan zien als een soort uitvalsbasis.

   • Ik redeneer vanuit de gedachte dat Eurazie de nieuwe, multipolaire wereldmacht gaat zijn. Daar moet je dan zijn. Ik denk niet dat het WEF gaat slagen met hun plannetjes, maar ze gaan wel een enorme hoeveelheid narigheid aanrichten. Denk communisme 2.0. Iran en Irak zijn extreme voorbeelden. Maar ik denk dat je een open mind moet hebben en misschien ook moet realiseren dat een set morele codes die ongetwijfeld nuttig waren voor het leven in een woestijn in het Midden Oosten, 1500 jaar geleden, niet houdbaar zullen blijken te zijn. In Iran en Irak, het tweestromenland overigens, de basis van onze beschaving, met talloze archeologische schatten, kijken ze ook naar Netflix en zien ze hoe men elders leeft. Ik begrijp dat er plekken zijn waar je een biertje kunt drinken. Als de politie komt wordt er wat geld geschoven en klaar. Maar, er is veel politie en veel verschillende soorten. Dus er is nog een lang weg te gaan. In Moskou of St Petersburg zou ik zo kunnen wonen.

   • Misschien dat er interessante kansen komen in de nieuwe Russische delen: Charkov was een leuke stad. Je moet instappen als het bloed door de straten stroomt, toch?

   • Ik redeneer vanuit de gedachte dat Eurazie de nieuwe, multipolaire wereldmacht gaat zijn

    Dat zou kunnen

    Ik denk ook dat het WEF project niet helemaal van de grond komt. Er zijn teveel ‘wappies’ die de boel niet trekken. En Europa maakt zichzelf stuk, met sancties tegen Rusland

  • Irak en Iran, zijn wel instabiele regio’s ook. Irak voornamelijk.

 7. Het woord commune wordt vaak geassocieerd met hippie-communes, gedeelde
  bezittingen, polygamie en drugsgebruik. Maar de exacte definitie van een
  commune is gewoon een groep die samenwoont. Onze groep bestaat uitsluitend
  uit mensen die de vrijheid van hun medemensen kunnen respecteren. Dus een
  Vrije Commune

  Veel heroïne en natuurlijk permanente orgies, in naam van satan

  Nee, maar even serieus. Die soort communistische communes, kunnen gewoon bestaan naast vrije markt/libertarische communes. Mits ze elkaar met rust laten en respecteren.

  Ik vind dit trouwens wel een heel vruchtbaar project, waar Marnix mee bezig is. Ik zie dit wel als de enige echt betekenisvolle anarchistische praktijk. Geen revolutionaire dromen, geen geweld, maar voorzichtig iets opzetten voor jezelf

 8. plaats genoeg
  het zou een leuk experiment zijn:
  wij daar en zij hier en dan zien of het net als nu zij daar en nu hier dan toch ook weer is/wordt zij terug naar daar?

 9. spreid-sluit
  in ieder geval gaan we zeker weer met bootjes naar daar om ze dan hier te helpen met zwemmen
  of verzuip?

 10. Je kunt vrijheid vinden door te vertrekken. Het is mooi als dat lukt en ik lees graag de verhalen. Maar als je niet weg wilt of niet weg kunt dan is er toch de mogelijkheid om je geestelijk te bevrijden. Je kunt gewoon blijven waar je bent en je hersens bevrijden van indoctrinatie. Dat levert ook vrijheid op.

  De meeste mensen zijn heftig geïndoctrineerd. Ze denken vooral in hokjes. Bijvoorbeeld hokje links en hokje rechts en welke etiketten bij welk hokje hoort. Ze raken van slag als hokje rechts ineens acties onderneemt die bij het linkse hokje horen. Het is voor veel mensen een enorme klus om zich te bevrijden van deze indoctrinatie. We zijn bijv. ook geïndoctrineerd met het plaatje dat criminelen uit een slecht milieu komen of ongemanierd en ongeschoold zijn. Niemand gaat op zoek naar criminelen in paleizen of in het torentje want daar zijn ze immers goed opgeleid en hebben een keurig voorkomen.

  • Ik ben het met je eens, dat de termen links/rechts steeds iets anders betekenen. Het zijn wazige termen.

   In the political spectrum, zou ik een middleground libertarian zijn. Een soort van midden libertarier, tussen links en rechts in. Links noemt mijn standpunten rechts, rechts noemt het links

   Maar, hoe relevant zijn die termen nog?

   Sommige dingen die FVD zegt, vroeger noemde wat dat links. D66 noemde we vroeger rechts, nu noemt men het links.

   Is libertarisme links of rechts? Het heeft linkse trekken en rechtse trekken.De vraag is meer, doet het ertoe?

   • Wat mij betreft niet. Maar met collectivisme heb ik niks op. Individuen moeten kunnen zijn wie ze zijn en in vrijheid kunnen leven. Je hebt minimaal twee individuen nodig om een collectiviteit te kunnen vormen. Een collectiviteit staat niet boven het individu.

   • Ik kende wel, van die linkse hippie communes. Ik ben weleens bij zo’n commune op bezoek geweest. Ik vond het zeer verstikkend. Maar, als zij zo willen leven, is dat aan hen.

    Ik pleit wel voor libertarian unity. Links anarchisme en libertarisme, moeten elkaar niet gaan bestrijden, maar moeten zoeken naar consensus. Manieren vinden, om elkaar ruimte te geven

  • Feiten zijn geen indoctrinatie. Links is collectivisme, rechts individualisme. Links wil een geleide economie en een grote overheid die alles voor je regelt, rechts een vrije economie en zelfbeschikkingsrecht voor het individu.

   Links maakt de rechten van het individu ondergeschikt aan die van het collectief ipv gelijkwaardig daaraan. Dat heeft al tot méér dan 200 miljoen slachtoffers geleid. Iedereen die het linkse gedachtengoed aanhangt, van anarchisten en communisten en fascisten tot sociaal-democraten en sociaal-liberalen, is volstrekt immoreel. Dit soort low life zou de rest van hun leven moeten genieten van de zegeningen van het socialisme in Noord-Korea.

   • @Peter
    Ik ben het met Nayako eens. Links, rechts, communistisch, woke, whatever het doet er allemaal niet meer toe. Bevrijd jezelf daarvan. Op een dag trekt de mist op en blijkt het allemaal onzin te zijn. Het is net zoiets doms als óf The Beatles óf The Rolling Stones. Het maakt gewoon niks uit. Je kunt het eens zijn met wat men een rechts standpunt noemt maar je kunt het ook eens zijn met iemand die men een communist noemt. De bedoeling is dat je dan gaat twijfelen aan jezelf. Het is echt de grootste bullshit. Het komt zelden voor dat iemand 100% onzin verkondigd.

    Niet alleen mensen die zichzelf links noemen willen een grote overheid en niet alleen mensen die zichzelf rechts noemen willen zelfbeschikkingsrecht. De mensen van bovenaf willen deze zaken in linkse en rechtse hokjes stoppen zodat jij je gaat aansluiten in het hokje dat ze voor jou hebben ingericht met de bijbehorende informatie. Naar mijn mening moeten mensen zich hiervan bevrijden want het is indoctrinatie. Het is controle. Zo houden ze mensen in het gareel. Zo houden ze het volk verdeeld en gevangen in hokjes.

   • Links/rechts betekende altijd iets in een parlementaire setting. Links, was progressief, rechts was conservatief.

    Aangezien anarchisme buitenparlementair handelt, is het eigenlijk niet links of rechts.

    Links was altijd marxisme, of progressieve liberalen. Rechts was, conservatisme of christelijke/autoritaire politiek. Links wilde vooruit, rechts wilde behouden.

    Daarnaast, betekenen de termen links/rechts voor veel mensen steeds iets anders. Jullie noemen mij links (omdat ik kritisch kijk naar kapitalisme), vrije bond mensen noemen mij rechts. Ik was het niet eens met Sylvana Simons, dus volgens de vrije bond ben ik ‘extreem rechts’.

    Uiteindelijk is het handiger, om te kijken wat een politieke praktijk doet en/of kan b bieden voor mensen. Of het dan links of rechts is, doet er niet zoveel toe.

    Ik denk wel dat je kan zeggen, dat de meeste anarchistische stromingen, deel uitmaken van de Europese verlichtingstraditie/stroom. Alleen de individualistische tak van anarchisme, heeft wat 20e-eeuwse trekken. Maar, zowel links anarchisme, als jullie libertarisme, is verlichtingsdenken, modernisme, vooruitgangsdenken.

    Hokjes zijn niet te voorkomen. Wel moeten we altijd kritisch kijken naar hokjes en in hoeverre ze nog relevant zijn.

   • @prochrist,

    Sorry hoor, maar wat je hier beweert, is net zo krankzinnig als beweren, dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn en dat het niet uitmaakt wie je een vrouw noemt en wie een man. Dit soort woke indoctrinatie komt uit een parallelle wereld die volkomen los staat van de realiteit. Hou je bij de feiten, die zijn volkomen helder.

    Links is collectivistisch en tegen individuele vrijheid, rechts is individualistisch en voor individuele vrijheid. Fascisten zijn links, communisten zijn links, socialisten zijn links, ja ook anarchisten zijn links. Klassieke anarchisten gebruiken sociale druk om mensen te dwingen hun zin te doen. Wokies volgen de anarchistische taktiek. Dit is de hoofdoorzaak waarom alle communes, van kibboetsen tot coöperaties a la Walden, niet hebben gewerkt. Mensen zijn die verstikkende sociale druk uiteindelijk zat en gaan weg.

    Anarcho-kapitalisten daarentegen willen helemaal niemand dwingen. Zij laten het individu volkomen vrij om te doen wat het wil. De enige beperking daarbij is het NAP. Doe wat je wil, maar maak geen inbreuk op de rechten van anderen. Rechtser kan je het niet krijgen.

    PS
    De Beatles horen bij Coca Cola, Volvo/Ferrari en Apple. Links conservatief dus.
    De Stones horen bij Pepsi Cola, BMW/Lambo en Microsoft. Rechts progressief dus.
    Die twee haal je echt niet door elkaar.

    Zonder hokjesdenken kan je geen wetenschap bedrijven. Sterker nog, het is de essentie van wetenschap:
    https://youtu.be/kTUbEUArRzM

   • Links is collectivistisch en tegen individuele vrijheid, rechts is individualistisch en voor individuele vrijheid.

    Historisch gezien, is het niet zo simpel. De linkse anarchisten uit de vorige eeuw, zagen hun politieke project, als een manier om individuele vrijheid te bereiken. Of dit gelukt is, laten we voor nu in het midden, maar het was wel hun streven. Hun focus

    Anarcho communisten, denken dat het individu het meest tot zijn/haar recht komt, in een kleine communistische commune. Of dit waar is, moet je zelf maar bepalen, wel is het streven dus individuele bevrijding. Dit is wel anders dan standaard marxistisch communisme, waarin het individu helemaal geen betekenis heeft en slechts een middel is voor de staat.

    Je zegt dat alle coöperatieven en communes mislukt zijn. Zo zwart/wit is het niet. Vooral coöperatieven, hebben altijd goed gelopen en lopen nog steeds prima. En, niet alle hippie communes zijn mislukt, sommige bestaan nog steeds. Jij denkt vaak zwart/wit, terwijl veel grijs is. Een coöperatie, kan prima bestaan naast een privaat bedrijf. Iedere econoom, links of rechts, zal dit beamen.

    Zonder hokjesdenken kan je geen wetenschap bedrijven. Sterker nog, het is de essentie van wetenschap:

    Politieke filosofie, is niet een empirische wetenschap. Politieke filosofie en gewone filosofie, is geen wiskunde.

   • Iedere filosofie gaat uit van goed gedefinieerde begrippen die op een logische manier worden onderscheiden. Dit is de basis van hokjesdenken. Een koe is een koe en geen paard. Uit vergelijkingen gebaseerd op logische argumenten ontstaan dan nieuwe inzichten. Dit is de basis van wetenschap.

    Coöperaties (inkoopcombinaties, VVEs, woningbouwverenigingen, de Rabo, de Coop, etc) werken goed als de individuele aandeelhouders zich niet met de dagelijkse bedrijfsvoering van het geheel bemoeien. Zij hebben die dan uitbesteed aan een administrateur die als gemachtigde de beslissingen over het geld neemt.

    Zodra een coöperatie de vorm heeft van een commune, waar ieder lid dagelijks een zegje heeft hoe de gemeenschappelijke euro moet worden besteed, werkt het voor geen meter meer, vanwege de interne ruzies.

   • Typisch voorbeeld is de studentenflat met individuele kamers en met 1 gemeenschappelijke keuken. Iedere student is verantwoordelijk voor zijn eigen kamer (de een maakt er een zooitje van en bij de ander is hij prima in orde), maar voor het opgeruimd en schoon houden van de keuken zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk. Ondanks de opgestelde schoonmaakroosters en het uitfoeteren van de lijntrekkers, is de keuken toch iedere keer weer een zooitje. Degene die zich er het meest aan ergert of zich het meest verantwoordelijk voelt, draait iedere keer weer op voor de schoonmaak, tot opluchting en genoegen van de lijntrekkers. Dit is een duidelijk bewijs, dat communes met hun collectivistische oplossingen principieel niet werken.

    De kapitalistische oplossing, waarbij iedere student een extra toeslag bij de kamerhuur betaalt voor professionele keukenschoonmaak werkt wèl. Als een student er voor kiest zich aan de keukenschoonmaak te wijden, wordt de professionele schoonmaker uitgespaard en kan de student het extra geld zelf incasseren. Dan is het eeuwige gezeur dat uitsluitend werd veroorzaakt door de onwerkbare collectivistische oplossing eindelijk afgelopen.

   • @Peter
    Het gaat mij in feite niet om politiek links of rechts, het gaat mij om vrijdenken en niet te vergeten vrijspreken ; daarvoor hoef je niet te emigreren. Als ik dan lees wat jij zo opschrijft en welke etiketten jij opplakt dan denk ik ‘die is goed geconditioneerd’. Laat die onzin los.

   • Vrijdenken en vrijspreken, is inderdaad zeer cruciaal.

    Peter de Jong. Je gaat voorbij aan het historische gegeven, dat links anarchisten wel degelijk doelde op individuele emancipatie. In theorie, is hun communisme heel individualistisch.

    Verder. Filosofie, sociologie, humanistiek, antropologie, zijn niet hetzelfde als wiskunde.
    Het zijn niet de harde wetenschappen.

    Je kan deze disciplines niet benaderen als een wiskundige. Doe je dat wel, dan ga je voorbij aan zoveel nuance, diepgang en complexiteit

   • “rechts individualisme” Dat is niet altijd zo geweest. Toen ik opgroeide was “rechts”: CDA (en voorgangers), VVD, kerken, adel, AVRO, NCRV, grote bedrijven, militarisme, oubollige cultuur, en de belangen van de staat en diens parasieten. Bepaald geen individualistische stromingen. Er zat ook een “generatiekloof” aan. De enige jongeren die voorgenoemde organisaties tof vonden waren de vroegbejaarde VVD balletjes bij mij op school.

    Waarom rechts nu voor individualisme zou staan zie ik niet. Hooguit is individualisme een belangrijker thema geworden onder conservatieven. Totdat het over abortus gaat. Zelfs geliefde leider Thierry staat voor collectivisme, alleen is het een andere smaak.

    Ik ken en kende ook genoeg linkse individualisten. Hooguit geloven die dat ze vrij kunnen zijn als er een staat is die hen beschermt tegen armoede en uitbuiting door het kapitalisme.

    Maar wat is tegenwoordig nog “links” of “rechts”? In elk geval iets anders dan het was rond 1980.

   • Politieke partijen zijn een volstrekt ander fenomeen dan filosofische principes. Je kan en mag dat niet vergelijken. Daarom praten jij en Peter langs elkaar heen. Peter denkt in filosofische principes, jij komt met de VVD, het CDA, en situaties vroeger op school. Individualisme betekent dat jij, in politiek/economisch jargon, een individu bent met rechten. Meer specifiek: eigendomsrechten. Ik kan niet zomaar jouw nieren eruit snijden. Als ik dat doe bega ik een overtreding tegen jouw eigendom. In een collectivistisch systeem mag ik je nieren er ook niet uitsnijden. Alleen bega ik dan een overtreding tegen de openbare orde. Ik begrijp dat de tegenstelling verwarrend is omdat we in onze democratische rechtsstaat de facto in een semi-socialistische staat leven met elementen van beide benaderingen.

   • @Youp.
    Ik kom met VVD, CDA en school vroeger. En ga niet mee in het briljante denken van de Grote Filosoof. Erg hè? Maar waarom zou ik?

   • Deze definitie van Wikipedia verduidelijkt het misschien beter: Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van de gemeenschap worden geplaatst. De kern van individualisme is dat een groep geen rechten heeft, maar dat enkel individuen rechten hebben; daarmee is het tegengesteld aan collectivisme. Bij het individualisme staat het recht op zelfbeschikking centraal. Elk individu heeft het recht om zijn leven zelf in te vullen, zonder dat anderen hem gaan opdringen hoe deze zijn leven zou moeten leiden.

    Als oa de VVD mensen verplicht om thuis te blijven en maskers te dragen, plus een vaccinatiecampagne start is dat zeer anti-liberaal, anti-individualistisch en anti-rechts.

   • “rechts individualisme” Dat is niet altijd zo geweest. Toen ik opgroeide was “rechts”: CDA (en voorgangers), VVD, kerken, adel, AVRO, NCRV, grote bedrijven, militarisme, oubollige cultuur, en de belangen van de staat en diens parasieten. Bepaald geen individualistische stromingen. Er zat ook een “generatiekloof” aan. De enige jongeren die voorgenoemde organisaties tof vonden waren de vroegbejaarde VVD balletjes bij mij op school.

    Ik snap wat Kobus hier zegt. Vooral rond de VVD en het CDA, hangt zo’n oubollige sfeer. De VVDers die ik indirect ken, zijn zéker niet individualistisch of libertair, of vrijheidlievend ingesteld. Zij hechten voornamelijk waarde aan orde, tucht en traditie. Zij moeten niets hebben van individualisme, want dat is ondermijnend. En in mijn optiek, was het VVD en het CDA altijd rechts.

   • Er verdwijnt een tegel van mij nin het spamfilter lijkt het…

    Kan iemand die er uit vissen? Alvast bedankt!

  • Inderdaad de mens neemt zichzelf mee en kan niet aan zichzelf ontsnappen. Naar een uithoek verhuizen in Spanje doet daar niets aan af. Alles hangt af van wat je onder vrijheid verstaat. Vrijheid is niet slechts vrijheid van een overheid.

  • Welke nuance? Een koe is een koe en geen paard. Iemand die als vrijdenkend individu in een commune wil leven is volkomen gestoord. Het lukt je nog eerder om die studentenkeuken schoon te krijgen zonder kapitalisme.

   @prochrist,

   Noem 200+ miljoen slachtoffers maar onzin. Je leeft echt volkomen losgeslagen van de werkelijkheid.

   • “Noem 200+ miljoen slachtoffers maar onzin. Je leeft echt volkomen losgeslagen van de werkelijkheid.”

    @Peter, ik denk dat het bovenstaande meer over jou zegt.

    Waar en wanneer heb ik 200+ miljoen slachtoffers met jou besproken? Wie is hier nou losgeslagen van de werkelijkheid?

    Het komt vaker voor dat jij niet inhoudelijk kunt communiceren en dat je dan de persoon gaat aanvallen met wie je in gesprek bent. Die 200+ miljoen slachtoffers die je elke keer opgraaft snap ik niet. Is dat de emotionele kaart?

    Het heeft allemaal niets te maken met het onderwerp.

    Wat ik probeerde te bereiken is dat de mensen die niet kunnen of willen emigreren niet denken dat zij zich niet kunnen bevrijden. Ze kunnen zich namelijk wel bevrijden van indoctrinatie. Dat levert ook vrijheid op. Als je dat niet begrijpt, reageer dan niet!

   • @prochrist,

    Begrijp je nu werkelijk niet, dat linkse principes per definitie leiden tot dood en ellende? Hoe kan je hier in vredesnaam mensen die linkse ideeën hebben gaan zitten verdedigen? Is de rampspoed die dit soort figuren over de wereld hebben uitgestort je dan nog niet duidelijk? En hoe wil je je bevrijden van indoctrinatie als je hier blijft en er in ondergedompeld bent? De rest van je leven je ogen en oren sluiten, je terugtrekken in je eigen fantasiewereld en net doen of de boze buitenwereld niet bestaat?
    __________

    Bomb #20 learns little phenomenology
    https://www.cinemah.com/altri/war/carpent.htm

   • @Peter
    Je moet wat meer ontspannen reageren. Je hebt veel gelezen. Dat is leuk. Komen soms leuke en goede reacties uit voort maar je weet niet altijd alles. Niemand weet altijd alles. Behalve ik dan (grapje).

    Ga nu alsjeblieft iets leuks doen. Ga lekker naar buiten. Politiek links en rechts zijn onbelangrijk. De zon schijnt en het is (29 oktober!!!) lekker warm, dat is veel belangrijker.

   • @prochrist,

    Je gaat weer niet inhoudelijk in op de argumenten die ik je hier geef. Wegkijken, lekker in het bos gaan wandelen en net doen of de indoctrinatie waar je zo’n afkeer van hebt niet bestaat en niet je hele leven in NL vorm heeft, lost niets op.

    Links en rechts zijn goed gedefinieerde begrippen. Er hangt zowel inhoudelijk als moreel een overduidelijk prijskaartje aan. Rechts staat voor continue en waardevolle verbetering geworteld in traditie en met een heldere visie voor de toekomst. Rechts garandeerd ons voortbestaan, onze welvaart en ons geluk.

    Links is fundamenteel fout. Het staat voor dood en verderf, onderdrukking armoede en misère. Iemand die links denkt behoort tot het slechtste wat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Linkse idioten met hun krankzinnige ideeën vormen een permanent gevaar voor de vrijheid van mensen en voor het voortbestaan van de mensheid op de lange termijn. Volgens het NAP mogen we ons tegen aanvallen op onze vrijheid verdedigen. Hoe eerder de linkse waanzin is uitgeroeid, hoe beter. We weten wie het zijn, in Den Haag en Brussel. Zet ze allemaal maar tegen de muur (en vergeet tachtigers als Van Dam niet).
    ___________

    “U bent een buitengewoon minderwaardig mens.”

    ~ Marcel van Dam (PvdA) tegen Pim Fortuyn in het TV-discussieprogramma Het Lagerhuis (Vara) van 15 februari 1997.

   • @Peter
    Politiek speelt geen rol in mijn leven. Dus links of rechts, het boeit me niet. Ik begrijp niet waar jij vandaan haalt dat ik dood en ellende verdedig. Maar goed, je hebt die overtuiging. Ik kan daar niets mee en daarom ga ik daar niet inhoudelijk op reageren. Als jij denkt dat ik niet reageer vanwege mijn conditionering dan is er niemand die jou ervan kan overtuigen dat dat niet het geval is. Dus daar begin ik niet aan. Dan toch liever die boswandeling.

    Ik kan je wel aanraden om je te verdiepen in het werk van researcher Brian Gerrish (UK Column). Hij kan je vertellen hoe indoctrinatie van grote groepen werkt, hoe het programma wordt ontwikkeld en toegepast e.d. maar ook hoe het ongedaan gemaakt kan worden. Je zult erachter komen dat mensen zeer emotioneel kunnen reageren als je over indoctrinatie (welke Brian Gerrish hypnose noemt) begint. Misschien kun je beginnen met zijn video State of the Nation op YouTube.

   • @prochrist,

    Ik vertel je niets nieuws. Je gaf hierboven aan dat je het eens was met onze linkse huistrol, dat de begrippen links en rechts niet meer bestaan (niet omdat het een feit zou zijn, maar omdat je een hekel hebt aan hokjesdenken) en dat ook linkse mensen goede ideeën kunnen hebben, daarmee de moordende linkse politiek die voortkomt uit de kern van het linkse gedachtengoed, volledig ontkennend.

    Als je in NL woont speelt politiek een overheersende rol in je leven, of je dat nu wil of niet. De permanente oorlog tussen links en rechts dus ook. Dat staat los van welke indoctrinatie door de overheid en media dan ook.

    Tenzij je een windhapper bent, is het onmogelijk je hier aan te onttrekken. Dat is de voornaamste reden waarom mensen NL verlaten. Marnix cs hopen in Galicië daar grotendeels van verlost te zijn. Ik wens ze veel succes.

 11. Als er hier mensen zijn die hun basiskennis niet op orde hebben, zouden ze daar beter eerst iets aan doen. De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ stammen uit de tijd van de Franse Revolutie.

  Tijdens de debatten van augustus en september 1789 plaatsten de afgevaardigden die voorstander waren voor het behoud van de macht van de koning zich aan de rechterkant van de voorzitter van het parlement en de aanhangers van beperking van deze bevoegdheden, aan zijn linkerkant. Rechts zijn dus de conservatieven of reactionairen. Die kiezen voor het behoud van de status quo. Links zijn degenen die verandering willen. Dit bleken voornamelijk mensen met socialistische ideeën te zijn.Zij vonden hun ideeën voor verandering een vooruitgang en noemden zichzelf progressief of vooruitstrevend.

  De praktijk van de communes bleek echter helemaal niet vooruitstrevend. Het oude bloedvergieten ging in nog verhevigde mate verder. Sindsdien hebben deze linkse idioten zich laten kennen als wie ze werkelijk zijn: krankzinnigen die vrijheid, gelijkheid en broederschap willen bereiken door over over rechten van het individu heen te walsen. Het maakt ze niet uit over hoeveel lijken ze moeten gaan als ze hun absurde fantasie maar dichterbij brengen van een hippie wereld waarin het niemand aan iets ontbreekt en iedereen van elkaar houdt en permanent stoned en gelukkig is.

  • VVD, CDA, SGP zijn in principe conservatieve partijen, dus rechts. PvdA, D66, GL zijn in principe progressieve partijen, dus links.
   Omdat de cultuurmarxisten de strijd al enige decennia hebben gewonnen en we nu in een soort links Gilead (the handmaid’s tale) leven, is er in de NL en EU politiek nauwelijks nog onderscheid tussen rechts en links. De Europese bevolking is in meerderheid nog rechts, maar de politiek is grotendeels links geworden.

   Het maakt in de praktijk weinig uit of je te maken hebt met een lid van de Chinese Communistische Partij of met een PvdA-er. Hun immorele principes zijn hetzelfde en als ze de kans krijgen handelen ze daarnaar.

   Het doet daarom niet ter zake wat iemands intenties zijn of hoe goed zijn karakter is, het gaat om de stroom slachtoffers die zo iemand bereid is te maken om zijn ideaal te bereiken.
   _________

   “Each generation is like a new tenant who, before moving in, changes things around, cleans up the facade, and adds or pulls down an annex, according to his own needs. From time to time some generation, more vigorous or shortsighted than its predecessors, pulls down the whole building, sleeping out in the open until it is rebuilt. When, after a thousand privations and with enormous efforts, they have managed to rebuild it to a new plan, they are crestfallen to find it is not much more comfortable than the old one. It is true that those who drew up the plans are set up in good apartments, well situated, warm in winter and cool in summer; but the others, who had no choice, are relegated to the garrets, the basements or the lofts.
   So there are always enough dissenters and troublemakers, of whom some miss the old building, whilst some of the more enterprising already dream of another demolition. For the few who are satisfied there is an innumerable mass of disgruntled ones.

   We must remember however that some are satisfied. The new edifice is indeed not faultless, but it has advantages; why pull it down tomorrow, later, indeed ever, as long as it shelters enough tenants to keep it going?
   I myself detest the wreckers as much as the tyrants. If you feel your apartment is inadequate or too small or unhealthy, then change it – that is all I ask. Choose another place, move out quietly; but for heaven’s sake don’t blow up the whole house as you go. What you found unsuitable might delight your neighbour. ”

   ____________

   ~ Paul-Emile de Puydt, Panarchy (1860)
   https://www.panarchy.org/depuydt/1860.eng.html

  • Wat je zegt over de oorsprong van de termen links/rechts, is waar. Maar, we zien dus hoe ontzettend gedateerd de termen links/rechts zijn. In wat voor context die termen tot stand kwamen. In wat voor context, die termen betekenis hadden

   Als links = status quo, pro status quo. En als links = progressief. Dan zou de LP en de vrijspreker super links zijn. Zij wilt namelijk fundamenteel breken met de huidige sociale/economische ordening

   Toch zien de meeste de mensen de LP als ‘zeer rechts’

   Al ken ik ook mensen, die libertarisme zien als links

   Als je zegt, rechts = pro status quo. Dan is een sovjet politicus, onder het sovjet bewind, dus rechts. Hij/zij wilt de boel behouden. Hij/zij wilt het sovjet regime behouden. Dat is dan dus een rechtse communist?

   We zien weer, hoe wazig de termen zijn. Je kan de wereld en de politiek moeilijk opdelen in twee vakjes. Zwart, of wit. Links, of rechts. Misschien kan je wel zeggen : pro de status quo, of progressief. Conservatief of progressief

   Je ideeën over panarchie, zijn niet zo gek, Peter. Als je je nazistische/fascistische Anders Breivik sympathieën zou laten varen, zou je geloofwaardiger overkomen

   • Er is geen enkele verschuiving in de begrippen links en rechts. We weten exact waar ze voor staan en daarin is niets veranderd. Ik heb je al gezegd, dat links sinds enkele decennia de strijd heeft gewonnen. Hun waanzinnige ideeën worden nu wereldwijd doorgevoerd. De vooruitzichten zijn ernstig. Maar we geven niet op. Een slag verloren, is nog niet de oorlog verloren. Breivik kan een plaatsje in de eregalerij krijgen.

Comments are closed.