Twintig partijen op de toetssteen, twintig verkiezingsprogramma’s gelezen, 463 programmapunten uitgelicht. De afgelopen maanden heb ik een analyse gemaakt van alle politieke partijen die thans in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn en deel zullen nemen aan de verkiezingen en enkele partijen die deel zullen nemen aan de verkiezingen maar (nog) niet een zetel in de Tweede Kamer hebben. Mijn aanvankelijke doelstelling om alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen te behandelen heb ik gaandeweg laten varen. Het leek mij ondoenlijk om al die partijprogramma’s van al die partijen door te moeten spitten, te meer omdat alle partijprogramma’s van alle politieke partijen in Nederland op elkaar lijken.

Politieke partijen in Nederland gaan vooral uit van positief recht. Recht voor de één ten koste van de eigendomsrechten van de ander. Ik heb de politieke partijen getoetst op het vrijheidgehalte. Aan voorstellen die meer vrijheid of een duidelijke verdediging , danwel bevestiging, van bestaande vrijheden inhouden heb ik één karaat toegekend, aan voorstellen die een duidelijke beknotting van de vrijheid of een instandhouding van een bestaande onvrijheid inhouden heb ik min één karaat toegekend en aan nietszeggende, vrijblijvende en gemengde voorstellen (onvrijheid en vrijheid) heb ik 0 karaat toegekend.

Wat betreft de score en kwalificatie hanteerde ik de termen links en rechts. Er is veel op deze termen aan te merken aangezien er conservatieve partijen zijn die anti-vrijheid standpunten hebben en progressieve partijen die pro-vrijheid standpunten innemen. Links en rechts hebben in de toetssteenserie de betekenis van onliberaal en liberaal.

Ik heb de volgende indeling gehanteerd:

(Plus) 24 karaat; anarcho-kapitalistisch (extreem-rechts)

(Plus) 18-24 karaat; klassiek liberaal (radicaal-rechts)

(Plus) 12-18 karaat; liberaal (rechts)

(Plus) 6-12 karaat; sociaal-liberaal (centristisch)

(Plus) 0-6 karaat; sociaal-democratisch (gematigd links)

-6 – 0 karaat; socialistisch (links)

-12 – -6 karaat; radicaal socialistisch (radicaal links)

-18 – -12 karaat; communistisch (extreem-links)

-24 – -18 karaat; radicaal communistisch (het extreemste links)

Natuurlijk zijn anarcho-kapitalisten als aanhangers van de enige politieke ideologie die agressief geweld, toegepast om maatschappelijke doelen te bereiken, consequent afkeurt niet extreem-rechts in de zin wat in de media doorgaans onder extreem-rechts wordt verstaan. Links en rechts blijven verwarrende termen. Zo is het bijvoorbeeld vreemd dat een socialist als Adolf Hitler, wiens economische beleid er een was van centrale planning via het Reichswirtschaftsministerium, rechts wordt genoemd en de in sociaal-economisch opzicht veel minder radicale PVDA links.

Of een politieke partij links is of rechts (of zo genoemd wordt), progressief of conservatief (of zo genoemd wordt), nationalistisch of internationalistisch (of zo genoemd wordt) is van ondergeschikt belang. Waar het om gaat is hoe een politieke partij, of politieke ideologie, haar doelen wenst te bereiken. Worden er eigendomsrechten geschonden of niet. Het maakt in principe niet uit of eigendomsrechten worden geschonden ten bate van een als progressief ervaren doel (de multi-culturele heilstaat) of een als conservatief ervaren doel (het nationale vaandel aan de vlaggestok op het grasveldje nabij het schoolplein). De vraag hoort steeds weer te zijn: houdt een voorstel de eerbiediging van eigendomsrechten in of niet.

Het lezen van partijprogramma’s heeft mij doen afvragen of de mensen achter de politieke partijen in Nederland er zich er wel van bewust zijn dat regulering meestal een vorm van agressief geweld met zich mee brengt. Het is nog maar de vraag of de mensen van de SGP zich ervan bewust zijn dat een verbod op prostitutie neer komt op geweld tegen prostituees. Nu zullen veel SGP-ers zeggen dat men het zo niet moet zien, maar het komt er wel degelijk op neer. Als prostitutie namelijk verboden wordt maar niet vervolgd en bestraft dan is zulk een verbod een papieren tijger en dan zou prostitutie net zo goed niet verboden kunnen worden. Wordt prostitutie echter verboden, dan worden prostituees vervolgd. Dan zullen prostituees die zich niets van een verbod aantrekken ontvoerd worden en, op kosten van de betalers van belastingen, tegen hun wil -in gijzeling- worden vastgehouden. De overheid zou hierdoor menen te mogen bepalen dat zij een groter recht heeft op het lichaam van de prostituee dan de prostituee zelf. Door prostitutie te verbieden zou de overheid zich niet minder gewelddadig gedragen dan een loverboy. “Zo moet je dat zien,”is geen argument. “Zo zie ik dat niet,”is geen argument.

Schendingen van eigendomsrechten zijn niet minder groot of minder grof wanneer zij geïnstitutionaliseerd zijn, wanneer er democratisch over besloten is of wanneer de ontvoering en de vrijheidsberoving die volgen op de overtreding van een wet zelden plaats vinden. Elke wet die niet een verbod op het schenden van eigendomsrechten inhoudt, houdt een schending van eigendomsrechten in. En elke schending van eigendomsrechten is een vorm van agressief geweld.

Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer maken zich schuldig aan het propageren van agressief geweld en pleiten allen voor het schenden van natuurrechten. Alle partijen die deelnemen aan de  verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben voorstellen die eenmaal als wet, geheel los van de goede bedoelingen, immoreel, laakbaar, abject en onethisch zullen zijn.

De serie ‘politieke partijen op de libertarische toetssteen’ is een morele toets. Voor hoeveel agressief geweld, al dan niet verholen, staat een bepaalde politieke partij. Natuurlijk kunnen er grote verschillen zijn tussen partijprogramma’s en de daadwerkelijke steun voor een wetsvoorstel. Maar ik heb in de toetsing willen uitgaan van de basisprincipes van politieke partijen. In welke mate heeft een partij agressief gewelddadige beginselen. Daarbij heb ik geen rekening gehouden met goede bedoelingen, slechte bedoelingen, openlijke dwang of verborgen dwang.

Het komt mij voor dat voorstellen die een vorm van agressief geweld inhouden vaak niet uit kwade opzet worden geponeerd maar uit onnozelheid, onnadenkendheid en onkunde. Met name bij de Partij voor Mens en Spirit (PMS) krijg ik sterk de indruk dat men niet begrijpt dat een overtreding van een wet het richten van een loop van een geweer op de overtreder inhoudt en dat men niet begrijpt dat het veranderen van een bepaalde term niet leidt tot het veranderen van de aard van een bepaald instituut of fenomeen. Het is mijn taak als mens die inzicht heeft in de aard van regulering en de verhoudingen tussen positief recht en natuurrecht om verholen woorden naar de oppervlakte te brengen en er op te wijzen dat er een loop van een geweer in beeld is. En dat elke politicus is als een keizer zonder kleren.

In de finale van ‘politieke partijen op de libertarische toetssteen’ is er geen sprake van winnaars of verliezers noch is er sprake  van goed en slecht. Alle partijen zijn verliezers en alle partijen zijn slecht. Alle partijen zijn, in aanleg, onethische schenders van eigendomsrechten, verenigingen van oplichters en arrogante praatjesmakers.

Op een gedeelde 16de plaats zijn geëindigd, met – 20 karaat:

De Groenen:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/de-groenen-op-de-libertarische-toetssteen/

En de NCPN:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-ncpn-op-de-libertarische-toetssteen/

Op een gedeelde 15de plaats zijn geëindigd, met – 19 karaat:

SP:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-sp-op-de-libertarische-toetssteen/

En de ChristenUnie:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-christenunie-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 14, – 18 karaat, LDP:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/de-ldp-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 13, – 17 ½ karaat, Groen Links:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/groen-links-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 12, – 16 karaat, PMS:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/partij-voor-mens-en-spirit-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 11, – 15 karaat, SMP:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/de-solide-multiculturele-partij-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 10, – 14 ½ karaat, NMP:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nmp-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 9, – 12 ½ karaat, NVU:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nvu-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 8, – 12 karaat, PVDA:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-pvda-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 7, -10 ½ karaat, PVDD:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-partij-voor-de-dieren-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 6, – 10,285714285714285714285714285714 karaat, ASP:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-asp-op-de-libertarische-toetssteen/

Op een gedeelde 5de plaats zijn geëindigd, met -10 karaat:

SGP:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/de-sgp-op-de-libertarische-toetssteen/

En het CDA:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/het-cda-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 4, – 6 karaat, D66:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/d66-op-de-libertarische-toetssteen/

Plaats 3, – 5 karaat, VVD:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-vvd-op-de-libertarische-toetssteen/

Op een gedeelde 2de plaats zijn geëindigd, met – 2 karaat:

Trots Op Nederland:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/trots-op-nederland-op-de-libertarische-toetssteen/

En de PVV:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-pvv-op-de-libertarische-toetssteen/

En op de eerste plaats, met + 3 karaat, is de PNVD terecht gekomen:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-pnvd-op-de-libertarische-toetssteen/

Dat de PNVD in de plus terecht is gekomen komt omdat van alle voorstellen van de PNVD de voorstellen die neer komen op dwang in de minderheid zijn. De PNVD, inmiddels niet meer bestaand, was echter niet vies van een grote hoeveelheid dwang. Zo pleitte de partij voor gratis basiszorg via de overheid, een basisinkomen, verplichte vrije dagen, handhaving van de ontwikkelingshulp, beknotting van de vrijheid van onderwijs, verbod op niet-biologisch vlees, verbod op het bezit van vuurwapens, het bestraffen van slachtofferloze ‘misdrijven’, gratis reizen met de trein, een eigen cel voor elke gedetineerde en meer democratie.

De PNVD is geen winnaar. De PNVD was een door en door collectivistische partij die verregaande regulering en de schending van eigendomsrechten voor stond. Het verontrustende is dat alle andere partijen qua basisideeën, de weerbarstige praktijk is vaak nóg erger, veel radicaler zijn als het gaat om het schenden van lijf en goed. Alle partijen zijn, met een ruime voorsprong, meer abject dan die verwerpelijke ‘pedopartij’.

Oscar

19 REACTIES

 1. Complimenten, Oscar, voor een heel goede reeks en voor deze ‘finale’.

  Ik blijf moeite hebben met de termen ‘links/rechts’, wat jijzelf overigens ook al aangeeft.
  Voor mij zijn álle genoemde partijen, linksom of rechtsom, collectivistisch/staatistisch.

  Albert S. [15] reageerde op deze reactie.

 2. Uitstekende serie, Oscar, inclusief alle vingertjes die “ons” wijzen op wat “wij” moeten doen of niet mogen doen!

  Voor een verduidelijking van de verwarrende termen Links/rechts, socialistisch/fascistisch kan het bekende Nolan diagram, ook wel de kleinste politieke quiz genoemd, meer verduidelijking geven.
  Het kan nuttig zijn aan deze bekende quiz nog eens meer aandacht te schenken.
  In Amerika wordt deze zelfs op veel scholen gebruikt.

  Zie daarvoor:
  http://sturman.net/quiz/politiek/index.php?site=lib

 3. met andere woorden..
  STEMNIET.NL

  Zou tijd worden om weer eens een echte libertarier in het democratische nest te gooien.
  Heaas moet je dan in bezit zijn van 128.000 euro of het lenen en een zetel halen, anders loop je groot risico.

  Zijn er eigenlijk al initiatieven uit de libertarische hoek voor de volgende verkiezingen? over anderhalf jaar ofzo. 🙂

 4. Oscar, heel erg bedankt voor deze serie artikelen, dit is iets dat iedereen eigenlijk voor zichzelf zou moeten doen, maar waarschijnlijk niemand doet.

  Ik zit zelf ook vaak in de knoop met de links/rechts verdeling, die helaas vaak als absolute goed/fout verdeling wordt gebruikt.
  Zoals Hub al meld werkt het Nolan diagram al beter.
  Misschien kan je een keer een artikel schrijven over hoeveel assen(/factoren) er volgens jou nodig zijn om een duidelijke indeling te maken?

 5. @ Hoc Voluerunt,

  Volgens mij is de Libertarische Partij van plan om over vier jaar mee te gaan doen met de verkiezingen. Vandaar dat dit initiatief ook zo belangrijk is: http://tinyurl.com/2aegmbd

  (schaamteloze promotie ik weet het 😉 )

 6. Prachtig werk Oscar. Deze diepgaande analyse van het politieke landschap is iets wat we nog jaren kunnen gebruiken.

  Eén van de lessen die eruit te halen valt is dat er op “rechts” zeker ruimte is voor een partij (of non-politieke beweging) die (stapsgewijze) radikale vrijheid voorstaat.

  Het belangrijkste daarbij is dat je zaken die een sterke negatieve associaties oproepen ontwijkt (pedofilie, financiëring door de betonmaffia, dwangmatig nationalisme), zaken die de TON, PVV en de PNVD in de weg gezeten hebben. Komt uiteindelijk gewoon neer op een stukje marketing en tactische behendigheid, ook als je boodschap juist is ontkom je daar niet aan.

  Action Beats Inaction.

 7. Hartelijk dank voor de hartverwarmende reacties. 🙂

  Hopelijk heeft de serie ‘politieke partijen op de libertarische toetssteen’ de lezers van Vrijspreker inzicht mogen verschaffen over de standpunten van diverse politieke partijen in Nederland. Met dit artikel is de serie tot een einde gekomen. De uitslag mag ter discussie worden gesteld, maar ik ga de volgorde niet aanpassen. Niet omdat ik geen fouten zou durven toegeven, maar omdat zoiets een enorm vervelend klusje is.

  In de eerste plaats is de serie voor de lezers van de Vrijspreker die graag kennis nemen van het libertarische gehalte van politieke partijen in Nederland maar geen goesting hebben om al die verkiezingsprogramma’s door te spitten. Het is niet persé bedoeld als een stemadvies.

 8. Wat kunnen we nog meer doen met deze uitstekende serie?

  Wie heeft ideeën hoe we er meer voordeel mee kunnen behalen?
  Hij verdient veel meer aandacht dan de 5000 dagelijkse bezoekers van de Vrijspreker.

 9. @Saartje [2]: Inderdaad is links-rechts geen goede benaming. In de 18e eeuw werden de Girondijnen (de voorlopers van de klassiek-liberalen) ook links genoemd, omdat hun ideeën net zo radicaal werden gevonden als die van de Jacobijnen (de voorlopers van de socialisten). De meeste politieke partijen zijn dus volgelingen van de Jacobijnen. Deze waren de eerste extreem-collectivisten binnen onze samenleving. De keuze zou dus evenwel moeten zijn: collectivistisch vs. liberaal. Voor partijen als PVV, TON en VVD bestaat dus nog hoop. Voor de rest is die hoop voor libertariërs opgegeven. Deze partijen zijn te ver doorgeslagen richting communisme en fascisme en niet meer te redden.

  A [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Albert S. [15]: Dat ben ik met u eens: voor PVV, TON en VVD bestaat nog hoop. Mens en Spirit heeft ook wel aardige trekjes, maar houdt hier en daar nog iets te veel vast aan subsidies e.d..

  Maar ik vond de uitkomst van deze toetssteen erg verrassend. De twee meest verguisde partijen in diverse media zijn het meest libertarisch.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 11. @A [16]:

  “De twee meest verguisde partijen in diverse media zijn het meest libertarisch.”

  Men zou ook, mijns inziens beter, kunnen stellen dat de meest verguisde partijen in diverse media de meest gematigde beginselen hebben op het gebied van herverdeling en regulering. Dat is niet zomaar. De media wordt immers beheerst door een maatschappelijke elite die zeer etatistisch, en cultuur-marxistisch, is. Deze elite is een tegenstander van de westerse beschaving en heeft om die reden een hekel aan degenen die het mohammedanisme bekritiseren. Aanhangers van het mohammedanisme zijn immers ook tegenstanders van de westerse beschaving zijn en daardoor de bondgenoot van deze elite. Verder worden natuurlijk door deze elite partijen verguisd die de belastingen willen verlagen. Hoe lager de belastingen, hoe minder macht voor de overheid. Criminaliteit hard willen aanpakken dat is deze elite ook een doorn in het oog. Criminelen worden immers gezien als slachtoffers van de kapitalistische maatschappij. Wie criminelen hard wil aanpakken ontkent deze visie. Partijen die willen snijden in de overheidsuitgaven, regelgeving en in de linkse hobbies moeten het natuurlijk ontgelden omdat de nepelite, de huidige heersende klasse, dol is op andermans geld uitgeven, regulering en linkse hobbies.

  Verder zijn bij de heersende klasse ontwikkelingshulp, discriminatie, de verzorgingsstaat, de EU en het klimaat heilig en iedereen die daar aan durft komen zal het dus moeten ontgelden.

Comments are closed.